mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Aktualności 

Komunikat w sprawie ogłoszenia GODZIN DZIEKAŃSKICH w piątek 5 maja br.

27.04.2017, 10:43

W dniu 5 maja 2017 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 ogłaszam godziny dziekańskie dla wszystkich studentów WPiPs.
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

Komunikat w sprawie DNIA REKTORSKIEGO w czwartek 4 maja br.

27.04.2017, 10:42

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 Maja oraz Świętem Narodowym Konstytucji 3 Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przewie, Rektor ustalił 4 maja 2017 r. (czwartek) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017 dodatkowym dniem wolnym od zajęć jest wtorek 2 maja br.

KOMUNIKAT DZIEKANATU

27.04.2017, 10:05

Uprzejmie informujemy, iż DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH będzie nieczynny w dniu 2 i 4 maja br.
DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) będzie nieczynny w dniu 2 maja br.

Ukazała się książka pod redakcją dr. Bartosza W. Wojciechowskiego pt. "Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami"

25.04.2017, 22:23

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pod redakcją dr. Bartosza W. Wojciechowskiego pt. "Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami". Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych przez studentów specjalizacji sądowej. Podejście do omawianych zagadnień jest nowatorskie, a ustalenia badawcze niejednokrotnie zaskakujące. Najważniejszymi cechami wyróżniającymi przygotowane opracowanie są jego wszechstronność i prekursorski charakter omawianych badań, które wyróżniają się nie tylko na tle polskich, ale i światowych projektów.

Więcej informacji: na stronie Wydawcy.

Informacje również w dziale Nauka > Książki pracowników.

Prof. Barbara Kożusznik w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego IDOCAL

14.04.2017, 18:12

Instytut Badawczy IDOCAL (Institute for Research in Psychology of Human Resources, Organizational Development and Work Quality of Life) to jednostka Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania) promująca badania ukierunkowane na poprawę jakości życia zawodowego i organizacji miejsc pracy. Członkiem Rady Naukowej IDOCAL została prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik – kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Instytut IDOCAL ma za zadanie promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych, szczególnie w tym zakresie, w którym metody i narzędzia psychologii mogą wpierać rozwój w różnych obszarach życia społecznego, na przykład przyczyniać się lepszego funkcjonowania organizacji czy do poprawy jakości życia zawodowego.

Uniwersytet w Walencji zatwierdził utworzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego IDOCAL w marcu 2017 roku. Liczy ona obecnie pięć osób z czterech krajów.

Studentka psychologii wśród Stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13.04.2017, 18:27

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 odbędzie się 10 maja 2017 roku o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku akademickim 2016/2017 stypendia ministra uzyskało 27 osób w UŚ, w tym 22 studentów i 5 doktorantów. Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ to prestiżowe stypendium uzyskała tylko jedna osoba - Anna Pyszkowska, studentka V roku psychologii. Gratulujemy!

Możliwość wyjazu do Wrocławia wraz ze studentami pedagogiki [wycieczka]

10.04.2017, 20:56

24.04.2017r. (poniedziałek) studenci II roku studiów licencjackich na specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne jadą do zoo i Afrykarium do Wrocławia. Przejazd odbędzie się dwoma autokarami. Zostało jeszcze ok. 7 wolnych miejsc. Cena za przejazd w dwie strony wynosi 40zł. (w tym opłata parkingowa). Opłata za przejazd jest zbierana z góry, natomiast opłata za bilet wstępu (35zł.) będzie zbierana w dniu wyjazdu (będą kupowane bilety normalne grupowe). Wyjazd wstępnie planowany jest ok. g. 8.00 (ale zostanie to jeszcze doprecyzowane i potwierdzone). Pobyt we Wrocławiu potrwa ok. 5h. Jeżeli ktoś z Państwa będzie zainteresowany wyjazdem, proszę zapisać się poprzez formularz: https://goo.gl/forms/b0IFez5q7Cn0jj1c2 (podając w nim z jakiej grupy Pan/Pani pochodzi). Decyduje kolejność zgłoszeń (osoby, które zakwalifikuję się na wyjazd zostaną o tym poinformowane osobnym mailem). Opłatę za przejazd należy uiścić w poniedziałek 10.04. lub wtorek 11.04. u dr Magdaleny Christ lub u dr Moniki Frania (ewentualnie można zostawić u Pani Iwony Boćko w 420, w kopercie podpisanej od kogo pochodzi wpłata – najpóźniej do piątku 14.04.). Opłata za przejazd nie podlega zwrotowi (jeżeli z przyczyn losowych ktoś będzie musiał zrezygnować po dokonaniu wpłaty, można tę kwotę odzyskać tylko znajdując kogoś na swoje miejsce, kto jest chętny na wyjazd). Z pracowników naukowo-dydaktycznych naszego wydziału do Wrocławia jedzie też dr Barbara Czarnota-Palenik oraz dr hab. Alina Budniak. W razie dodatkowych pytań można pisać na maila magdalena.christ@us.edu.pl lub monika.frania@gmail.com.

Szkolenie BK: Prince2 Foundation - możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu

10.04.2017, 20:51

Weź udział w szkoleniu PRINCE2® i zdobądź wiedzę w zakresie zarządzania projektami! Ukończenie szkolenia i pozytywne zdanie egzaminu, pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, umożliwiającego w pełni profesjonalną działalność nad opracowywaniem własnego projektu, bez względu na jego zasięg. Szkolenie już 9 i 10 maja 2017 r. w Studenckiej Strefie Aktywności UŚ! Więcej informacji: http://bk.us.edu.pl/szkolenie-bk-prince2-foundation

II TURA LOGOWANIA DO GRUP W RAMACH PRAKTYK W SYSTEMIE USOS

10.04.2017, 10:07

II tura logowania do grup w ramach praktyk po III i IV roku studentów, którzy nie uczestniczyli w I turze odbędzie się w terminie:
od 11 kwietnia br. godz. 18.30 do 14 kwietnia br. godz. 23.00.

III rok
grupa 1 – psychologia kliniczna człowieka dorosłego
grupa 2 – psychologia sądowa
grupa 3 – psychologia pracy i organizacji (brak rejestracji praktyka realizowana będzie po roku IV w r. ak. 2017/2018)
grupa 4 – psychologia rozwoju człowieka i rodziny
grupa 5 – psychologia zdrowia i jakości życia

IV rok
grupa 1 – psychologia kliniczna człowieka dorosłego
grupa 2 – psychologia sądowa
grupa 3 – psychologia pracy i organizacji
grupa 4 – psychologia rozwoju człowieka i rodziny
grupa 5 – psychologia zdrowia i jakości życia

Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf
Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610
Pytania i uwagi dotyczące rejestracji proszę zgłaszać w sekretariacie Instytutu Psychologii
(pokój 320, tel. 32 359 97 39) lub kierować na adres: ips@us.edu.pl.

Dr Joanna Mateusiak
Wydziałowy Koordynator
ds. Studenckich Praktyk Psychologicznych

Zagłosuj na Przyjaciela Studenta oraz na Dziekanat Roku! Wśród nominowanych wykładowcy psychologii!

01.04.2017, 0:24

Kapituła Lauru Studenckiego podsumowała zgłoszenia studentów w dwóch kategoriach: Przyjaciel Studenta oraz Przyjazny Dziekanat. Przygotowała także nominacje dla kategorii: Promotor Kultury Studenckiej, Organizacja Przyjazna Studentom oraz Instytucja Przyjazna Studentom.

To nagrody, które społeczność studencka przyznaje w powszechnym głosowaniu internetowym pod adresem: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/254/ Logowanie tak jak do systemu USOS. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni już 26 kwietnia podczas 10. Gali Lauru Studenckiego! Więcej o konkursie: http://www.laurstudencki.us.edu.pl/.

W kategorii Przyjaciel Studenta nominowano 66 osób z całej Uczelni. Wśród nich jest 19 wykładowców Wydziału Pedagogiki i Psychologii, w tym 8 pracowników Instytutu Psychologii UŚ:
prof. dr hab. Eugenia Mandal
dr Małgorzata Chrupała-Pniak
dr Maciej Janowski
dr Mariola Paruzel-Czachura
dr Agnieszka Skorupa
dr Patrycja Stawiarska
mgr Michalina Ilska
mgr Mateusz Paliga

Serdecznie gratulujemy nominacji, a wszystkich studentów zapraszamy do głosowania: https://ankieter.us.edu.pl/surveys/254/

LOGOWANIE DO GRUP W RAMACH PRAKTYK W SYSTEMIE USOS. Informacja dla studentów III i IV roku PSYCHOLOGII studiów stacjonarnych

30.03.2017, 10:53

Przypominamy, iż od roku akademickiego 2016/2017 logowanie na wszystkie zajęcia odbywa się w systemie USOS.
Logowanie do grup w ramach praktyk po III i IV roku odbywać się będzie w terminie:
od 3 kwietnia br. godz. 18.30 do 7 kwietnia br. godz. 23.00

III rok
grupa 1 – psychologia kliniczna człowieka dorosłego
grupa 2 – psychologia sądowa
grupa 3 – psychologia pracy i organizacji (brak rejestracji - praktyka realizowana będzie po roku IV w r. ak. 17/18)
grupa 4 – psychologia rozwoju człowieka i rodziny
grupa 5 – psychologia zdrowia i jakości życia

IV rok
grupa 1 – psychologia kliniczna człowieka dorosłego
grupa 2 – psychologia sądowa
grupa 3 – psychologia pracy i organizacji
grupa 4 – psychologia rozwoju człowieka i rodziny
grupa 5 – psychologia zdrowia i jakości życia

Instrukcja dotycząca rejestracji na zajęcia w systemie USOS dostępna jest na stronie:
https://usosweb.us.edu.pl/userfiles/file/USOSweb_rejestracje.pdf

Harmonogram rejestracji dostępny jest pod adresem:
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0610

dr Joanna Mateusiak
Wydziałowy Koordynator
ds. Studenckich Praktyk Psychologicznych

Program stypendialny rządu francuskiego 2017/2018

29.03.2017, 15:57

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy].

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Szczegółowe informacje dotyczące programów rządu francuskiego można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Francuskiego w Polsce pod adresem: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie Działu Współpracy z Zagranicą UŚ.

Uwaga Studenci! Ruszyła rekrutacja na Erasmusa+

23.03.2017, 12:11

Ruszyła rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+. Wybierz się na niezapomnianą przygodę w ramach studiów, bądź praktyk. Chcesz wybrać się na studia? Masz do wyboru 15 Uniwersytetów, z 9 krajów! Wolisz jechać na praktyki? Możesz wybrać się na nie nawet po skończeniu studiów!

Termin składania dokumentów mija 24 kwietnia, wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie rekrutacji oraz na stronie biura Erasmus+.

Zapraszamy również do kontaktu z koordynatorem programu w naszym Instytucie: mgr Marią Chełkowską-Zacharewicz.

Ocena wyróżniająca PKA dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

22.03.2017, 11:42

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. W latach 2012–2015 w ramach procedury instytucjonalnej najwyższa ocena przyznana została dziewiętnaście razy, w 2016 roku – tylko raz.

Na przyznanie wyróżniającej oceny instytucjonalnej miały wpływ między innymi: funkcjonowanie i doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, rozwój bazy dydaktycznej i naukowej, jakość kształcenia na studiach podyplomowych, a także współdziałanie z otoczeniem i współpraca z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami akademickimi i naukowymi. Wydział Pedagogiki i Psychologii spełnił również kryteria odnoszące się do efektywności polityki kadrowej, funkcjonowania systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz jakości kształcenia na studiach III stopnia.

Najwyższa ocena w czterostopniowej skali stosowanej przez PKA (wyróżniająca, pozytywna, warunkowa oraz negatywna) przyznawana jest na okres ośmiu lat. Uchwałą nr 81/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 9 marca 2017 roku Wydział Pedagogiki i Psychologii otrzymał ocenę wyróżniającą do roku akademickiego 2024/2025.

"Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości"

22.03.2017, 11:42

Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej "Współczesny człowiek w obliczu (nie) przychylnej rzeczywistości", która odbędzie się 12 maja 2017 roku w Katowicach. Do wymiany poglądów, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań pragniemy zachęcić praktyków oraz naukowców, zarówno młodych, początkujących, jak i tych posiadających większe doświadczenie naukowe. Więcej informacji na stronie Wydziału: http://wpips.us.edu.pl/strona.php?s=aktualnosci/wspolczesny_czlowiek

Pokaż starsze wiadomości

Na skróty:
Termin składania dokumentów mija 24 kwietnia!

KONTAKT
Sekretariat Instytutu oraz redakcja strony.

PLANY ZAJĘĆ
Aktualne plany zajęć.

ORGANIZACJA ROKU
Organizacja roku i terminy egzaminów.

PRACOWNICY
Strony pracowników Instytutu Psychologii.

USOS

Wirtualny dziekanat i protokoły.

MOODLE

Platforma Kształcenia na Odległość.

BIBLIOTEKI I BAZY DANYCH
Wejście do baz i informacje.

FOTOREPORTAŻE


KSIĄŻKI PRACOWNIKÓWPROFIL W PORTALU FB


BIURO KARIER UŚ


PORTAL STUDENCKI UŚ


UNIWERSYTET ŚLĄSKI


WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


INSTYTUT PEDAGOGIKI


SAMORZĄD STUDENCKI


TELEWIZJA UŚ


WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ


25.04.2017, 7:11


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii