mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto


Komunikat Dziekantu dla studentów studiów niestacjonarnych - wieczorowych

04.12.2018, 9:10

W okresie od 3 do 13 grudnia br. dziekanat będzie czynny w dniach: poniedziałek, środa i piątek - w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz we wtorek w godzinach od 14.00 do 16.00.
W czwartki oraz w piątek 14 grudnia br. dziekanat będzie nieczynny.

Dr Agnieszka Skorupa w International Arctic Science Committee

03.12.2018, 6:54

Dr Agnieszka Skorupa została wybrana jako jeden z dwóch przedstawicieli z Polski do międzynarodowej grupy z zakresu Social & Human Working Group (SHWG) w International Arctic Science Committee. Wybór dr Skorupy na cztery najbliższe lata nastąpił podczas posiedzenia Komitetu Badań Polarnych PAN 20 listopada 2018.

Informacja dla Studentów III roku studiów wieczorowych

27.11.2018, 14:42

W dniu 29 listopada br. o godz. 17.45 w sali 111 odbędzie się obowiązkowe spotkanie dotyczące organizacji praktyk zawodowych.

Komunikat Dziekanatu Studiów Stacjonarnych

20.11.2018, 13:53

W związku ze szczytem klimatycznym ONZ (3-14 grudnia br.) Dziekanat studiów stacjonarnych czynny będzie w tym okresie od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-12:00

Pracownicy Instytutu Psychologii UŚ w programach RMF Classic

16.11.2018, 9:30

Dr Maria Chełkowska-Zacharewicz wzięła udział w nagraniu audycji realizowanej z okazji 15. urodzin RMF Classic, poświęconej m.in. muzyce filmowej, która swoją emisję będzie mieć od 26 grudnia 2018. Dr Maria Chełkowska-Zacharewicz jest członkiem Rady Wykonawczej European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) i zarazem drugim polskim naukowcem, zasiadającym w tym gronie od początku istnienia stowarzyszenia.

Dr Agnieszka Skorupa i dr Michał Brol od 2 listopada występują w RMF Classic w ramach krótkiej serii "Na tropach psychologii w filmie" podczas audycji "Moje kino - spotkania wokół X muzy". Wejścia na antenę również w kolejne piątki ok. godziny 15:30 (https://www.rmfclassic.pl). Dr Skorupa i dr Brol opublikowali w tym roku dwie książki: "Film w edukacji i profilaktyce" oraz "Film w terapii i rozwoju". Publikacje te można wygrać podczas programu.

Studentom zainteresowanym tematyką psychologii muzyki oraz związków psychologii i filmu polecamy Koło Naukowe Psychologii Muzyki i Filmu "M&M's", którego opiekunami są dr Chełkowska-Zacharewicz i dr Brol. Kontakt z Przewodniczącą Koła, Aleksandra Filipowicz: filipowicz24@wp.pl. Spotkanie Koła w najbliższy wtorek 20 listopada, godz. 11:15, sala 6 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ, Grażyńskiego 53.

Zaproszenie na spotkanie studentów kierunku PSYCHOLOGIA

15.11.2018, 9:42

W dniu 20 listopada 2018 r. o godzinie 15.00 w sali 203 odbędzie się spotkanie członków Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ze studentami kierunku PSYCHOLOGIA wszystkich roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przedmiotem spotkania będą doświadczenia i oczekiwania studentów w zakresie jakości kształcenia. Serdecznie zapraszam studentów, szczególnie licząc na niezawodne stawienie się starostów.

Maciej Janowski
Przewodniczący KZZJK

SPOTKANIE DLA STUDENTÓW III ROKU DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

12.11.2018, 12:58

14.11. o godz. 9.45 w auli odbędzie się obowiązkowe spotkanie dotyczące organizacji praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA dla studentów studiów stacjonarnych.
Spotkanie dla studentów niestacjonarnych planowane jest 29.11. o godz. 19.00 w sali 111.
Na spotkaniach, obok kwestii organizacyjnych, przedstawiony zostanie podział na grupy zobligowane do realizacji praktyk w obrębie danej ścieżki po III i IV roku.

GODZINY DZIEKAŃSKIE w dniu 31 października 2018 r.

30.10.2018, 10:10

W dniu 31 października 2018 r. (środa) od godziny 13.00 ogłaszam godziny dziekańskie dla wszystkich studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii.
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Nowy skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

29.10.2018, 18:52

Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach informuje, że w wyniku wyborów, które odbyły się dnia 16 października 2018 roku wyłoniono nowy skład Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:
• mgr Katarzyna Słania (Przewodnicząca), kontakt: kasiaslania@poczta.onet.pl
• mgr Małgorzata Klimasz
• mgr Grażyna Dzwonowska
• mgr Alina Nowak
• mgr Magdalena Marekwia
• mgr Anna Piętoń
• mgr Patrycja Wąglorz

Podczas spotkania wyborczego wybrano również przedstawiciela doktorantów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów – mgr Małgorzatę Klimasz, kontakt: gosia.klimasz@gmail.com

Zebranie naukowe Zakładu Psychologii Ogólnej

29.10.2018, 10:56

We wtorek 6 listopada br. w godz. 10:00 - 11:30 w p. 320 odbędzie się kolejne zebranie naukowe Zakładu Psychologii Ogólnej, na którym Pani mgr Maria Flakus będzie miała wystąpienie nt. "Skala postaw wobec badań naukowych - adaptacja narzędzia". Zebranie ma charakter otwarty - zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Komunikat nr 11 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 20 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

26.10.2018, 10:54

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych, która w tym roku obchodzona jest w czwartek 1 listopada br., na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, wprowadzam w dniu 2 listopada br. (piątek) dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.
Z up. Rektora
prorektor ds. kształcenia i studentów
prof. dr hab. Ryszard Koziołek

Wykład plenarny prof. zw. dr hab. Eugenii Mandal w czasie V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rodzina - Praca" na Uniwersytecie Łódzkim

18.10.2018, 13:12

24 i 25 września 2018 roku odbywała w Łodzi V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rodzina - Praca" pt. "Rodzina - edukacja – praca w poszukiwaniu dobrostanu", zorganizowana przez Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. W czasie obrad konferencji wykład plenarny pt. "Rodzina – praca – władza" wygłosiła prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej. Prof. Eugenia Mandal prowadziła także wykłady plenarne wygłoszone przez prof. UW dr hab. Ewę Czerniawską, pt. "Nauczanie dla uczenia się przez całe życie (Long Life Learning)" oraz prof. UM dr hab. Tadeusza Pietrasa, pt. "Schizofrenia w rodzinie". Bliższe informacje o konferencji zamieszczono na stronie: http://www.rodzinaipraca2018.uni.lodz.pl/

Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal uczestnikiem 29th International Congress of Applied Psychology w Montrealu

08.10.2018, 19:44

Od 26 do 30 czerwca 2018 roku w Montrealu w Kanadzie odbywał się 29th International Congress of Applied Psychology (ICAP). Organizatorem kongresu jest International Association of Applied Psychology (IAAP) – najstarsza organizacją międzynarodowa psychologów, skupiająca aktualnie ponad 3000 badaczy z ponad 80 krajów. Kongresy ICAP odbywają się co cztery lata i stanowią forum wymiany wiedzy na temat nowych osiągnięć psychologii stosowanej i stanowią narzędzie łączenia tysięcy badaczy z całego świata. Prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej, zaprezentowała w czasie obrad kongresu wystąpienie pt. "Power and influence tactics in close relationships", oraz wraz z dr Alanem Mandal wystąpienie pt. "Geographical and psychological determinants of place attachment of residents of Silesian Province in Poland". ​Informacje o kongresie można odnaleźć na stronie: http://www.icap2018.com/

Dr Anna Kołodziej-Zaleska otrzymała Nagrodę Rektora za swoją rozprawę doktorską

05.10.2018, 17:38

Miło nam poinformować, iż doktor Anna Kołodziej-Zaleska z Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną otrzymała Nagrodę Naukową Rektora Uniwersytetu Śląskiego za rozprawę doktorską pt. "Zasoby pomocne w osiąganiu dobrostanu po doświadczeniu kryzysu rozwodu u Inicjatorów i Nie-Inicjatorów procesu rozwodowego".
Serdecznie gratulujemy!

XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej z udziałem pracowników Instytutu Psychologii

05.10.2018, 17:36

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościły od 21do 23 września br. obrady XV Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Gośćmi cyklicznej konferencji jednej z największych organizacji psychologicznych w Polsce byli: prof. Rick Hoyle z Duke University oraz prof. Gian Vittorio Caprara z University of Rome. W czasie zjazdu wyniki swoich badań zaprezentowali prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal wraz z z dr Marcinem Moroniem: "Kwestionariusz Wsparcia w Małżeństwie i Bliskich Związkach", dr Mariola Paruzel-Czachura wraz z dr Michałem Białkiem: "Ocena moralności innych ludzi: Ich poglądy liczą się bardziej niż emocje" oraz dr Alan Mandal i dr Marcin Moroń: "Miejsca bliskie – miejsca obce... Typologia przywiązania do miejsca i ustrukturyzowana jakościowa metoda jego pomiaru". Szczegółowe informacje o Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej
dostępne są na stronie: http://www.15zjazdpsps.lublin.pl/

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW
PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


25.04.2018, 7:20


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


powered by Freespeech cms

Instytut Psychologii