mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


GODZINY DZIEKAŃSKIE 4 października 2016 r.

29.09.2016, 13:34

W związku z wydziałową inauguracją roku akademickiego 2016/2017 w dniu 4 października br. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii ogłasza godziny dziekańskie dla studentów studiów stacjonarnych.

.

29.09.2016, 9:26

Przepraszam Panią dr hab. Agatę Chudzicką-Czupałę za upublicznienie obrażających i dezawuujących ją informacji zawartych w wysłanej przeze mnie dnia 5 lipca 2016 r. wiadomości mailowej, o treści: „w związku z Twoim odejściem do SWPS może w końcu powinnaś zdać sobie sprawę, że gdyby nie ja, to habilitacji byś nie zrobiła i już ładnych parę lat temu zostałabyś wyrotowana”. Użyte sformułowanie mogło zostać błędnie zrozumiane, nad czym szczerze ubolewam. Napisałem to jednak w pośpiechu i pod wpływem silnych emocji. Niniejszym zatem oświadczam, że:
-nie wpływałem na formalny przebieg procesu habilitacyjnego dr hab. Agaty Chudzickiej-Czupały,
-nie wniosłem żadnego wkładu merytorycznego w jej dorobek naukowy.
Z wyrazami szacunku i ubolewania
Dr hab. Zbigniew Spendel"

Informacja dla studentów II roku PSYCHOLOGII studiów wieczorowych

27.09.2016, 14:48

W roku akademickim 2016/2017 realizowane będą zajęcia z wychowania fizycznego na II roku PSYCHOLOGII studiów niestacjonarnych (wieczorowych) w wymiarze 9 godzin dydaktycznych.
Zajęcia realizowane będą w dwóch, 16 osobowych grupach: G1 (nazwiska od A do L), G2 (nazwiska od L do Z)
Zajęcia trwające 45 minut odbędą się w trzech blokach w następujących terminach:
G1 - 14 października, 28 października, 25 listopada 2016 r., godz. 16.00
G2 – 21 października, 4 listopada, 18 listopada 2016 r., godz. 16.
Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych nie są objęci logowaniem w systemie USOS.

Organizacja roku akademickiego 2016/2017, w tym wykaz dni wolnych

27.09.2016, 14:47

W dziale Kształcenie > Organizacja roku zamieszczony został plik z organizacją roku akademickiego 2016/2017, który zawiera dokładną rozpiskę tego, kiedy będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, w jakich terminach zaplanowana jest sesja egzaminacyjna oraz informacje dotyczące dodatkowych dni wolnych.

XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

26.09.2016, 22:32

Od 16 do 18 września, we Wrocławiu, trwały obrady XIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Prof. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, zasiadała w Komitecie Naukowym Zjazdu, oraz przewodniczyła sympozjum pod tytułem "Atrakcyjność i miłość". W czasie tego sympozjum, wraz z dr Dominiką Ochnik, prof. Eugenia Mandal wygłosiła referat, pt. "Ładna Ona, Brzydki On. Różnice w poczuciu atrakcyjności fizycznej u kobiet i mężczyzn singli", zaś mgr Marcin Moroń przedstawił referat, pt. "Rewanż, unikanie, czy życzliwość... Uwarunkowania reakcji na wykroczenia relacyjne u mężczyzn i kobiet w związkach romantycznych".

W ramach sesji "Zachowania społeczne w organizacji" dr Małgorzata Chrupała-Pniak i dr Damian Grabowski (Zakład Psychologii Pracy i Organizacji UŚ) wraz z dr Moniką Sulimowską-Formowicz (Szkoła Zarządzania UŚ) przedstawili temat "Zaufanie interpersonalne i organizacyjne jako predyktory efektywności relacji międzyorganizacyjnych".

Program obrad Zjazdu można odnaleźć klikając w link.

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal uczestnikiem 7. Konferencji Appearance Matters w Royal College of Surgeons w Londynie

26.09.2016, 21:56

Centre for Appearance Research (CAR), największa na świecie grupa badawcza skupiająca się na roli wyglądu i obrazu ciała dla jakości życia, jest organizatorem cyklicznej konferencji Appearance Matters. Siódma edycja konferencji odbywała się od 26 do 28 czerwca br. w Royal College of Surgeons w Londynie. W jej obradach brała udział prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierująca Zakładem Psychologii Społecznej i Środowiskowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Wspólnie z dr Dominiką Ochnik, zaprezentowała referat, pt. "Do single women feel more physically attractive than men? Body appearance self-esteem predictors in never-married single men and women". Bliższe informacje o Konferencji można odnaleźć na jej stronie internetowej.

V Międzynarodowa Konferencja "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia" z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

26.09.2016, 18:02

W dniach 23-24.09.2016 r. w Gdańsku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Psychologia-Konsumcja-Jakość Życia", będąca wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Podczas konferencji swoje wystąpienia przedstawili pracownicy Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia IP UŚ. Dr hab. Małgorzata Górnik-Durose wygłosiła przygotowany wraz z dr. Łukaszem Jachem i mgr. Marcinem Langerem referat pt. "Intrinsic-Extrinsic-Transcendent. A triarchic model of goal contents: introduction and validation" oraz poprowadziła sesję konferencyjną zatytułowaną "Konsumpcja, jakość życia, praca w perspektywie międzykulturowej". Dr Łukasz Jach przedstawił natomiast opracowaną razem z mgr. Stanisławem Seidlem prezentację pod tytułem "Not cognition, then what? Strong scientistic world-view and life goals of people who are characterized by it". Kolejna edycja konferencji odbędzie się w Katowicach w 2018 roku.

Informacja dla studentów I roku psychologii dziennej i wieczorowej

23.09.2016, 14:56

Uprzejmie informujemy, że indeksy i legitymacje można odbierać od poniedziałku 3 października, w godzinach urzędowania Dziekanatów. Uwaga: Dziekanat psychologii stacjonarnej (dziennej) będzie nieczynny 4 października. Godziny otwarcia Dziekanatów znajdują się na stronie: http://www.wpips.us.edu.pl/dziekanat.php

Przypominamy o konieczności rejestracji na zajęcia językowe oraz wykonania testów poziomujących przed spotkaniami organizacyjnymi: http://www.spnjo.us.edu.pl/node/365 Prosimy także sprawdzić, czy w systemie USOS widoczny jest Państwa adres e-mail, co jest istotne w komunikacji z Dziekanatem i Wykładowcami: https://usosweb.us.edu.pl

Plany zajęć są publikowane na stronie Wydziału: http://wpips.us.edu.pl/ Organizacja roku akademickiego zawierająca wykaz dni wolnych od zajęć znajduje się tutaj: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/zarz201622.pdf

Polecamy Państwu stronę: http://student.us.edu.pl/ oraz poradnik dla Studentów I roku: http://student.us.edu.pl/pierwsza-pomoc-dla-pierwszaka-20162017

Wzory pism odnaleźć można tutaj: http://student.us.edu.pl/tok-studiow Należy kierować je do odpowiednich Prodziekanów: http://www.wpips.us.edu.pl/struktura.php?s=wladze&?submenuheader=0

Spotkanie informacyjne dot. projektu Innolution

22.09.2016, 17:24

Szukasz inspiracji do aktywności? Jesteś studentem i chcesz zdobyć doświadczenie biznesowe? Ogrody Przedsiębiorczości inicjują powstanie studenckiej symulacji biznesowej. Przyjdź na spotkanie informacyjne w dniu 28 września 2016 r. i dowiedz się, co organizacja może Ci zaoferować. Szczegóły: http://bk.us.edu.pl/spotkanie-informacyjne-dot-projektu-innolution.

GODZINY REKTORSKIE w dniu 3 października 2016 r.

20.09.2016, 6:58

W związku z XLIX uroczystą inauguracją roku akademickiego 2016/2017 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ustalam 3 października 2016 r. (poniedziałek) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Z up. Rektora
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii

20.09.2016, 6:52

wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XLI Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2016/2017, która odbędzie się 4 października 2016 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53.

Wykład inauguracyjny pt. (Psycho)lingwistyczny profil sprawcy przestępstwa. Czy istnieje językowy odcisk palca? wygłosi prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Wybory Władz Instytutu Psychologii, Wydziału oraz całego Uniwersytetu Śląskiego

20.09.2016, 6:46

1 września rozpoczęła się kadencja nowych władz Uniwersytetu Śląskiego wybranych na lata 2016–2020.

W wyborach do Rady Instytutu, które odbyły się 14.06.2016 r wybrani zostali:
Dyrektor Instytutu - dr hab. Zbigniew Spendel
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych - dr Patrycja Rudnicka
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych - dr Mariola Paruzel-Czachura

W wyborach Dziekana i Prodziekanów Wydziału Pedagogiki i Psychologii przeprowadzonych 17.05.2016 Kolegium Elektorów WPiPs wybrało:
na stanowisko Dziekana: prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka
na stanowisko Prodziekana do Spraw Nauki: prof. dr hab. Katarzynę Krasoń
na stanowisko Prodziekana do Spraw Studiów Stacjonarnych: dr hab. Beatę Mazepę –Domagałę
na stanowisko Prodziekana do Spraw Studiów Niestacjonarnych: dr hab. Teresę Wilk

Nowym rektorem uczelni jest prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, pełniący dotychczas przez osiem lat funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką. Funkcję prorektorów objęli:
dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski – prorektor ds. finansów i rozwoju,
prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – prorektor ds. badań naukowych,
dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej
prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów, dla którego będzie to druga kadencja.

Dr Ewa Wojtyna z gościnnym wykładem na IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

19.09.2016, 23:11

Dr Ewa Wojtyna z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia wzięła udział w IX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badania Bólu w Gdańsku, który trwał od 15 do 17 września 2016. Na zaproszenie PTBB dr Ewa Wojtyna wygłosiła referat nt. "Ból społeczny. Relacje interpersonalne a percepcja bólu u chorych onkologicznie". Polskie Towarzystwo Badania Bólu jest interdyscyplinarną organizacją integrującą naukowców, lekarzy różnych specjalności oraz inne osoby w dziedzinie badań naukowych i praktycznego postępowania przeciwbólowego. W czasie zjazdu dr Wojtyna przedstawiła pozytywne i negatywne skutki wsparcia w bliskich relacjach interpersonalnych dla percepcji bólu, a także wpływ zagrożenia ja-społecznego na nasilenie dolegliwości bólowych i częstość używania leków przeciwbólowych przez chorych onkologicznie w trakcie leczenia chemioterapią.

Czwarta edycja kampanii "Co nas spina?"

09.09.2016, 13:46

Uniwersytet Śląski oraz Fundacja Paideia serdecznie zapraszają do udziału w kolejnych wydarzeniach czwartej edycji kampanii „Co nas spina?”. W najbliższym czasie zapraszamy na warsztaty jogi - Hatha Yoga (13. września) i Astanga Yoga (27. września) oraz trening relaksacyjny (14. września). A już wkrótce warsztaty tańca nowoczesnego! Wszystkie działania kampanii są bezpłatne. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Więcej informacji o warsztatach znajdziecie na stronie: www.wiecjestem.us.edu.pl/co-nas-spina oraz profilu: https://www.facebook.com/wiecjestemus/.

30 Conference of the European Health Psychology Society - Behaviour Change: Making an impact on health services (EHPS)

09.09.2016, 12:59

Dr Patrycja Stawiarska oraz doktorantka mgr Marta Banout z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii UŚ wzięły udział w 30 Conference of the European Health Psychology Society - Behaviour Change: Making an impact on health services (EHPS) w Aberdeen (Szkocja) 23-27 sierpnia 2016. Dr Stawiarska zaprezentowała poster "The quality of voice emission and the professional burnout among school teachers" (współautorstwo: Anna Guzy), natomiast mgr Banout poster "The cognitive-behavioural training, compliance and metabolic status among patients with diabetes type 2. Pilot study" (współautorstwo: Ewa Wojtyna, Sonia Krystoń).

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW

PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


28.04.2016, 21:08


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii