mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Druga edycja cyklu "Spotkań z psychoterapią"

27.05.2017, 23:27

1 czerwca 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie druga edycja cyklu „Spotkań z psychoterapią”, którego celem będzie przybliżenie szerokiemu gronu studentów tematykę arteterapii, jej naukową zasadność oraz możliwe zastosowanie w praktyce. W programie tegorocznego wydarzenia, które przebiegać będzie pod hasłem „Spotkania z psychoterapią – sztuka leczenia”, zaplanowano dwa panele dyskusyjne z udziałem specjalistów w dziedzinie arteterapii (z zakresu plastyki, muzyki, tańca oraz filmu), a także warsztaty dla studentów. W projekt zaangażowani są studenci międzyuczelnianego kierunku arteterapii prowadzonego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz ASP w Katowicach. Szczegółowy program na stronie: http://www.us.edu.pl/druga-edycja-cyklu-spotkan-z-psychoterapia.

Pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej zaprezentowali swoje badania na VII konferencji Zespołu Badania Wpływu

25.05.2017, 22:10

W dniach 19-20 maja 2017 roku w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się VII konferencja Zespołu Badania Wpływu Społecznego „ZaBaWa”. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal wraz z mgr Marcinem Moroniem zaprezentowali wystąpienie pt. "Asertywni, dominujący i ulegli... Osobowościowe uwarunkowania wywierania wpływu a sekwencyjne strategie wpływu w romantycznych związkach", natomiast dr Dagna Kocur zaprezentowała referat pt. "Potrzeba wywierania wpływu, potrzeba władzy oraz poczucie władzy wśród strażników miejskich". Pomysłodawcą organizowanej corocznie od 2011 roku konferencji ZaBaWa jest prof. zw. dr hab. Dariusz Doliński. Pracownicy Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej brali czynny udział we wszystkich edycjach konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego i byli organizatorami IV Konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa", która odbywała się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach w 2014 roku.

Fotoreportaże z ostatnich wydarzeń

25.05.2017, 16:25

Zapraszamy do fotoreportaży z ostatnich wydarzeń organizowanych przez Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ:

Ogólnopolska konferencja naukowa "Filmowe psycho-tropy"
(26 do 27 kwietnia 2017)


Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Nowe nurty w pomocy psychologicznej"
(3 do 5 kwietnia 2017)


IV Spotkanie z Nauką i Życiem Studenckim (Dzień Otwarty Wydziału)
(21 marca 2017)


Archiwum fotoreportaży znajduje się w dziale Instytut > Fotoreportaże.

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERANE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

19.05.2017, 15:05

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II, III i IV roku PSYCHOLOGII studiów stacjonarnych

Informuję, iż studenci II roku wybierają fakultet F1 oraz ścieżki zawodowe; studenci III roku - fakultet F2, F3 i seminarium magisterskie, studenci IV roku - fakultety F4, F5 i F6.
Oferta fakultetów i seminariów magisterskich na rok akademicki 2017/2018 dostępna jest w zakładce kształcenie - zapisy na przedmioty wybierane.

Zapisy na studiach stacjonarnych odbywać się będą przez system USOS w terminie: 22 maja br. od godz. 18.00 - 26 maja br. do godz. 23.55.

Przed rejestracją na fakultety F1 - F4 i seminarium magisterskie należy zapoznać się z dostępną na stronie USOSweb instrukcją dotyczącą rejestracji bezpośredniej do grup - według rankingu:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracja_dwuetapowa_kolejka.pdf

W przypadku zapisów na ścieżki specjalizacyjne oraz fakultety F5 - F6 należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą rejestracji dwuetapowej:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracja_dwuetapowa.pdf

Studenci Kolegium ISM realizujący wybrane zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA, mogą składać zgłoszenia dotyczące zapisów na fakultety, ścieżki zawodowe oraz seminarium magisterskie w sekretariacie Instytutu Psychologii (p. 320) w dniach 22 - 26 maja br.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwy wybranych fakultetów/ścieżek zawodowych/seminariów magisterskich oraz poświadczenie przez Sekretariat Kolegium ISM średniej ocen uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym rok zapisów.

dr Mariola Paruzel-Czachura
z-ca dyrektora Instytutu Psychologii ds. dydaktycznych

ZAPISY NA PRZEDMIOTY WYBIERANE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

17.05.2017, 11:54

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II, III i IV roku PSYCHOLOGII studiów wieczorowych

Informuję, iż studenci II roku wybierają fakultet F1 oraz ścieżki zawodowe; studenci III roku - fakultet F2, F3 i seminarium magisterskie, studenci IV roku - fakultety F4, F5 i F6.

Oferta fakultetów i seminariów magisterskich na rok akademicki 2017/2018 została przesłana Państwu na adresy mailowe roczników lub starostów w formie anonimowej ankiety, która będzie aktywna do 24 maja włącznie.
Uprzejmie proszę o zgłaszanie swoich preferencji w ankiecie.

dr Mariola Paruzel-Czachura
z-ca dyrektora Instytutu Psychologii ds. dydaktycznych

Myślisz o karierze na uczelni? To spotkanie jest dla Ciebie!

16.05.2017, 22:31

Zapraszamy wszystkich Państwa wstępnie zainteresowanych podjęciem studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na otwarte, niezobowiązujące spotkanie informacyjne. Na pytania (natury formalnej i nieformalnej) odpowie podczas spotkania mgr Katarzyna Słania - Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów. Gościem spotkania będzie również dr hab. Beata Ecler-Nocoń - Kierownik Studiów Doktoranckich. Spotkanie odbędzie się 23 maja (wtorek) o godz. 12:45-13:30 w sali 103. Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wypełnienie formularza znajdującego się tutaj: https://goo.gl/forms/zuQYglw7GnIF2qQr1

Projekty NCN

16.05.2017, 15:14

Miło nam jest poinformować, iż w ramach konkursu Sonata 12 Narodowego Centrum Nauki finansowanie uzyskał projekt Pani dr Ewy Wojtyny pt. "Ból zagrożonego Ja. Samoocena jawna i utajona, reakcja stresowa w obliczu zagrożenia społecznego a progi czucia i tolerancji na ból". Autorce projektu gratulujemy sukcesu.

Jest to kolejny sukces pracowników naszego Instytutu. W poprzedniej edycji konkursu, Sonata 11, finansowanie uzyskał projekt dr Bartosza Wojciechowskiego pt. "Kwantowa teoria prawdopodobieństwa a psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji w procesach karnych".

XI Konferencja Naukowa Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej

14.05.2017, 21:32

W Polanicy-Zdroju od 12 do 13 maja 2017 trwała XI Konferencja Naukowa Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ. Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose przedstawiła przygotowane wspólnie z Lucyną Szypułą wystąpienie pt. "Minimalizm - konceptualizacja i pomiar. Doniesienia wstępne", natomiast dr Łukasz Jach zaprezentował przygotowany we współautorstwie z Magdaleną Krzyżanowską i Krystianem Kurczenką referat pt. "Przekonania religijne, święta i prezenty. Czy katolicy i ateiści są równie skłonni do wręczania bożonarodzeniowych prezentów oraz jaka jest ich deklarowana wartość". Dr Łukasz Jach poprowadził ponadto jedną z sesji konferencyjnych, zatytułowaną "Zachowania konsumenckie".

Informacja dziekanatu studiów niestacjonarnych

11.05.2017, 11:20

W związku z inwentaryzacją druków Dziekanat Studiów Niestacjonarnych od dnia 15.05.2017 r. do odwołania nie będzie wydawał dyplomów oraz legitymacji elektronicznych

Zaproszenie na na Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców "Psychoróżności"

07.05.2017, 21:43

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego przy Instytucie Psychologii UŚ zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców "Psychoróżności", która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2017 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Konferencja ma na celu krzewienie i propagowanie dorobku naukowego młodych badaczy z polskich ośrodków akademickich z zakresu psychologii.

10 maja o godzinie 16:00 w CINIBA odbędzie się specjalne wydarzenie towarzyszące Konferencji - wykład plenarny doktora Łukasza Jacha z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia: "Między uniwersytetem a ulicą - co ludzie na co dzień myślą o nauce?"

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/403312923337626/

Komunikat w sprawie ogłoszenia GODZIN DZIEKAŃSKICH w piątek 5 maja br.

27.04.2017, 10:43

W dniu 5 maja 2017 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 ogłaszam godziny dziekańskie dla wszystkich studentów WPiPs.
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Komunikat w sprawie DNIA REKTORSKIEGO w czwartek 4 maja br.

27.04.2017, 10:42

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 Maja oraz Świętem Narodowym Konstytucji 3 Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przewie, Rektor ustalił 4 maja 2017 r. (czwartek) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017 dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest wtorek 2 maja br.

KOMUNIKAT DZIEKANATU

27.04.2017, 10:05

Uprzejmie informujemy, iż DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH będzie nieczynny w dniu 2 i 4 maja br.
DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) będzie nieczynny w dniu 2 maja br.

Ukazała się książka pod redakcją dr. Bartosza W. Wojciechowskiego pt. "Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami"

25.04.2017, 22:23

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pod redakcją dr. Bartosza W. Wojciechowskiego pt. "Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami". Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez studentów specjalizacji sądowej. Podejście do omawianych zagadnień jest nowatorskie, a ustalenia badawcze niejednokrotnie zaskakujące. Najważniejszymi cechami wyróżniającymi przygotowane opracowanie są jego wszechstronność i prekursorski charakter omawianych badań, które wyróżniają się nie tylko na tle polskich, ale i światowych projektów.

Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Informacje również w dziale Nauka > Książki pracowników.

Prof. Barbara Kożusznik w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego IDOCAL

14.04.2017, 18:12

Instytut Badawczy IDOCAL (Institute for Research in Psychology of Human Resources, Organizational Development and Work Quality of Life) to jednostka Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania) promująca badania ukierunkowane na poprawę jakości życia zawodowego i organizacji miejsc pracy. Członkiem Rady Naukowej IDOCAL została prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik – kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Instytut IDOCAL ma za zadanie promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych, szczególnie w tym zakresie, w którym metody i narzędzia psychologii mogą wpierać rozwój w różnych obszarach życia społecznego, na przykład przyczyniać się lepszego funkcjonowania organizacji czy do poprawy jakości życia zawodowego.

Uniwersytet w Walencji zatwierdził utworzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego IDOCAL w marcu 2017 roku. Liczy ona obecnie pięć osób z czterech krajów.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓWPROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


25.05.2017, 16:23


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii