mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Spotkanie dla studentów na temat zajęć oraz zmian związanych z nową ustawą i statutem UŚ

11.06.2019, 23:56

Szanowni Studenci Psychologii,

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku psychologia na coroczne spotkanie poświęcone dydaktyce oraz bieżącym sprawom związanym ze studiami. Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 czerwca o godzinie 12:00 w sali 209. Podczas zebrania oprócz w/w spraw przedstawione zostaną informacje dotyczące zmian wprowadzanych i planowanych w Uniwersytecie Śląskim w związku z nową ustawą oraz statutem UŚ przyjętym pod koniec maja 2019r. Spotkanie jest obowiązkowe dla przedstawicieli WRSS oraz starostów grup i lat. Zapraszamy również zainteresowanych studentów, którzy nie pełnią takich funkcji, w szczególności przedstawicieli innych studenckich organizacji, kół naukowych działających przy Instytucie Psychologii UŚ.

w imieniu Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia,
dr Maciej Janowski
Przewodniczący Zespołu

Sprawozdanie z XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pod hasłem "W zdrowiu i w chorobie - trajektorie jakości życia"

11.06.2019, 23:39

W dniach 17-18 maja 2019 roku w Centrum Konferencyjnym UŚ w Katowicach odbyła się Konferencja, zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcję Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Komitetowi Naukowemu Konferencji, w którego skład weszli najbardziej prominentni psychologowie zdrowia w Polsce (m.in. prof. Helena Sęk, prof. Irena Heszen-Celińska jako członkinie honorowe), przewodniczyła dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, natomiast Komitetowi Organizacyjnemu – dr Agnieszka Pasztak-Opiłka, a sekretarzem Konferencji był mgr Marcin Langer.

W ramach hasła przewodniego Konferencji zaprezentowano różne perspektywy teoretyczne oraz najnowsze wyniki badań w obszarze szeroko rozumianej jakości życia współczesnego człowieka oraz wielorakich możliwości jej osiągania, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie. W trakcie obrad wygłoszono 4 wykłady plenarne, 50 referatów oraz zaprezentowano 16 plakatów multimedialnych w 10 sesjach tematycznych i 2 sesjach plakatowych. Uczestnicy konferencji prezentowali wyniki badań i toczyli obrady w sesjach: „W roli rodzica”, „Wybrane problemy jakości życia w społeczeństwie”, „Zdrowie z perspektywy psychospołecznej”, „Jakość życia w chorobie”, „Zdrowie psychiczne”, „Jakość życia w chorobie nowotworowej”, „Zaburzenia odżywiania”, „Psychologiczne mechanizmy zdrowia i choroby”, „Otyłość i zdrowie” oraz „Styl życia”.

Pierwszy wykład plenarny pt. Zdrowe niskie dziecko - problem rodziny czy pacjenta, wygłosiła prof. dr hab. Ewa Małecka Tendera, kierownik Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Drugi wykład pt. Negatywne i pozytywne konsekwencje wydarzeń życiowych – rola przetwarzania poznawczego i emocjonalnego, zaprezentował prof. dr hab. Zygfryd Juczyński, dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, członek krajowych i zagranicznych towarzystw psychologicznych. Wykład pt: Menopauza- perspektywa nie tylko psychologiczna, przedstawiła dr hab. prof. UŁ Eleonora Bielawska- Batorowicz, koncentrująca się w swoich badaniach na problematyce psychologicznych wyznaczników menopauzy, zagadnień związanych z psychologią prokreacji i leczeniem niepłodności oraz funkcjonowaniem systemów rodzinnych, dotkniętych tymi problemami. Ostatni wykład plenarny pt. Jakie znaczenie niesie ból? Wpływ emocji towarzyszących bólowi na jego pamięć, wygłosił dr hab. Przemysław Bąbel, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik Zespołu Badania Bólu, prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka. Konferencję otworzył Prorektor do spraw kształcenia i studentów, prof. dr hab. Ryszard Koziołek, natomiast w trakcie pozostałych uroczystości towarzyszył nam Prorektor do spraw współpracy krajowej i międzynarodowej, dr hab. Prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski. Sekcję Psychologii Zdrowia PTP reprezentowała jej długoletnia przewodnicząca dr hab. prof. UP Helena Wrona-Polańska. Nad zdrowiem obecnych czuwało Zagłębiowskie WOPR, 40 wolontariuszy- studentów zaangażowało się w bezpośrednią pomoc w trakcie samej konferencji, a dodatkowo wspierała nas młodzież z IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

Dopełnieniem stymulujących naukowo obrad był uroczysty bankiet, połączony z koncertem naszych studentów: Agnieszki Gabryś, Aleksandra Meryka oraz Daniela Grychtoła, zorganizowany w restauracji Patio-Park w Katowicach.

Konferencja okazała się wydarzeniem, umożliwiającym interesującą wymianę myśli, lepsze poznania się i zacieśnienie interdyscyplinarnych kontaktów naukowych.

Więcej informacji o Konferencji w zakładce „Nauka” www.ip.us.edu.pl

Zdjęcia oraz podsumowanie na stronie głównej Uniwersytetu Śląskiego: https://www.us.edu.pl/node/697853

Oferta pracy

11.06.2019, 23:35

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach poszukuje psychologa na umowę na zastępstwo.

start: lipiec 2019
miejsce pracy: Lędziny/Katowice
godz. pracy 7.00-15.00

wymagania:
· Wykształcenie wyższe psychologiczne
· Mile widzialne doświadczenie w prowadzeniu diagnozy psychologicznej, znajomość narzędzi(testów) psychologicznych
· Gotowość do niesienia pomocy pracownikom KWK na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowe (śmierć, wypadek, traumatyczne doświadczenie)
· Pełnienie telefonicznego dyżuru interwencyjnego
· Biegła obsługa komputera
· Kat B prawo jazdy
· Mile widziane ukończone studia z psychologii transportu
· Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie CV na adres: sekretariat@scuw.pl

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II, III i IV roku PSYCHOLOGII - STUDIA STACJONARNE

03.06.2019, 12:24

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06. 2019 r. rozpoczną się zapisy na zajęcia wybieralne. Studenci II roku studiów wybierają fakultet F1 oraz ścieżki zawodowe; studenci III roku - fakultet F2, F3 i seminarium magisterskie, studenci IV roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - fakultety F4, F5 i F6.

Oferta fakultetów i seminariów magisterskich na rok akademicki 2019/2020 dostępna jest w zakładce kształcenie - zapisy na przedmioty wybierane: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=62455

Zapisy odbywać się będą przez system USOS w terminie: 4 czerwca br. od godz. 17.00 – 10 czerwca br. do godz. 23.59.

Przed rejestracją na fakultety F1i F4 oraz na seminarium magisterskie należy zapoznać się z dostępną na stronie USOSweb instrukcją dotyczącą rejestracji bezpośredniej do grup - według rankingu: https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracja_dwuetapowa_kolejka.pdf

Przed rejestracją na ścieżki specjalizacyjne oraz fakultety F1, F3, F5 i F6 - z instrukcją dotyczącą rejestracji dwuetapowej:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracja_dwuetapowa.pdf


Studenci Kolegium ISM realizujący wybrane zajęcia na kierunku PSYCHOLOGIA, mogą składać zgłoszenia dotyczące zapisów na fakultety, ścieżki zawodowe oraz seminarium magisterskie w sekretariacie Instytutu Psychologii (p. 320) od 4 czerwca do 10.06 czerwca br.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwy wybranych fakultetów/ścieżek zawodowych/seminariów magisterskich oraz poświadczenie przez Sekretariat Kolegium ISM średniej ocen uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym rok zapisów.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II, III I IV ROKU PSYCHOLOGII - STUDIA WIECZOROWE

03.06.2019, 12:22

Uprzejmie informujemy, iż zapisy na zajęcia wybieralne będą odbywać się będą przez system USOS w terminie: 4 czerwca – 10 czerwca 2019 r.

Studenci II roku wybierają tylko fakultet F1 (podział na ścieżki zawodowe został dokonany wcześniej), studenci III roku fakultety F2, F3 i seminarium magisterskie, studenci IV roku - fakultety F4, F5 i F6.

W przyszłym roku akademickim zostaną uruchomione dwie grupy ćwiczeniowe z fakultetu F1, oraz trzy seminaria magisterskie. Przed logowaniem na te zajęcia należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą rejestracji bezpośredniej do grup - według rankingu: https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracja_dwuetapowa_kolejka.pdf

W przypadku pozostałych zajęć, a więc F2-F6 utworzone zostaną te grupy, na które zapisze się największa liczba studentów.

Oferta fakultetów i seminariów magisterskich na rok akademicki 2019/2020 dostępna jest w zakładce kształcenie - zapisy na przedmioty: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=62455

Wykaz terminów egzaminów w sesji letniej 2018/2019

03.06.2019, 12:20

Wykaz terminów egzaminów w sesji letniej 2018/2019 został zamieszczony w pliku w dziale Kształcenie > Organizacja roku, link: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=45015

Zaproszenie dla studentów do udziału w projekcie społecznym oraz popularyzującym naukę

24.05.2019, 14:50

Dr Agnieszka Skorupa oraz dr Michał Brol zapraszają studentów obecnego II, III i IV roku psychologii do prowadzenia lub współprowadzenia zajęć dla uczniów 6-8 klasy szkoły podstawowej na terenie miasta Katowice, mających na celu edukację antydyskryminacyjną z wykorzystaniem filmu. Działania będą prowadzone w oparciu o gotowe scenariusze i materiały od września do listopada w ramach projektu "Widzę - rozumiem - reaguję! Edukacja antydyskryminacyjna z zastosowaniem metody psychologicznej pracy z filmem". Od końca maja do czerwca trwać będą przygotowania do realizacji projektu, do których również zapraszamy. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do środy 29 maja na adres psychologiaifilm@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska, roku i kierunku/ów studiów oraz informacją na temat ewentualnych doświadczeń w pracy z młodzieżą, prowadzeniu zajęć czy na temat udziału w projektach społecznych, edukacyjnych i profilaktycznych. W tytule maila prosimy wpisać hasło Zgłoszenie do projektu. Zapraszamy do kontaktu! Skontaktujemy się z wybranymi osobami po 29 maja.

Gra symulacyjna z zakresu zarządzania czasem

24.05.2019, 14:36

Chcesz lepiej zarządzać czasem? Zastanawiasz się jak usprawnić swoje życie, by zdążyć z wszystkim na czas? Przyjdź 27 maja 2019 r., w godz. 12.00-16.00 na szkolenie "Czas redakcji- trening zarządzania sobą w czasie organizacji pracy i współpracy" w oparciu o grę symulacyjną i zdobądź cenną wiedzę. Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/gra-symulacyjna-z-zakresu-zarzadzania-czasem.

Godziny rektorskie

19.05.2019, 14:07

W związku z organizacją Juwenaliów Studenckich 2019 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza 23 i 24 maja 2019 roku godziny rektorskie do godz. 12.00, wolne od zajęć dydaktycznych. Ponadto prorektor prof. Ryszard Koziołek prosi o zwolnienie z zajęć dydaktycznych studentów uczestniczących w korowodzie, który przejdzie ulicami Katowic 21 maja 2019 roku, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego.

Informacja Dziekanatu

09.05.2019, 22:53

10 maja br. Dziekanat psychologii będzie czynny od 11 do 12.30.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego o czekoladzie

15.04.2019, 21:59

12 kwietnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Czekolady. Z tej okazji czworo naukowców z Uniwersytetu Śląskiego podzieliło się ciekawostkami na temat smakołyku w kontekście reprezentowanych przez siebie dyscyplin. Wśród zaproszonych ekspertów była również dr Agnieszka Skorupa z Instytutu Psychologii UŚ. Zapraszamy do krótkiego artykułu: http://www.us.edu.pl/naukowcy-z-uniwersytetu-slaskiego-o-czekoladzie.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu z udziałem pracowników Wydziału Pedagiki i Psychologii UŚ

15.04.2019, 21:55

W związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu przygotowane zostały nagrania oraz spotkanie z dziennikarzami, w którym wzięła udział m.in. dr Anita Pollak. W ramach seminarium magisterskiego prowadzonego w Instytucie Psychologii UŚ pod kierunkiem dr Anity Pollak, studentka V roku psychologii Anna Sporysz przygotowuje pracę dotyczącą psychologicznych aspektów projektowania przestrzeni dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Część badawcza powstała we współpracy z dr Tomaszem Hukiem, pedagogiem i dyrektorem szkoły podstawowej, w której uczą się także dzieci z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz z dr Barbarą Uherek-Bradecką, architektem, wykładowcą Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Celem badania jest zebranie opinii na temat znaczenia zmian architektonicznych wprowadzonych w przestrzeni klasy szkolnej dla procesu nauki i zabawy oraz analizę uwarunkowań przedstawianych przez badanych ocen tych zmian. Krótki materiał Telewizji Uniwersytetu Śląskiego: https://www.youtube.com/watch?v=LYeUV76Ob0I. Zapraszamy do wypełnienia ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4K_ssoTp6Nga7_A7M_N5Z5wUgHSCrsQlUy2porh8nfPq4uQ/viewform

Nowa książka dr Marty Stasiły-Sieradzkiej z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji

10.04.2019, 21:58


Psychologia (nie)codzienna
Autor: Marta Stasiła-Sieradzka, Aneta Sokół-Siedlińska
Rok wydania: 2019, Wydawnictwo Difin
Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

"Psychologia (nie)codzienna)" autorstwa Marty Stasiły-Sieradzkiej i Anety Sokół-Siedlińskiej prezentuje kalejdoskop 21 tematów odnoszących się do aktualnych problemów społecznych, powszechnie dyskutowanych na forach internetowych oraz komentowanych medialnie, przedstawiając je przez pryzmat współczesnej wiedzy psychologicznej. Odwołując się do rezultatów badań z zakresu psychologii społecznej, rozwojowej, wychowawczej, ewolucyjnej czy psychologii pracy i organizacji oraz czerpiąc także z innych dyscyplin nauki, popularyzuje wiedzę i skłania do refleksji nad problemami współczesnego człowieka. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym osób rozważających wybór psychologii jako kierunku studiów, nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów.

Informacja dla studentów III i IV roku psychologii studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych

01.04.2019, 11:31

Informacja dla studentów III i IV roku psychologii studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych w związku z obowiązkową rejestracja na praktyki: zapisy ruszają od 1.04.2019 godz. 17:00 do 7.04.2019 godz. 23:59.

Psychoterapeuta: leczy czy rozwija - dylematy młodego psychologa" - spotkanie z mgr Maciejem Wilkiem

30.03.2019, 0:49

Serdecznie zapraszamy studentów psychologii i wszystkie osoby zainteresowane rozwojem w zawodzie psychoterapeuty na spotkanie z panem mgr Maciejem Wilkiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz autorem książki "Diagnoza w socjoterapii", które odbędzie się w 10 kwietnia o godzinie 16.00 w auli PIPS.

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW

PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


10.04.2019, 21:49


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii