mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Skorupa 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Agnieszka Skorupa

Zakład Psychologii Ogólnej

adiunkt


Tel. 667279268
E-mail: --
Strona WWW: psychology.extreme@gmail.com
Pokój: 329
Terminy dyżurów:
Semestr zimowy 2018/2018:

wtorek, 10:00-11:00 - dyżur dla studentów trybu dziennego

środa, 16:00-17:00 - dyżur dla studentów trybu wieczorowego
Uwaga! Proszę kontakt mailowy co najmniej jeden dzień przed przybyciem na ten dyżur

We wtorek 6.11 od godziny 10 do 11 odbywa się zebranie Zakładu Psychologii Ogólnej, z tego powodu dyżur nie odbędzie się.
We wtorek 13.11 z powodu równoległej obrony doktorskiej dyżur nie dobędzie się.

Osoby, które były zainteresowane spotkaniem w obu ww. terminach proszę o kontakt mailowy.
DSC_7076logoM (1).jpg

WWW:


http://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Skorupa2

Zainteresowania naukowe:


- psychologia zachowań człowieka w sytuacjach skrajnych, ekstremalnych,
- psychologia polarna,
- psychologia turystyki,
- psychologia międzykulturowa,
- psychologia zdrowia i jakości życia (a w tym rozwój zrównoważony).

Ważniejsze funkcje i działalność organizacyjna w Uczelni:


- opiekun pierwszego roku psychologii dla studiów stacjonarnych 2016/2017,
- tutor wydziałowy dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (więcej informacji dla zainteresowanych tutaj),
- członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji,
- członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem,
- członek Zespołu w projekcie Licea Uniwersytetu Śląskiego w zakresie psychologii.

Wybrane publikacje:


Skorupa, A., Brol, M., Paczyńska-Jasińska, P. (red.) (2018). Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie. Część 1. Warszawa: Difin.
Skorupa, A., Brol, M., Paczyńska-Jasińska, P. (red.) (2018). Film w terapii i rozwoju. Na tropach psychologii w filmie. Część 2. Warszawa: Difin.
Skorupa, A. (w rozmowie z Academia; 2017), Samotność w śniegach. ACADEMIA Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 1/3/2017, s. 18-20.
Skorupa, A. (2016). Psycholog i polarnicy, [w:] A. Pasztak-Opiłka (red.), O prawdziwej pracy psychologa (s.158-184). Warszawa: Difin.
Skorupa, A., Bogacz, A. (2015). Aktywność turystyczna w późnej dorosłości i starości. Motywacja, postawy i dobrostan psychiczny. Społeczeństwo i edukacja, 17 (2), s.207-220.
Brol, M., Skorupa, A. (2014) (red.). Psychologiczna praca z filmem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Skorupa, A. (2013). Z selvy do miasta – psychologiczne studium adaptacji środowiskowej mieszkańców Brazylii. Pisma Humanistyczne, zeszyt X, s.151-172.
Skorupa, A., Draga, P. (2012). Kontrola i ekspresja emocji u wspinaczy wysokogórskich. Sport Wyczynowy, 3/2012, s.84-99.
Kulik, R., Skorupa, A. (red). (2010). Człowiek wobec gór – perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza. Wrocław: Agencja WORD-PRESS.

Wybrane konferencje:


42-28.07.2017, Warszawa, Międzynarodową Konferencję Naukową The International Society for the Study of Individual Differences ISSID2017, tytuł posteru: Connection between individual differences and adaptation to work in Polish Polar Station
15-24-29.07.2016, Japonia, Jokoha, 31st International Congress of Psychology 2016 "Diversity in harmony: insights from Psychology", tytuł wsytąpienia: Work in extreme conditions – guidelines to the introduction of Polar Leadership Program based on longitudinal psychological study of workers of Polish Polar Station on Spitsbergen
15-24-29.07.2016, Japonia, Jokoha, 31st International Congress of Psychology 2016 "Diversity in harmony: insights from Psychology", tytuł wsytąpienia: How to use film effectively to teach psychology? – the results of the series of experiments from Poland (z Michałem Brolem)
17.05.2015, Gdańsk, X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia - mit czy rzeczywistość?, tytuł wystąpienia: Zdrowie psychiczne w ekstremalnych warunkach pracy - na podstawie badań pracowników Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie
08-13.07.2014, Francja, Paryż, 28th International Congress of Applied Psychology, tytuł wsytąpienia: The relation between extreme work conditions and the work group adaptation - on the example of Polish Scientific Polar Expedition to Spitsbergen
9-12.07.2013, Szwecja, Sztokholm, 13th European Congress of Psychology (ECP 2013), tytuł posteru: Dynamics of the small work groups in extreme surroundings
21-25.08.2012, Czechy, Praga, 6th EHPS Conference, tytuł posteru: Relation between mercantile-materialistic orientation, sport activity, quality of life and health among young adults (wraz z dr Mariolą Paruzel-Czachurą)


Pliki do pobrania

Tutor dla olimpijczyków.pdf

Opiekun I roku psychologii stacjonarnej.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii