mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Strona Nieaktualna !!!

06.03.2020, 13:23

PRZYPOMINAMY, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ I POZOSTAŁA DOSTĘPNA JEDYNIE DLA TAKICH CELÓW.

BIEŻĄCE INFORMACJE DOTYCZĄCE:

1) DYŻURÓW, HARMONOGRAMÓW ZAJĘĆ ODNALEŹĆ MOŻNA W SYSTEMIE USOS ORAZ NA STRONIE WYDZIAŁU https://us.edu.pl/wydzial/wns

2) DYDAKTYKI, ORGANIZACJI STUDIÓW, PRACY DZIEKANATÓW, PODZIAŁU ZADAŃ ITP. ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE https://us.edu.pl/wydzial/wns

3) DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I POPULARNONAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHOLOGII UŚ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE https://us.edu.pl/instytut/ip

4) SPRAW STUDENCKICH OGÓLNOUCZELNIANYCH (NP. STYPENDIA, KOŁA NAUKOWE) AKTUALIZOWANE SĄ NA STRONIE https://us.edu.pl/student/

5) KIERUNKU PSYCHOLOGIA ORAZ REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: https://us.edu.pl/kandydat/

Zachęcamy do korzystania ze strony Uczelni https://us.edu.pl/, która umożliwia poprzez poszczególne zakładki dostęp do wszystkich wyżej wymienionych treści oraz wielu, wielu innych. Na górnym pasku strony https://us.edu.pl/ znajduje się menu "Wydziały", które pozwala na przejście na stronę Wydziału Nauk Społecznych oraz menu "Instytuty", które umożliwia płynne przejście na stronę Instytutu Psychologii.

Nowa strona Instytutu Psychologii oraz nowa strona Wydziału Nauk Społecznych

23.01.2020, 22:27

Nowa strona Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego jest dostępna pod adresem: https://us.edu.pl/instytut/ip i ze względu na zmianę struktury całej uczelni, koncentruje się głównie na aspekcie badawczym. Aspekt dydaktyczny po zmianie struktury ma wymiar przede wszystkim wydziałowy. Dotychczasowa strona dla celów archiwalnych przez jakiś czas pozostanie pod starym adresem www i nie będzie aktualizowana.

Zapraszamy również na stronę Wydziału Nauk Społecznych, którego częścią jest Instytut Psychologii: https://us.edu.pl/wydzial/wns. Na stronie wydziałowej udostępniane są informacje o wydarzeniach (dostępny jest kalendarz wydarzeń), które bardzo często są wspólne dla wszystkich kierunków WNS. Poza tym strona wydziałowa zawiera informacje przydatne dla Państwa studentów oraz związane z działalnością dydaktyczną. Plany zajęć, godziny otwarcia dziekanatów, kontakty do wykładowców, jak również terminy dyżurów można odnaleźć w systemie USOS oraz na stronie wydziałowej.

Studentki i Studentów zachęcamy do odwiedzania bardzo rozbudowanej i zawierającej szereg ważnych informacji strony https://us.edu.pl/student/. Strona ta w kompleksowy sposób przedstawia informacje dotyczące toku studiów, praw studentów, informacje o dostępnych formach i rodzajach wsparcia, możliwościach rozwojowych, szansach związanych z mobilnością krajową i zagraniczną.

Psychoterapia w teorii i praktyce

04.12.2019, 13:54

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu, które odbędzie się 18.12.2019 r. w auli o godzinie 17.25. Wystąpienie: "Jaki terapeuta, taka metoda. Perspektywa rozumienia relacji terapeutycznej" zaprezentuje mgr Janusz Kitrasiewicz (psycholog, pedagog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTPPd i PTP, certyfikowany socjoterapeuta i superwizor PTP, certyfikowany superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP, współzałożyciel Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego). W trakcie spotkań realizowanych cyklicznie w semestrze zimowym i letnim 2019/2020 r. teoretycy i praktycy zaprezentują podstawowe aspekty pracy psychoterapeuty, socjoterapeuty, trenera, psychoedukatora itp. odnosząc się do doświadczeń w pracy z pacjentami dorosłymi, młodzieżowymi i dziecięcymi. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wystąpieniu, podczas którego przewidziany jest czas na pytania i dyskusję.

Praktyki dla studentów psychologii

30.11.2019, 17:52

Absolwent psychologii, terapeuta ACT poszukuje studentów III, IV lub V roku psychologii, "mieszkających w okolicy centrum Sosnowca lub z łatwym dostępem doń, którzy będą gotowi pełnić wolontariat między styczniem a majem 2020. Konieczna umiejętna obsługa Excela (znajomość wzorów umożliwiającaprzeliczanie wyników surowych na czynniki, steny, wykresy) i Worda" - więcej informacji w oryginalnym ogłoszeniu: https://www.dropbox.com/s/oltcqumdtzhti53/praktyki%20zawodowe.docx?dl=0.

Spotkanie z psychoterapią - podsumowanie I spotkania i zaproszenie na kolejne

29.11.2019, 9:37

DSC09677-01.jpeg
DSC09673.jpg
13 listopada odbyło się pierwsze "Spotkanie z psychoterapią". Wystąpienie wygłosił mgr Marcin Makulski współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, psycholog, certyfikowanym superwizor PTPPD, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd i PTP, trener I i II stopnia PTP, certyfikowany superwizorem socjoterapii PTP oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, certyfikowany psychoterapeuta Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP)). Autor wystąpienia wprowadził do tematyki psychoterapii psychodynamicznej oraz szerokich form zastosowania paradygmatu psychodynamicznego (socjoterapia, treningi i warsztaty psychologiczne oraz psychoedukacja). Podczas wystąpienia zarezerwowany był też czas na pytania, które cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Dziękujemy za przybycie i aktywny udział w dyskusji. Zapraszamy na kolejne spotkanie 18 grudnia o godzinie 17.25 w auli.

Wydarzenie BK: MTK dla Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii

13.11.2019, 22:12

Już 19 listopada 2019 r. w budynku Grażyńskiego 53 odbędą się Mobilne Targi Kariery dla studentów pedagogiki, psychologii i arteterapii! Przyjdź i zobacz, co tym razem przygotowaliśmy dla Ciebie! Porozmawiaj z pracodawcami i zdobądź wymarzoną pracę! Więcej informacji oraz wykaz zaproszonych gości: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-mtk-dla-instytutu-pedagogiki-i-instytutu-psychologii.

Szkolenie z zakresu Excela

13.11.2019, 22:11

MACRO DAY to szkolenie akademickie w trakcie, którego uczestnicy mają szansę przekonać się, jak potężnym narzędziem jest Excel i jak wielkie możliwości oferuje. Szkolenie jest przeprowadzane w formie warsztatów i daje uczestnikom bardzo konkretne umiejętności praktyczne. Na szkolenie 20 listopada 2019 r., w godz. 12.00 – 15.00 zaprasza Biuro Karier UŚ. Zapisy: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-z-zakresu-excela.

Konferencja "Widzę - rozumiem - reaguję!"

11.11.2019, 22:44

W czwartek 21 listopada zapraszamy Studentki i Studentów do udziału w części konferencyjnej wydarzenia, podczas którego omówiony zostanie projekt z Urzędu Miasta w Katowicach "Edukacja antydyskryminacyjna z zastosowaniem metody psychologicznej pracy z filmem" realizowany przez dr Agnieszkę Skorupę, dr. Michała Brola oraz mgr Annę Pyszkowską. Konferencja szkoleniowa, w której w charakterze prelegenta weźmie udział również dr Marcin Moroń będzie okazją do zastanowienia się m.in. nad tym, jak powstają i rozwijają się uprzedzenia oraz jakie procesy je hamują. Wydarzenie dostarczy również argumentów przemawiających za wykorzystaniem filmu w edukacji antydyskryminacyjnej i będzie okazją do spotkania z Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie złożone będzie z dwóch części. W pierwszej części (wystąpienia konferencyjne) może wziąć udział każdy zainteresowany i prosimy o zapisanie się w osobnym formularzu: https://forms.gle/uuTTWbsYXYXcirQr7. W drugiej części wydarzenia (warsztat) ze względu na uwarunkowania projektu mogą wziąć udział tylko nauczyciele/psychologowie/pedagodzy z katowickich placówek oświatowych, których obowiązują zapisy zgodnie z informacjami podanymi na stronie z programem konferencji: https://www.womkat.edu.pl/pl/Aktualnosci/?id=226946/Widze_-_rozumiem_-_reaguje_.

SZKOLENIE Z ZAKRESU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

07.11.2019, 21:53

logo.jpg
W związku z realizacją projektu pt.: "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, nr umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-Z117/17-00, Koordynator Wydziałowy ogłasza rekrutację na SZKOLENIE Z ZAKRESU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ dedykowane studentom IV i V roku psychologi - studia stacjonarne.

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 listopada. (22. 11. od godziny 16.00; 23. 11. od godziny 9.00). W szkoleniu będzie mogło wziąć udział 25 osób. Pierwszeństwo mają studenci V roku psychologii. Studenci IV roku będą mogli wziąć udział w szkoleniu w miarę dostępu do wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie średnia ocen wpisana przez Dziekanat w zał. nr 1.

Dokładny regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentek/studentów w zadaniach 1-7 w ramach projektu dostępny jest na stronie https://www.zintegrowane.us.edu.pl/pl/edycja-1/dokumenty.

Dokumenty należy składać w pokoju nr 124 do dnia 19 listopada 2019 roku do godziny 15.00. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Koordynator Wydziałowy Projektu dr Sabina Pawlik w godzinach dyżurów lub mailowo sabina.pawlik@us.edu.pl

Zrób prezent pod choinkę. Pomóż nam spakować miłość - 19.edycja!

05.11.2019, 0:06

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską akcję charytatywną - już w tym tygodniu również w budynku na Grażyńskiego 53! Gorąco zapraszamy do wsparcia akcji koordynowanej przez studentki psychologii. Weź udział w 19. edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej - "Zrób prezent pod choinkę – pomóż nam spakować miłość" organizowanej przez CME. Dołącz do nas, zatroszcz się o innych i zrób prezenty dla dzieci z Ukrainy, Białorusi, Rumunii oraz dla dzieci uchodźców. Więcej informacji w holu głównym Wydziału oraz w internecie na stronie https://www.facebook.com/events/2434812560067305/.

Psychoterapia w teorii i praktyce - zaproszenie na cykl spotkań dla studentów

03.11.2019, 21:07

Serdecznie zapraszamy studentów psychologii i wszystkie osoby zainteresowane rozwojem w zawodzie psychoterapeuty na cykl spotkań i dyskusji: "Psychoterapia w teorii i praktyce". Pierwsze spotkanie: "Diagnoza w psychoterapii-wybór czy konieczność?" odbędzie się 13.11.2019 o godzinie 17:25-18:55 w auli. Spotkanie poprowadzi mgr Maciej Wilk autor książki "Diagnoza w socjoterapii".

Dzień rektorski 31 października

28.10.2019, 17:41

Z uwagi na uroczystości dnia Wszystkich Świętych, rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłosił czwartek 31 bm. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zaproszenie dla studentów psychologii

22.10.2019, 22:45

Szanowne Studentki i Studenci psychologii, w związku z realizacją projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Psychologiczne MOOCe" zapraszamy do współpracy studentów II, III, IV i V roku zainteresowanych tematem "Specyfika pracy psychologa". Zależy nam aby dowiedzieć się, o jakich ścieżkach zawodowych szczególnie brakuje Państwu informacji oraz jakie umiejętności byłyby dla Państwa szczególnie cenne na etapie starania się o pracę, staż, praktykę oraz co ułatwiłoby Państwu poruszanie się po rynku pracy. Ponadto chętnie nawiążemy współpracę ze studentami, którzy realizowali wartościowe praktyki psychologiczne lub podejmują już pracę w obszarze psychologii. Zapraszamy również osoby wstępnie zainteresowane ewentualną współpracą w zakresie przygotowywania materiałów video dla potrzeb kursu e-learningowego "Specyfika pracy psychologa". Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu zaplanowanym na wtorek 29 października, godz. 13:00, sala 201. Dr Maciej Janowski i dr Michał Brol.

Zostań wolontariuszem w Biurze Organizacyjnym 4. ŚFN KATOWICE!

22.10.2019, 22:05

Poszukiwani są studenci Uniwersytetu Śląskiego chętni do współpracy w ramach wolontariatu w działaniach wspierających Biuro Organizacyjne 4. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Więcej informacji na stronie: http://www.student.us.edu.pl/zostan-wolontariuszem-w-biurze-organizacyjnym-4-sfn-katowice

Doradcy Biura Karier UŚ na Wydziałach

22.10.2019, 22:04

Chcesz poznać możliwości rozwoju zawodowego? A może potrzebujesz rady w pisaniu dokumentów aplikacyjnych? Doradcy zawodowi w Biurze Karier UŚ chętnie pomogą Ci w planowaniu kariery, podpowiedzą czego oczekuje współczesny rynek pracy i jak się po nim poruszać, aby odnieść sukces zawodowy. Informacja o dyżurach na poszczególnych Wydziałach: http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-doradcy-na-twoim-wydziale.

Pokaż starsze wiadomości

STRONA NIEAKTYWNA

03.03.2020, 20:53


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii