mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Dr Renata Kleszcz-Szczyrba powołana do Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta

11.07.2019, 12:34

5 lipca br. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia. Do zespołu kierowanego przez dr. Błażeja Kmieciaka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) powołana została dr Renata Kleszcz-Szczyrba z Instytutu Psychologii UŚ. Jak informuje Biuro Praw Pacjenta "celem Zespołu jest wypracowanie standardów w zakresie ochrony praw pacjenta, które stałyby się podstawą stosowania w polskim systemie ochrony zdrowia. Standardy, które do 31 stycznia 2020 r. opracują członkowie Zespołu będą określać prawa pacjenta w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia, obejmą one także prawo pacjenta do godnej śmierci. Zespół będzie pracował również nad kwestią zastosowania tzw. terapii daremnej, w szczególności w przypadku śmierci dziecka, osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle i nieuleczalnie chorej. Ponadto opracowane zostaną założenia dotyczące właściwej komunikacji pomiędzy lekarzem, pacjentem oraz jego rodziną". Więcej informacji na stronie: http://www.bpp.gov.pl/aktualnosci/terapie-medyczne-w-okresie-konczacego-sie-zycia-pierwsze-posiedzenie-zespolu-przy-rzeczniku-praw-pacjenta,686.html.

VII Konferencja Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium" z udziałem pracowników Uniwersytetu Śląskiego

11.07.2019, 12:33

Foto_IP_Ideatorium.jpg
3 - 14 czerwca 2019 r. w Uniwersytecie Gdańskim odbyła się VII Konferencja Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium". Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ reprezentowali dr hab. Ewa Jarosz, p.o.Dyrektora Uniwersytetu Otwartego UŚ w Katowicach oraz dr Michał Brol z Instytutu Psychologii UŚ, który wystąpił z tematem "Mit stylów uczenia się jako przykład dydaktyki (nie)opartej na dowodach". W składzie delegacji Uniwersytetu Śląskiego byli również dr Anna Guzy (Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej), dr Magdalena Piotrowska-Grot i mgr Ewa Dębska (Uniwersytet Otwarty UŚ) oraz dr Jacek Francikowski (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii), prowadzący zajęcia m.in. z zakresu neurobiologii dla studentów psychologii UŚ - podczas konferencji przedstawił wspólne wystąpienie Uniwersytetu Otwartego na temat Otwartych Spotkań Dydaktycznych, inicjatywie realizowanej w UŚ służącej rozwojowi dydaktyki akademickiej.

Szkolenie ARK: "Wizerunek w sieci"

11.07.2019, 12:04

Portale społecznościowe? Pomocne narzędzie czy źródło problemów? 17 lipca odbędzie się kolejne szkolenie Akademii Rozwoju Kariery - tym razem będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób optymalnie korzystać ze środków masowego przekazu budując swój wizerunek. Więcej informacji i zapisy: http://www.bk.us.edu.pl/szkolenie-ark-wizerunek-w-sieci.

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej w Olsztynie z udziałem prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal

05.07.2019, 13:45

Od 13 do 15 czerwca 2019 roku w Olsztynie odbywała się XXVIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, pt. "Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność". Konferencja od wielu lat gromadzi środowisko psychologów zainteresowanych problematyką rozwoju człowieka, dając możliwość integracji, wymiany myśli akademickiej i informacji o najnowszych ustaleniach badawczych. W programie tegorocznej konferencji znalazły się liczne wykłady i panele plenarne, sympozja i sesje tematyczne, poświęcone zagadnieniom m. in. systemu wartości, rodzinie i rodzicielstwu, religijności i duchowości, terapii i jakości życia. Profesor Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej prowadziła w czasie obrad konferencji sesję zatytułowaną „Jakość życia i poczucie satysfakcji”. Wygłosiła w jej czasie referat pt. „Gotowość do poświęceń w bliskich związkach w okresie wczesnej i środkowej dorosłości”. Szczegółowe informacje o konferencji są dostępne pod adresem: https://okpr.psprc.edu.pl/program

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal uczestnikiem Singapore Conference on Applied Psychology 2019

05.07.2019, 13:41

Foto_IP_lipiec2019.jpg
20 i 21 czerwca 2019 roku w Singapurze odbywała się Singapore Conference on Applied Psychology, organizowana przez East Asia Research i wspierana przez Singapore University of Technology and Design oraz University of Derby. Tegoroczna edycja konferencji odbywała się pod hasłem: „Psychology in practice”. Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierująca Zakładem Psychologii Społecznej i Środowiskowej, była aktywnym uczestnikiem konferencji. Profesor Eugenia Mandal prezentowała wystąpienie pt. Subjective perception of the city's functions among its inhabitants.

ACBS World Conference 17 z udziałem pracowników Instytutu Psychologii UŚ

05.07.2019, 13:34

W dniach 27.06-30.06 w Dublinie odbyła się 17 Światowa Konferencja Association for Contextual Behavioral Science, w której wzięły udział dr Lidia Baran z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej oraz mgr Anna Pyszkowska z Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia. Dr Baran zaprezentowała poster "Psychological flexibility, emotional regulation, and well-being in various life situations" poświęcony wynikom badań zespołu dr hab. prof. UŚ Ireny Pilch, a mgr Pyszkowska przedstawiła poster zatytułowany "The relationship between personality and psychological flexibility, self-compassion and ego-resiliency, regarding quality of life" prezentujący wyniki prowadzonego przez nią projektu badawczego. Informacje na temat konferencji: ACBSWC17. Postery konferencyjne: PROGRAM.

Wydarzenia Biura Karier UŚ

05.07.2019, 13:22

Szkolenie ARK on-line: "Budowanie wizerunku w sieci" - http://bk.us.edu.pl/szkolenie-ark-line-budowanie-wizerunku-w-sieci

Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej - http://bk.us.edu.pl/wydarzenie-bk-szkolenie-z-zakresu-komunikacji-interpersonalnej

Szkolenia ARK: "Trening osiągania celów" - http://bk.us.edu.pl/szkolenia-ark-trening-osiagania-celow

Informacja dla studentów psychologii wieczorowej

05.07.2019, 13:20

W okresie od 1.07.br. do 30.09.br dziekanat studiów niestacjonarnych dla studentów psychologii będzie czynny:

Poniedziałek 09:00-11:00
Wtorek 12:00-14:00
Środa 12:00-14:00
Czwartek Nieczynne
Piątek 09:00-11:00

28. Kolokwia Psychologiczne Polskiej Akademii Nauk z udziałem pracowników IP UŚ

21.06.2019, 14:25

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. w Gdańsku odbywały się 28. Kolokwia Psychologiczne Polskiej Akademii Nauk pt. „Metodologia w badaniach psychologicznych - perspektywa interdyscyplinarna”. Organizatorami konferencji byli Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją, w której uczestniczą członkowie Komitetu Psychologii PAN i zaproszeni naukowcy, reprezentujący rożne ośrodki akademickie oraz dziekani i dyrektorzy jednostek prowadzących studia magisterskie na kierunku Psychologia.

W trakcie tegorocznej edycji Uniwersytet Śląski reprezentowali pracownicy Zakładu Psychologii Ogólnej: dr hab. Zbigniew Spendel, mgr Mateusz Blukacz i mgr Maria Flakus. W trakcie obrad, mgr Mateusz Blukacz wraz z mgr Marią Flakus przedstawili plakat pt. „Ograniczenia analizy mediacji w naukach społecznych”, natomiast mgr Maria Flakus zaprezentowała poster pt. „Związki między cechami osobowości i kompetencjami metodologicznymi w toku edukacji akademickiej psychologów - wyniki wstępne badania podłużnego”, przedstawiający wstępne wyniki badań do rozprawy doktorskiej pisanej pod kierunkiem dra hab. Zbigniewa Spendla. Oba plakaty zostały nagrodzone wyróżnieniami przyznanymi przez Komitet Psychologii PAN.

Informacje o kongresie można odnaleźć na stronie:
https://28kolokwiapsychologiczne.ug.edu.pl

Informacja

21.06.2019, 14:22

21 czerwca br. Dziekanat Psychologii wieczorowej będzie nieczynny.

INFORMACJA O ZAJĘCIACH WYBIERANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 - STUDIA NIESTACJONARNE

21.06.2019, 14:22

Informujemy studentów II, III i IV roku studiów niestacjonarnych, iż zapisy na przedmioty wybierane w roku 2019/20 zostały zamknięte.

Akceptację zapisów uzyskali wszyscy studenci zarejestrowani na ścieżki zawodowe i seminaria magisterskie oraz na fakultet F 1. W odniesieniu do pozostałych fakultetów, a więc F2, F3, F4, F5 i F6 uruchomione zostaną te zajęcia, które wybrała największa liczba studentów.

Osoby, które nie dokonały zapisu w terminie powinny zgłosić ten fakt w sekretariacie Instytutu Psychologii osobiście lub mejlowo pisząc na adres: ips@us.edu.pl

II TURA REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY WYBIERANE W ROKU AKADEMICKIM 2019/20 - STUDIA STACJONARNE

21.06.2019, 14:21

Informujemy studentów studiów stacjonarnych, iż II tura rejestracji na przedmioty wybierane – fakultety F1, F2, F3, F5 i F6, seminaria magisterskie oraz ścieżki zawodowe odbędzie się w terminie 24.06.2019 – 30.06.2019 .

Do rejestracji powinny przystąpić osoby, które nie wzięły udziału w pierwszej turze lub nie uzyskały akceptacji na wybrane przez siebie zajęcia w I turze. Przypominamy, że studenci II roku wybierają fakultet F1 oraz ścieżki, studenci III roku fakultet F2, F3 i seminarium, studenci IV roku – fakultety F5 i F6.

Wszyscy studenci zarejestrowani na fakultet F 4 uzyskali akceptację zapisu.

Studenci, którzy nie dokonają zapisu w wymaganym terminie zostaną przydzieleni do grup, w których pozostały wolne miejsca.

Plebiscyt Student/Doktorant Roku 2019 w ramach konkursu Wyróżnienia Rektora UŚ z udziałem studentki psychologii

17.06.2019, 20:21

Przypominamy o plebiscycie Student/Doktorant Roku 2019 w ramach konkursu Wyróżnienia Rektora UŚ - z Wydziału Pedagogiki i Psychologii nominowane są dwie osoby - Justyna Lipka (psychologia) oraz Krzysztof Kasperek (pedagogika). Głosować można jeszcze tylko do 18 czerwca! Szczegóły: http://student.us.edu.pl/glosowanie-na-studenta-i-doktoranta-roku. Informacje również na stronie konkursu: http://student.us.edu.pl/wyroznienia-jm-rektora-us.

Spotkanie dla studentów na temat zajęć oraz zmian związanych z nową ustawą i statutem UŚ

11.06.2019, 23:56

Szanowni Studenci Psychologii,

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku psychologia na coroczne spotkanie poświęcone dydaktyce oraz bieżącym sprawom związanym ze studiami. Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 czerwca o godzinie 12:00 w sali 209. Podczas zebrania oprócz w/w spraw przedstawione zostaną informacje dotyczące zmian wprowadzanych i planowanych w Uniwersytecie Śląskim w związku z nową ustawą oraz statutem UŚ przyjętym pod koniec maja 2019r. Spotkanie jest obowiązkowe dla przedstawicieli WRSS oraz starostów grup i lat. Zapraszamy również zainteresowanych studentów, którzy nie pełnią takich funkcji, w szczególności przedstawicieli innych studenckich organizacji, kół naukowych działających przy Instytucie Psychologii UŚ.

w imieniu Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia,
dr Maciej Janowski
Przewodniczący Zespołu

Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pod hasłem "W zdrowiu i w chorobie - trajektorie jakości życia"

11.06.2019, 23:39

W dniach 17-18 maja 2019 roku w Centrum Konferencyjnym UŚ w Katowicach odbyła się Konferencja, zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcję Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Komitetowi Naukowemu Konferencji, w którego skład weszli najbardziej prominentni psychologowie zdrowia w Polsce (m.in. prof. Helena Sęk, prof. Irena Heszen-Celińska jako członkinie honorowe), przewodniczyła dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, natomiast Komitetowi Organizacyjnemu – dr Agnieszka Pasztak-Opiłka, a sekretarzem Konferencji był mgr Marcin Langer.

W ramach hasła przewodniego Konferencji zaprezentowano różne perspektywy teoretyczne oraz najnowsze wyniki badań w obszarze szeroko rozumianej jakości życia współczesnego człowieka oraz wielorakich możliwości jej osiągania, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. W trakcie obrad wygłoszono 4 wykłady plenarne, 50 referatów oraz zaprezentowano 16 plakatów multimedialnych w 10 sesjach tematycznych i 2 sesjach plakatowych. Uczestnicy konferencji prezentowali wyniki badań i toczyli obrady w sesjach: „W roli rodzica”, „Wybrane problemy jakości życia w społeczeństwie”, „Zdrowie z perspektywy psychospołecznej”, „Jakość życia w chorobie”, „Zdrowie psychiczne”, „Jakość życia w chorobie nowotworowej”, „Zaburzenia odżywiania”, „Psychologiczne mechanizmy zdrowia i choroby”, „Otyłość i zdrowie” oraz „Styl życia”.

Pierwszy wykład plenarny pt. Zdrowe niskie dziecko - problem rodziny czy pacjenta, wygłosiła prof. dr hab. Ewa Małecka Tendera, kierownik Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Drugi wykład pt. Negatywne i pozytywne konsekwencje wydarzeń życiowych – rola przetwarzania poznawczego i emocjonalnego, zaprezentował prof. dr hab. Zygfryd Juczyński, dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek krajowych i zagranicznych towarzystw psychologicznych. Wykład pt: Menopauza- perspektywa nie tylko psychologiczna, przedstawiła dr hab. prof. UŁ Eleonora Bielawska- Batorowicz, koncentrująca się w swoich badaniach na problematyce psychologicznych wyznaczników menopauzy, zagadnień związanych z psychologią prokreacji i leczeniem niepłodności oraz funkcjonowaniem systemów rodzinnych, dotkniętych tymi problemami. Ostatni wykład plenarny pt. Jakie znaczenie niesie ból? Wpływ emocji towarzyszących bólowi na jego pamięć, wygłosił dr hab. Przemysław Bąbel, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Zespołu Badania Bólu, prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka. Konferencję otworzył Prorektor do spraw kształcenia i studentów, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, natomiast w trakcie pozostałych uroczystości towarzyszył nam Prorektor do spraw współpracy krajowej i międzynarodowej, dr hab. Prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Sekcję Psychologii Zdrowia PTP reprezentowała jej długoletnia przewodnicząca dr hab. prof. UP Helena Wrona-Polańska. Nad zdrowiem obecnych czuwało Zagłębiowskie WOPR, 40 wolontariuszy- studentów zaangażowało się w bezpośrednią pomoc w trakcie samej konferencji, a dodatkowo wspierała nas młodzież z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

Dopełnieniem stymulujących naukowo obrad był uroczysty bankiet, połączony z koncertem naszych studentów: Agnieszki Gabryś, Aleksandra Meryka oraz Daniela Grychtoła, zorganizowany w restauracji Patio-Park w Katowicach.

Konferencja okazała się wydarzeniem, umożliwiającym interesującą wymianę myśli, lepsze poznania się i zacieśnienie interdyscyplinarnych kontaktów naukowych.

Więcej informacji o Konferencji w zakładce „Nauka” www.ip.us.edu.pl

Zdjęcia oraz podsumowanie na stronie głównej Uniwersytetu Śląskiego: https://www.us.edu.pl/node/697853

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW

PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


10.04.2019, 21:49


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii