mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Mandal 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu  

prof. dr hab. Eugenia Mandal

Profesor


Tel. +48 32 3599 771. Sekretariat +48 32 3599 717
E-mail: --
Pokój: 327
Terminy dyżurów:
wtorek - 13.00 - 13.45.
czwartek - 15.15 - 15.50
eemm 1.jpg

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Psychologia społeczna.
Psychologia bliskich związków interpersonalnych.
Psychologia kobiecości i męskości.
Psychologia wpływu społecznego.
Psychologia władzy.

PRACA NAUKOWA
Profesura - 2010 - Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk w Warszawie. Kancelaria Prezydenta RP.
Habilitacja - 2000 - Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk w Warszawie.
Doktorat - 1990 - Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach.

TOWARZYSTWA NAUKOWE
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków - prezes.
http://www.pspbz.pl/

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE
Laur Studencki 2017 - nominacja do nagrody w kategorii Przyjaciel Studenta Uniwersytetu Śląskiego.
Wypromowanie około 350 magistrantów.


KSZTAŁCENIE MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ
11 doktorów - wypromowanych w Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Psychologia społeczna.
Psychologia społeczna stosowana.
Seminaria magisterskie.
Seminarium doktoranckie.

Publikacje:

Monografie
Mandal, E. (2016). Na smyczy miłości czyli o manipulacji w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN: 978-83-011-8401-8. http://www.booki24.pl/ebooki/na-smyczy-milosci-czyli-o-manipulacji-w-bliskich-zwiazkach-p67486.html

Mandal, E. (2008, dodruki: 2011, 2012, 2016, 2019). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E. (2004). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Wydanie drugie zmienione.Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Monografie wieloautorskie

Mandal, E., Balcerzak-Paradowska, Lisowska, E., Budrowska, B., Wóycicka I., Parlińska, M, Sawiska J. I. (2004). Gender and economic opportunities in Poland. Documente of The World Bank. Report No 29205.

Boeri, T., Budrowska, B., Chlon-Dominczak, A., Garibaldi,P., Gliński, P., Górniak, K., Gorzelak, G., Golinowska, S., Grotowska-Leder, J., Kuhl, K., Lisowska, E., Lundell, M., Maggioni, M., Mandal, E., Newell, A., Palska, H., Sasin, M., Sawicka,J., Socha, M.W., Stronkowski, P., Topińska, I., Tyman-Koc, K., Verbeek, J., Warzywoda-Kruszyńska (2004). Growth, employment, and living standards in Poland. Document of the World Bank, Report No 28233

Redakcja monografii

Mandal, E. (red.) (2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E., Doliński, D. (red.) (2015). Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mandal, E. (Ed.)(2012). Masculinity and femininity in everyday life. Katowice: University of Silesia Press.

Wilmot, W. W., Hocker, J.L. (2011). Konflikty między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Tytuł oryginalny: Interpersonal Conflict) Redakcja naukowa wydania polskiego.

Mandal E. (red.) (2007). W kręgu gender. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Barska A., Mandal E. (red.) (2005). Tożsamość społeczno-kulturowa płci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Mandal, E., Stefańska-Klar, R. (red.)(1995). Współczesne problemy socjalizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Redakcja numerów tematycznych czasopism naukowych

Mandal, E. (2009). The gendered context of social interaction. Polish Journal of Applied Psychology, 7 (1). Wroclaw: Published by the University of Wroclaw.

Mandal, E. (red.) (2007). Płeć a wybrane problemy społeczne. Chowanna, 28 (1). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mandal, E. (red.) (2005). Osobowość i rozwój we współczesnym świecie. Psychologia Rozwojowa, 10 (2). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły i rozdziały w książkach naukowych

około 180 artykułów w czasopismach i książkach naukowych.

Wybrane artykuły i rozdziały naukowe

Mandal, E., Wierzchoń, A. (2019). Shyness, self-presentation, adonization and influence tactics in close relationships. Current Issues of Personality Psychology, 7(3), 189-202. https://doi.org/10.5114/cipp.2019.88276

Mandal, E., Moroń, M., A. (2019). Contingencies of self-worth and global self-esteem among college women: The role of masculine and feminine traits endorsement. Social Psychology Bulletin, 14(3) https://doi.org/10.32872/spb.v14i1.33507

Kocur, D., Mandal, E. (2018). The need for power, need for influence, sense of power, and directiveness in female and male superiors and subordinates. Current Issues in Personality Psychology, 6 (1), 47-56. https://doi.org/10.5114/cipp.2018.72200.

Mandal, E., Latusek, A. (2018). Love attitudes, psychological femininity and masculinity, Machiavellianism, narcissism and emotional intelligence of rejectors in close relationships. Current Issues in Personality Psychology, 6(3),188-199. doi 10.5114/cipp.2018.75647

Mandal, E. (2017). Wprowadzenie. Mandal E. (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (ss. 296). ISBN 978-83-01-19638-7.

Mandal, E. (2017). Poświęcenie w bliskich związkach kobiet i mężczyzn. Mandal E. (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.(ss. 296). ISBN 978-83-01-19638-7.

Mandal, E., Moroń, M. (2017). Wyrwać się ze złotej (?) klatki... Strategie opierania się przez kobiety strategiom utrzymywania ich przy sobie przez mężczyzn. Mandal E. (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.(ss. 296). ISBN 978-83-01-19638-7.

Mandal, E., Sitko-Dominik, M. (2017). Taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach stosowane przez kobiety w okresach wczesnej i średniej dorosłości. Mandal E. (red.)(2017). Kobiety, mężczyźni i bliskie związki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.(ss. 296). ISBN 978-83-01-19638-7.

Mandal, E., Sitko-Dominik, M. (2017). Physical activity, evaluation of menopause, life satisfaction and influence tactics in marriage of perimenopausal women. Health Psychology Report, 5 (1), 48–54. DOI: https://doi.org/10.5114/hpr.2017.62709.

Mandal, E., Sitko-Dominik, M. (2017). Płeć psychologiczna, sprawczość i wspólnotowość, aktywność sportowa oraz taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet w środkowym okresie dorosłości. Polskie Forum Psychologiczne, 22, (2),258 - 274. DOI: 10.14656/PFP20170205.

Mandal, E., Moroń, M. (2017). Kwestionariusz Wsparcia w Małżeństwie i Bliskich Związkach. Przegląd Psychologiczny, 60 (3), 399 – 417.

Mandal, E., Horak A. (2016). Taktyki manipulacji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi w życiu codziennym i podczas terapii. Manipulation tactics of patients with neurotic disorders in everyday life and during therapy. Psychiatria Polska, 50, (1), 65-76. DOI:http://dx.doi.org/10.12740/PP/39841.

Ochnik, D. Mandal, E. (2016). Do Polish never-married singles feel stigmatized? (chapter 7, p. 163-190) (In) K. Adamczyk (Ed.). Singlehood from individual and social perspective. Cracow, LIBRON. ISBN 987-83-65148-69-8.

Mandal, E., Jakubowski, T. (2015). Masculinity, femininity, self-appeal, strategies of self-presentation and styles of interpersonal functioning in transsexual women. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 5-13.

Mandal, E., Moroń, M., Latusek, A. (2015). Wzbudzanie zazdrości jako metoda wywierania wpływu w bliskich związkach. Psychologia Społeczna, 10, 2, 192-209.

Mandal, E., Moroń, M. (2015) Kwestionariusz sekwencyjnych technik wywierania wpływu w romantycznych związkach. Psychologia Społeczna, 10, 4, 455-477, polski, ISSN 1896-1800, DOI: 10.7366/1896180020153507.

Mandal E., Kocur, D. (2015). Poczucie władzy a poczucie satysfakcji seksualnej w intymnych relacjach. Seksuologia Polska, 13, 1, 1-7.

Mandal, E. (2014). Beauty and social influence. Adonization and its correlates. Polish Psychological Bulletin, 45, (1), 80-91.

Mandal, E., Latusek, A. (2014). Attachment styles and anxiety of rejecters in intimate relationships. Current Issues in Personality Psychology, 2 (4), 185-195. doi: 10.5114/cipp.2014.47809.

Mandal, E. (2014). Social influence tactics of men and women at the workplace. (In) Pracana C. (Ed.) InPACT, International Psychological Applications Conference and Trends. Proceedings. (197-199). World Institute for Advanced Research and Science. Lisbon, Portugal. ISBN 978-989-97866-6-0.

Mandal, E. (2014). Sport activity and body image of men and women. (In) Physical activity in science and practice. Conference proceedings. (Eds.) Flemr L., Nemec J., Kudlackova K. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha. Charles University in Prague.(p.71-82) ISBN 978-800-246-2620-8; ISBN 978-800-246-2655-0 (online pdf.)

Mandal, E. (2014). Kwestionariusz wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet i mężczyzn. Przegląd Psychologiczny, 57, 2, 191-209.

Mandal, E. (2014). Na smyczy miłości. Manipulacja w bliskich związkach. (w) Doliński, D., Gamian-Wilk, M. (red). Przestrzenie manipulacji. (s. 183-210).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-17854-3.

Mandal E. (2014). Sztuka wpływania. O manipulacjach w bliskich relacjach. (Artykuł przewodni w numerze tematycznym). Charaktery, 10(123), XVIII, 18-27.

Mandal, E., Kocur, D. (2013). Psychological masculinity, femininity, and tactics of manipulation in patients with borderline personality disorder. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 15, (1), 45-53.

Mandal, E., Kocur D. (2013). Makiawelizm i taktyki manipulacji podejmowane przez pacjentów z zaburzeniem osobowości typu borderline w życiu codziennym i podczas terapii. Psychiatria Polska, XLVII (4), 667-678).

Mandal, E., Zalewska, K. (2012). Childhood violence, experience of loss and hurt in close relationships at adulthood and emotional rejection as risk factors of suicide attempts among women. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 14, 3, 45–50.

Mandal, E. (2012). Masculinity and femininity as categories and constructs in everyday life - an introduction. (In) Mandal, E. (Ed.) Masculinity and femininity in everyday life. ( p. 7-10). Katowice: University of Silesia Press. ISBN 978-83-226-1982-0.

Mandal E. (2012). Power based on physical attractiveness versus power based on financial resources and influence tactics in marriage.(In) Mandal, E. (Ed.) Masculinity and femininity in everyday life. (p. 45-70) Katowice: University of Silesia Press. ISBN 978-83-226-1982-0.

Mandal, E. , Zalewska K. (2012). The stereotype of femininity and the risk of suicide attempts. (In) Mandal, E. (w) (Ed.) (2012). Masculinity and femininity in everyday life. (p. 89-105) Katowice: University of Silesia Press. ISBN 978-83-226-1982-0.

Mandal, E. , Gawor, A., Buczny, J. (2012). The stereotypes of man and woman in Poland content and factor structures. (In) Mandal, E. (Ed.) (2012). Masculinity and femininity in everyday life. (p.11-32) Katowice: University of Silesia Press. ISBN 978-83-226-1982-0.

Mandal, E. (2012). Władza i wywieranie wpływu w bliskich związkach. Chowanna, Numer Specjalny. Oblicza współczesnej psychologii, 2, 149-165.

Mandal, E., Zalewska, K. (2012). Style przywiązania, traumatyczne doświadczenia z okresu dzieciństwa i dorosłości, stany psychiczne oraz metody podejmowania prób samobójczych przez kobiety leczone psychiatrycznie. Psychiatria Polska XLVI (1), 75-84.

Mandal, E. (2011). Dynamika stanów emocjonalnych w bliskich związkach. (w) Doliński, D., Błaszczak, W. (red). Dynamika emocji: Teoria i praktyka (s.256-282). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-16696-0.

Mandal, E . (2011). Płeć kierowcy i policjanta a taktyki wywierania wpływu w sytuacjach wykroczenia drogowego. (w) Bartosz, B. (red.). Kobiecość i męskość. Komunikacja, relacje, społeczeństwo. (s. 257-272). Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA. ISBN 978-83-61538-29-5.

Mandal, E., Kurzeja, T. (2011). Seksizm tradycyjny i współczesny a postrzeganie kobiet w polityce. (w) (w) Bartosz, B. (red.). Kobiecość i męskość. Komunikacja, relacje, społeczeństwo. (s. 101-124).Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA. ISBN 978-83-61538-29-5.

Mandal, E. (2011) W pułapce władzy i miłości. Niebieska Linia, 72 (1), 21-24.

Mandal E., Gawor, A., Buczny, J. (2010). Analiza treści i hierarchicznej struktury stereotypu polskiej kobiety i polskiego mężczyzny. (w) A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka (red.) Między płcią a rodzajem. Teoria, badania, aplikacje. (s. 13-30). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 978-83-7587-245-3.

Mandal, E. Zalewska, K. (2010). Psychiczna kobiecość i męskość, poczucie własnej atrakcyjności, style przywiązania, style radzenia sobie i strategie autoprezentacji u kobiet podejmujących próby samobójcze. Psychiatria Polska, XLIV (3), 329-339.

Mandal, E. (2009). Gender and influence strategies used by a driver toward a police officer in the situation of traffic violation. Polish Journal of Applied Psychology, 7, 1, 75-86.

Mandal, E., Kurzeja, T. (2009). Femininity and masculinity and perception of women and men in politics. Polish Journal of Applied Psychology, 7, (1), 41-58.

Mandal, E., Kofta, M. (2009). Wykluczanie społeczne feministek jako przejaw usprawiedliwiania patriarchalnego systemu społecznego. (w) A. Cisłak, K. Henne, K. Skarżyńska (red.) Przekonania w życiu jednostek, grup, społeczności (s. 153-170). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. ISBN 978-83-89281-82-1.

Mandal, E. (2008). Men and women as superiors and subordinates. Polish Journal of Applied Psychology, 6, (1) 7-25.

Mandal, E. (2008). Shyness and gender. Physical, emotional, cognitive, behavioral consequences and strategies of coping with shyness by women and men of different gender identity. The New Educational Review, 14, (1), 259-273.

Mandal, E. (2008). Fear of success among students - range and predictors. The New Educational Review,15, (2), 209-215.

Mandal, E. (2007). Gender, Machiavellianism, study major, and fear of success. Polish Psychological Bulletin, 38, (1), 40-49.

Mandal, E. (2007). Emotions of men and women – similarities – differences - development. The New Educational Review, 12, (2), 169-184.

Mandal, E. (2007). Gender and taking risks hazardous to health and life. Women & Business, 1-4, 27- 30.

Mandal, E. (2006). Personality of men and women – similarities – differences -development. The New Educational Review, 8, (1), 195-209.

Mandal, E. (2004). The influence of youth magazines on mood and self-image of Polish girls in early and late adolescence – The role of self-affirmation mechanisms in the integration of attractiveness, intellectual and interpersonal competence. Polish Psychological Bulletin, 35, (4), 217-224.

Mandal, E. (2003). Social influence strategies of Polish and Macedonian men and women in the workplace - The effects of profit and loss situations, gender, and culture. Polish Psychological Bulletin, 34, (1), 37-45.

Mandal, E. (2003). Styles of solving professional conflicts by managers and gender. Women & Business, 1-4, 58-61.

Mandal, E. (2001). About the nature of masculine and feminine stereotypes. Women & Business, 1-2, 21- 23.

Mandal, E. (1999). The regulative role of gender identity in behavior strategies in conflict n the workplace. Polish Psychological Bulletin, 30, (3), 223–230.

Dabul A. J., Wosińska W., Cialdini R.B., Mandal E. , Dion R.W. (1997). Self-presentational modesty across cultures: The effects of gender and social context in the workplace. Polish Psychological Bulletin, 28, (4), 295-307.

Mandal, E. (1996). Psychological barriers to women’s entrepreneurship. Women & Business, 2-3, 96-98.

Mandal, E. (1995). Socialization and the perception of the causes of professional success and failure. Women & Business, 2-3, 38-44.

Mandal, E. (1994). Businesswoman - A new model of femininity. Women & Business, 4, 22-24.Publikacje popularno-naukowe

m.in. Charaktery, Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Życie Warszawy, Polityka, Zwierciadło, Dziennik Zachodni.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii