mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jeste¶ w >> Instytut > Historia Instytutu 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Fotoreportaże Historia Instytutu  

Historia Instytutu

8.06.1968 - Rozporz±dzeniem Rady Ministrów utworzony zostaje, z poł±czenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, Uniwersytet ¦l±ski. Funkcję Rektora nowo powstałej uczelni obejmuje prof. Kazimierz Popiołek. Strukturę Uniwersytetu ¦l±skiego tworz± wówczas cztery wydziały: Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Techniczny.


26.06.1969 - W ramach Wydziału Humanistycznego powstaje Instytut Pedagogiki i Psychologii.


16.08.1973 - Instytut Pedagogiki i Psychologii zostaje wcielony w skład nowego wydziału utworzonego na Uniwersytecie ¦l±skim - Wydziału Nauk Społecznych.


29.07.1974 - Dotychczasowy Instytut Pedagogiki i Psychologii dzieli się na dwa niezależne instytuty: Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii.


30.09. 1976 - Zarz±dzeniem Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powstaje kolejny, ósmy wydział Uniwersytetu ¦l±skiego - Wydział Pedagogiki i Psychologii. Dziekanem nowego wydziału zostaje doc.dr Henryk G±sior, a siedzib± dawny budynek szkoły, mieszcz±cy się przy ulicy Tyszki 53 (obecnie Grażyńskiego 53) w Katowicach.


1978 - Wydział Pedagogiki i Psychologii uzyskuje prawo nadawania tytułu doktora nauk humanistycznych.


1981-1993 - Zmianie ulega dotychczasowa struktura Wydziału PiPs. Likwidacji ulegaj± instytuty, a w ich miejsce utworzone zostaj± katedry.


1995-1996 - Kolejna zmiana struktury Wydziału. Przywraca się istnienie instytutów, w ramach których funkcjonuj± istniej±ce katedry.

12.02.2004
bmk


Instytut Psychologii U¦ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii