mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Bożek  

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Maciej Bożek

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 441
Terminy dyżurów:
Wtorek 13:00 - 13:45

Zainteresowania badawcze:

Psychologia sądowa
Psychologia śledcza
Psychologia operacyjna
Ludologia

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Psychologia Zagrożeń
Psychologia Kryzysu
Propedeutyka Psychologii Sądowej
Psychologia zeznań świadków i wyjaśnień oskarżonych
Psychologia Gier

Publikacje:

Wybrane publikacje:

Situational suppression use and social hierarchy in non-individualistic and hierarchic society : a replication study / Irena Pilch, Lidia Baran, Magdalena Bolek-Kochanowska, Maciej Bożek, Wiola Friedrich, Magdalena Hyla, Jagoda Sikora.// J. Res. Pers. (Print). - Vol. 74 (2018), s. 114-123 [Afiliacja: Wydział Pedagogiki i Psychologii]

Bożek Maciej, WYDAWNICTWO I DRUKARNIA UNI-DRUK s.j., Odbiór społeczny prywatyzacji zadań policyjnych w kontekście nowych form bezpieczeństwa publicznego, [w:] Robert Netczuk (red.), Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa. Język Polski, Luboń 2016, ss. 76-91, ISBN: 978-83-61091-95-0.

K. Radlak, M. Bozek, B. Smolka, Silesian deception database – presentation and analysis, Proceedings of the 2015 ACM on Workshop on Multimodal Deception Detection, pp. 29-35, Seattle, USA, 2015, ISBN: 978-1-4503-3987-2, doi>10.1145/2823465.2823469.

Bożek Maciej, Opiniodawstwo sądowe w sprawach związanych z mobbingiem, [w:] Danuta Rode (red.), Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych, 2015, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ss226-257, język publikacji – polski, ISBN 978-83-7489-617-7.

Bożek Maciej, Rola ekspresji mimicznej w ocenie prawdziwości wypowiedz, [w:] Bartosz Wojciechowski (red.), Psychologiczne uwarunkowania i ocena wartości dowodowej zeznań (Wybrane zagadnienia), 2015, Warszawa, Wydawnictwo Difin, ss153-176, język publikacji – polski, ISBN 978-83-7930-836-1.

Bożek Maciej, Wpływ postrzegania kwestii związanych ze środkami przymusu bezpośredniego na przebieg procesu radykalizacji, [w:] Robert Netczuk (red.), Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego aspekty prawne, 2015, Włocławek, Wydawnictwo TOP, ss 143 – 161, język publikacji – polski, ISBN 978-83-63179-25-0.

Smolka Bogdan, Bożek Maciej, Influence of Nonverbal Component on Credibility Assessment In High Stakes Situations, [w:] Official Conference Proceedings of Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences 2015, 2015 Nagoya, ss 177 – 186, język angielski, ISSN: 2187-4743

Bożek Maciej, Relacja pomiędzy tendencjami metodologii nauk humanistycznych a funkcjonowaniem społecznym, [w:] Zbiór esejów uczestników projektu p.t. Warsztaty naukowo – pratyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych, 2011 Katowice, Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA, ss 57-62, język polski, ISBN 978-83-60953-53-2

Bożek Maciej, Analogie pomiędzy działalnością organizacji bussinesowych a organizacji terrorystycznych, [w:] Zbiór esejów uczestników projektu p.t. Warsztaty naukowo – pratyczne z zakresu prowadzenia, zarządzania i komercjalizacji badań naukowych, 2011 Katowice, Wydawnictwo Agencja Artystyczna PARA, ss 174-179, język polski, ISBN 978-83-60953-53-2

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii