mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Dąbrowska-Wnuk 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

doktor Marianna Dąbrowska-Wnuk

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 238
Terminy dyżurów:
SEMESTR LETNI (UAKTUALNIONE DYŻURY)
piątek (15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04) od 12.00 do 13.00
wtorek (23.04, 14.05) od 9.00 do 10.00

Urlop (15.04-19.04; 29.04-02.05; 06.05-10.05)

Marianna Dąbrowska-Wnuk, psycholog, absolwentka położnictwa, wykładowca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów mieszczących się w obszarze psychologii rozwoju człowieka (głównie psychologii prenatalnej), psychologii prokreacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzny stającego się ojcem; psychologii małżeństwa i rodziny ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę i miejsce ojca w procesie wychowania.

Publikacje:

Publikacje wybrane:

Dąbrowska – Wnuk M. (2004), Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako kryzys rozwojowy w życiu rodziny, W: K. Popiołek (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Zjawiska współczesnej cywilizacji, Poznań: Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, s. 167-174

Dąbrowska-Wnuk M. (2007), Na drodze ku nowemu ojcostwu, W: E. Mandal (red.): W kręgu gender, Katowice: Wyd. UŚ. s. 129-153

Dąbrowska- Wnuk M. (2009), Wkład ojców w powodzenie szkolne ich dzieci, W: Z. Dołęga (red.): Zdrowie psychiczne uczniów. Różne konteksty i odniesienia, Katowice: Wyd. UŚ. s. 74-92

Dąbrowska – Wnuk M. (2010), Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako sytuacja trudna w życiu mężczyzny, W: T. Rostowska, A. Jarmołowska (red.): Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, Warszawa: Difin S.A., s. 83-100

Dąbrowska-Wnuk M. (2010), Sprawność percepcyjna i jej ocena u dzieci w wieku szkolnym, W: Z. Dołęga, M. John-Borys (red.): Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku szkolnym, Katowice: Wyd. Uniw. Śl. s. 53-85

Dąbrowska – Wnuk M. (2013), Przywiązania rodziców do swego dziecka w prenatalnym okresie jego życia, W: A. Żywczok (red.): Miłość – akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej, Warszawa: Wyd. Akad. „Żak”, s. 103-119

Dąbrowska – Wnuk M.(2013), Zaangażowane ojcostwo, czyli nowe oblicze ojcowskiej miłości, W: A. Żywczok (red.): Miłość – akt preferencji duchowości człowieka. Studium bliskości uczuciowej, Warszawa: Wyd. Akad. „Żak”, s. 135-161

Dąbrowska – Wnuk M. (2014), Biopsychospołeczne aspekty cyklicznej zmienności w obszarze realizowania przez kobiety funkcji prokreacyjnych na przykładzie zespołu napięcia przedmiesiączkowego, W: A. Dworak, K. Leksy (red.): Kobieta-zdrowie-ciało. Perspektywa biopsychospołeczna, Katowice: Wyd. Uniw. Śl. S. 53-72

Dąbrowska – Wnuk M.(2014), Uwarunkowania więzi emocjonalnej między rodzicami a ich prenatalnym dzieckiem, W: A. Żywczok (red.): Znajomość. Koleżeństwo. Przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej, Warszawa: Wyd. Akad. „Żak”, s. 23-39

Dąbrowska – Wnuk M.(2015), The man - a future father - in search of new identity W: M. Szyszka, Ł. Tomczyk, V. Gulevska, D. Petrovski (red.): Modern social and educational challenges and phenomena. Polish and Macedonian perspective, Cracow-Bitola: Pedagogical University of Cracow, Department of Social Pedagogy and Andragogy, s. 285-298

Dąbrowska – Wnuk M., Woźniakova Y. (2015), Wizerunek starości w percepcji osób w okresie dorastania i późnej dorosłości. Analiza wybranych uwarunkowań społeczno-demograficznych, Spoleczeństwo i Edukacja, 16, s. 61-74

Dąbrowska – Wnuk M. (2016), Samotność w starości – szansa na rozwój czy ryzyko (samo)wykluczenia społecznego, Spoleczeństwo i Edukacja, 20(1), s. 75-91

Dąbrowska – Wnuk M. (2016), Pamięć prenatalna jako podstawa uczenia się świata, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 06, s. 25-27

Żywczok A., Dąbrowska – Wnuk M. (2016), Punktualność – cnota moralna czy balast perfekcjonizmu? Interdyscyplinarne ujęcie hermeneutyczne, Chowanna T2 (47), s. 299-318

Dąbrowska – Wnuk M., Woźniakowa Y. (2016), Wizerunek życia osób starszych w percepcji seniorów i młodzieży – stereotypy a rzeczywistość. Analiza wybranych uwarunkowań społeczno-demograficznych, W: M. Kielar-Turska (red.): Starość jak ją widzi psychologia, Kraków: Wyd. WAM, s. 117-133

Dąbrowska – Wnuk M., Soroka J. (2017), Zaangażowanie mężczyzn – przyszłych ojców w proces oczekiwania narodzin dziecka a styl przywiązania do partnerki, Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, 25(2), s. 19-38

Dąbrowska – Wnuk M. (2018), Przesądy ciążowe – nasilenie i wybrane uwarunkowania zjawiska mitologizacji ciąży, Społeczeństwo i Edukacja, 29(2), s. 447-464

Dąbrowska – Wnuk M. (2018), Przejście do fazy rodzicielstwa jako kryzys rozwojowy w cyklu życia rodziny, W: E. Sadowska, A. Wiśniak, I. Łukasiewicz (red.): Dokąd zmierzamy? Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie, Chorzów: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, s. 15-34

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii