mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Aktualności 

Ocena wyróżniająca PKA dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

22.03.2017, 11:42

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. W latach 2012–2015 w ramach procedury instytucjonalnej najwyższa ocena przyznana została dziewiętnaście razy, w 2016 roku – tylko raz.

Na przyznanie wyróżniającej oceny instytucjonalnej miały wpływ między innymi: funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, rozwój bazy dydaktycznej i naukowej, jakość kształcenia na studiach podyplomowych, a także współdziałanie z otoczeniem i współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. Wydział Pedagogiki i Psychologii spełnił również kryteria odnoszące się do efektywności polityki kadrowej, funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz jakości kształcenia na studiach III stopnia.

Najwyższa ocena w czterostopniowej skali stosowanej przez PKA (wyróżniająca, pozytywna, warunkowa oraz negatywna) przyznawana jest na okres ośmiu lat. Uchwałą nr 81/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 9 marca 2017 roku Wydział Pedagogiki i Psychologii otrzymał ocenę wyróżniającą do roku akademickiego 2024/2025.

"Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości"

22.03.2017, 11:42

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej "Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości", która odbędzie się 12 maja 2017 roku w Katowicach. Do wymiany poglądów, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań pragniemy zachęcić praktyków oraz naukowców, zarówno młodych, początkujących, jak i tych posiadających większe doświadczenie naukowe. Więcej informacji na stronie Wydziału: http://wpips.us.edu.pl/strona.php?s=aktualnosci/wspolczesny_czlowiek

Studia i praktyki za granicą Erasmus+ 2017/2018

16.03.2017, 17:10

W ramach Erasmus+ można realizować:

- część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
- praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie www.erasmus.us.edu.pl

SPOTKANIE DLA STUDENTÓW III ROKU DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRAKTYK

16.03.2017, 14:39

W dniu 23.03.br. odbędzie się obowiązkowe spotkanie dotyczące organizacji wakacyjnych praktyk zawodowych na kierunku PSYCHOLOGIA:
dla studentów stacjonarnych o godz. 9.00 w sali 103
dla studentów niestacjonarnych o godz. 15.30 w sali 201.

W zakładce KSZTAŁCENIE-> praktyki zamieszczono wykaz studentów uwzględniający podział na grupy realizujące praktyki po III i IV roku jak również terminy obowiązkowych spotkań z opiekunami w sprawie praktyk. Ewentualne zmiany w przyporządkowaniu do grup możliwe będą w dn. 23.03.br.

INFORMACJA W SPRAWIE SPOTKAŃ STUDENTÓW IV ROKU Z OPIEKUNAMI PRAKTYK

16.03.2017, 14:38

W zakładce KSZTAŁCENIE -> praktyki zamieszczono terminy obowiązkowych spotkań z opiekunami praktyk. Obecność studentów na spotkaniach w wyznaczonych terminach jest obowiązkowa.

Quiz z nagrodami dla Studentów UŚ w ramach projektu Ekonomia na Bank - lekcja 4., "Książę i Żebrak"

15.03.2017, 19:54

Projekt „Ekonomia na bank” to przedsięwzięcie, którego celem jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu podstaw ekonomii i bankowości oraz wzmocnienie umiejętności korzystania z instytucji i narzędzi finansowych. W ramach projektu przewidziano sześć lekcji ukazujących się raz w miesiącu i poświęconych kolejno: rachunkom bankowym, kartom kredytowym i płatniczym, oszczędzaniu oraz inwestowaniu, kredytom, pożyczkom i parabankom, hipotece oraz tworzeniu własnej firmy. By wziąć udział w 4-tym quizie należy rozwiązać 3 poprzednie. Rozwiązanie quizu poza ustalonym terminem (aktualny: do 28 marca) nie daje możliwości wygrania nagród rzeczowych, ale dopisuje punkty do klasyfikacji generalnej, w której nagrodami jest stypendium (1000 zł) i płatne praktyki w Banku PKO B.P. Do platformy e-learningowej loguje się tak samo, jak do USOSweb’u: http://www.ekonomianabank.us.edu.pl/

Warsztaty BK: "Wielokulturowe miejsce pracy"

15.03.2017, 19:54

Marzysz, by efektywnie pracować w zespole międzynarodowym? Lubisz przebywać w wielokulturowym środowisku? Chciałbyś zrozumieć dlaczego kultury różnią się między sobą? Przyjdź na bezpłatne warsztaty organizowane przez firmę Delphi i dowiedz się jak błyszczeć w wielokulturowym otoczeniu. Więcej informacji i zapisy: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-wielokulturowe-miejsce-pracy

IX edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

15.03.2017, 19:47

Ruszyła IX edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, które przyznawane są studentom oraz doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej, popularnonaukowej, a także za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. W tegorocznej edycji wprowadzone zostały zmiany m.in. umożliwiające staranie się o wyróżnienie osobom, które już je otrzymały. W konsekwencji w konkursie aplikować mogą również doktoranci, którzy zostali wyróżnieni wcześniej jako studenci.

Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Przyjmowanie zgłoszeń studentów na Wydziale PIPS do dnia 10 kwietnia br. w sekretariacie Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych (pok. 120). Przyjmowanie zgłoszeń doktorantów do dnia 10 kwietnia br. w sekretariacie studiów III stopnia (pok. 124).

Drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl

GODZINY DZIEKAŃSKIE - wtorek 21 marca br.

13.03.2017, 12:14

W związku z organizacją Dni Otwartych dnia 21 marca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 13.30 ogłaszam godziny dziekańskie dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Zapraszamy do udziału w konferencji "Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej"

10.03.2017, 13:28

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka mają zaszczyt zaprosić Państwa na I Ogólnopolską Konferencję Naukową "Nowe nurty w Pomocy Psychologicznej", która odbędzie się w Katowicach w dniach 3-5 kwietnia 2017.

Celem konferencji jest zaprezentowanie teoretycznych podstaw oraz praktycznego zastosowania najnowszych lub niszowych modeli i metod udzielania pomocy psychologicznej, rozwijających się w Polsce. Uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie wiedzy od specjalistów w danej dziedzinie oraz nabycie umiejętności stosowania określonych technik w trakcie zajęć warsztatowych. Naukowo-szkoleniowy charakter wydarzenia ma na celu nie tylko popularyzację nowych trendów udzielania pomocy psychologicznej wśród zajmujących się nią praktyków i badaczy, ale także rozpowszechnienie informacji na temat możliwości szkoleniowych wśród studentów interesujących się tym zagadnieniem.

Konferencja będzie odbywać się w dniach od 3 do 5 kwietnia 2017 w budynku CINiBA w Katowicach. Pierwszy dzień poświęcony zostanie na warsztaty dotyczące możliwych zastosowań poszczególnych metod oraz protokołów pracy z klientami i pacjentami. Drugi oraz trzeci dzień zostaną przeznaczone na prezentację podejść należących między innymi do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej oraz kierunków takich jak Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, NeuroAfektywny Model Relacji (NARM™), czy terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.

Udział w konferencji oraz warsztatach studenckich jest bezpłatny – wymaga jedynie dokonania rejestracji na stronie internetowej wydarzenia: www.pomocpsychologiczna.konferencja.us.edu.pl

Oficjalne wydarzenie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1598268096850164/

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filmowe Psycho-Tropy"

06.03.2017, 13:35

Uprzejmie przypominamy o zaproszeniu do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Filmowe Psycho-Tropy", która odbędzie się 26-27 kwietnia 2017 (środa, czwartek). Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem i kierowane do nas prośby, termin zgłaszania czynnego uczestnictwa został wydłużony do 15 marca.

Pierwsza edycja z zaplanowanego cyklu konferencji organizowana jest pod hasłem "Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce". Podczas konferencji poza sesjami tematycznymi i wystąpieniami zaproszonych Gości, planujemy specjalną sesję dla studentów (zapraszamy wszystkich rozpoczynających przygodę z czynnym udziałem). Odbędzie się również panel dyskusyjny poświęcony wykorzystywaniu filmu w terapii i profilaktyce oraz praktyczne warsztaty przedstawiające metody pracy z filmem dla nauczycieli i innych osób wykorzystujących film w działaniach edukacyjnych. Pierwszy dzień konferencji zakończymy pokazem filmowym z prelekcją eksperta w katowickim kinie KOSMOS.

Wśród Partnerów i Patronów wydarzenia jest m.in. Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, Filmoteka Narodowa, Ośrodek Badań nad Mediami.

Szczegółowe informacje, wykaz Partnerów i Patronów wydarzenia dostępne są na stronie:
www.swps.pl/konferencjafilmowepsycho-tropy

Strona wydarzenia w portalu Facebook:
https://www.facebook.com/events/1852446185024095/

Informacja dla studentów II roku

06.03.2017, 12:53

Egzamin poprawkowy z przedmiotu OSOBOWOŚĆ dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się 9 marca (czwartek) o godzinie 16.00 w sali 210.

V Śląskie Warsztaty Psychoterapii - pod Patronatem Honorowym Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

06.03.2017, 12:17

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego objął Patronatem Honorowym V Śląskie Warsztaty Psychoterapii. Już po raz piąty w dniach 25-26 listopada 2017 roku w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się spotkanie lekarzy psychiatrów i specjalistów w dziedzinie psychoterapii. W ramach V Śląskich Warsztatów Psychoterapii zapraszamy do wspólnej refleksji nad obecnością starego w nowym i nowego w starym, a także nad użytecznością innowacji oraz kreatywności w praktyce klinicznej. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania czynnego uczestnictwa w postaci: warsztatów (trwających 3 godziny) lub wykładów. Swoje propozycje należy nadsyłać do 15 marca 2017 roku. Szczegóły na stronie: http://www.psychiatria.pl/wiadomosc/v-slaskie-warsztaty-psychoterapii/21188

Komunikat Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych

06.03.2017, 7:31

W dniu 7 marca br. dziekanat studiów niestacjonarnych dla studentów Psychologii będzie czynny w godzinach: 13.00 - 15.30.

Student psychologii wśród laureatów konkursu PZU "Inwestycja w przyszłość"

03.03.2017, 13:15

W konkursie wzięło udział 106 studentów z całej Polski. Zadanie polegało na przygotowaniu filmu lub prezentacji, w której "pokaże się swoją osobowość, dotychczasowe osiągnięcia studenckie i/lub pomysł na siebie". Wyłoniono 12 zwycięzców - 5 w wyniku głosowania internautów, 5 wskazała Komisja Konkursowa, a 2 uczestnicy konkursu. Wśród laureatów ogłoszonych pod koniec lutego na gali w Warszawie znalazł się Aleksander Meryk - student psychologii i arteterapii (wskazany przez Komisję Konkursową) oraz Kamila Chojnacka - studentka reżyserii i animacji społeczno-kulturalnej z edukacją kulturalną (wybrana w głosowaniu internautów).

Więcej informacji na stronie: https://przyciagamynajlepszych.pl/inwestycja-w-przyszlosc/o-konkursie
Film: https://www.facebook.com/pzukariera/videos/697240190455769/
Zdjęcia: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694394750740313.1073742003.193737997472660&type=3

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:

Nowe nurty
w pomocy psychologicznej
3-5 kwietnia
KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓW

PROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


15.03.2017, 19:53


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii