mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Chrupała-Pniak 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Małgorzata Chrupała-Pniak

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

starszy wykładowca


Tel. 32 3599725
E-mail: --
Pokój: 328
Terminy dyżurów:
Drodzy Studenci,
uprzejmie informuję, że w semestrze letnim moje dyżury odbywają się
we wtorki 9.00 - 10.00 oraz w środy 12.00 - 13.00 w pok 328 (IP)

Zapraszam!Małgorzata Chrupała_prof.jpg

Publikacje:

2017
1. Chrupała-Pniak Małgorzata, Grabowski Damian, Sulimowska-Formowicz Monika, "Entrepreneurial Business and Economics Review", Trust in Effective International Business Cooperation: Mediating Effect of Work Engagement, język angielski, 2017, Tom 5 (2), 27-50, ISSN 2353-883X, DOI: 10.15678/EBER.2017.050202,
2. Pollak Anita, Chrupała-Pniak Małgorzata, Rudnicka Patrycja, Paliga Mateusz, „Polish Psychological Bulletin”, Work engagement – a systematic review of Polish research, język angielski, 2017, Vol. 48 (2), 175 – 187, ISSN 1641-7844, DOI: 10.1515/ppb-2017-0021

2016
1. Chrupała-Pniak Małgorzata, Grabowski Damian, „Psychologia Społeczna”, Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale, język polski, 2016, Tom 11, numer 3 (38), DOI: 10.7366/1896180020163808, ss. 339-355, ISSN 1896-1800,

2. Chrupała-Pniak Małgorzata, Grabowski Damian, „Psychologia Społeczna”, Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne a gotowość do podejmowania nieetycznych zachowań proorganizacyjnych - raport z badań, język polski, 2016, Tom 11, numer 1 (36), DOI: 10.7366/1896180020163606, ss. 69-83, ISSN 1896-1800,

3. Chrupała-Pniak Małgorzata, Grabowski Damian, Sulimowska-Formowicz Monika, „Economics and Business Review”, The value of trust in inter-organizational relations, język angielski, 2016, Vol. 2 (16), no. 2, DOI: 10.18559/ebr.2016.2.8, ss. 127-143, ISSN 2392-1641,

4. Chrupała-Pniak Małgorzata, Sulimowska-Formowicz Monika, „Organizacja i Kierowanie”, Wpływ zaufania na wyniki firmy w relacjach międzyorganizacyjnych, język polski, 2016, Tom 4 (174), ss. 119-137, ISSN 0137-5466,

5. Chrupała-Pniak Małgorzata, Pollak Anita, Rudnicka Patrycja, Więcek Katarzyna, „Społeczeństwo i Edukacja”, Psychologiczne aspekty kompetencji relacyjnej jako korelaty subiektywnego dobrostanu związanego z pracą, język polski, 2016, 21 (2), ss.71-88, ISSN 1898-0171,

6. Pollak Anita, Rudnicka, Patrycja, Chrupała-Pniak Małgorzata, „Społeczeństwo i Edukacja”, Pojęcie allostazy i znaczenie czynników psychospołecznych dla przeciążenia allostatycznego jako wytyczne dla programów promocji zdrowego starzenia się, język polski, 2016, 20 (1), ss. 239-250, ISSN 1898-0171,

7. Rudnicka Patrycja, Pollak Anita, Chrupała-Pniak Małgorzata, „Społeczeństwo i Edukacja”, Pojęcie i pomiar gotowości wobec technologii, język polski, 2016, 21 (2), ss.127-137, ISSN 1898-0171,

8. Sulimowska-Formowicz Monika, Chrupała-Pniak Małgorzata, Grabowski Damian, Organizational trust building competence and IORs outcomes – mediating effect of psychological features, recenzowany (2 recenzje) pełny tekst artykułu opublikowany na stronie International Marketing and Purchasing Group (http://www.impgroup.org) – uznanej międzynarodowej organizacji badawczej zajmującej się relacjami międzyorganizacyjnymi, skupiającej przedstawicieli ok. 160 uczelni z całego świata - pod adresem http://www.impgroup.org/paper_view.php?viewPaper=8891


2015
9. Chrupała-Pniak, M., Grabowski, D., Chudzicka-Czupała, A., (2015). Etyka pracy i motywacja do pracy osób z różnych grup wiekowych – podobieństwa i różnice. Społeczeństwo i Edukacja, T.1, Nr 16, s. 107-117, język. polski, ISSN 1898-0171,

10. Kożusznik, B., Chrupała-Pniak, M., Sulimowska-Formowicz, M., (2015). Team dimension of relational competence of organization – psychological perspective. Czasopismo Management, Vol. 19, No. 2, s. 7 – 20, język angielski, ISSN 1429-9321,

11. Pollak, A., Chrupała-Pniak, M., Rudnicka, P., Sulimowska-Formowicz, M., Kożusznik, B., (2015). Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym – raport z badań. Społeczeństwo i Edukacja, T. 1, Nr 16, j. polski, ISSN1898-0171, s. 181 – 190,

12. Chrupała-Pniak, M., Rudnicka, P., Chełkowska, M., Hilarowicz, A., Pollak, A., (2015). Cechy osobowości Wielkiej Piątki i orientacja pozytywna jako predyktory zaangażowania w studiowanie. W: T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.). Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia, Warszawa, Libron, ss. 57- 68, j. polski, ISBN 978-83-65148-63-6,

13. Rudnicka, P., Pollak, A., Chrupała-Pniak, M., (2015). Uwarunkowania akceptacji i korzystania z informatycznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Z. Ratajczak (red.). Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy, Warszawa, Difin, ss. 283-301, język polski, ISBN 978-83-7930-984-9,

2014
14. Chudzicka-Czupała, A., Chrupała-Pniak, M., Grabowski, D. (2014). Why may teachers become cynical at work? Predictors of organizational cynicism among Polish teachers - research report The New Educational Review, język angielski, Vol. 38, No. 4. Str. 262 – 272. ISSN 1732-6729,

15. Chrupała-Pniak, M., Chudzicka-Czupała, A. (2014). Poza ciemną stroną, czyli jak odkrywać i rozumieć trudne sytuacje w pracy ze studentami, [w:] B. Kożusznik, J. Polak (red.), Uczyć z pasją. Wskazówki dla nauczycieli akademickich. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ISBN

16. Chrupała-Pniak M., Grabowski D., (2014). Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania organizacyjnego. PN 350 Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Tom 2. Problemy zarządczo-psychologiczne, str. 82 - 92, j. polski, ISBN 978-83-7695-497-4.

2012
17. Chrupała-Pniak, M. (2012). Satysfakcja zawodowa – artefakt czy funkcjonalny wymiar kapitału intelektualnego, Przegląd koncepcji teoretycznych i podejść badawczych. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 2 (24) kwiecień – czerwiec.

2011
18. Chrupała-Pniak, M. (2011). Ciemna strona mocy – sytuacje trudne w pracy ze studentami. W: B. Kożusznik, J. Polak, (red.). Dobrze Uczę. Zarys systemu dobrych praktyk dydaktycznych w uczelni wyższej. 2011. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza, Katowice.

2010
19. Chrupała – Pniak, M., Sulimowska – Formowicz, M., (2010). Organizacyjna kompetencja innowacyjności – determinanty psychospołeczne i ekonomiczne. W: B. Kożusznik, (2010). Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. „Chowanna” Tom 2 (35).

20. Chrupała – Pniak, M., Sulimowska – Formowicz, M., (2010). Budowanie kompetencji innowacyjności organizacyjnej – znaczenie kooperacji. W: W. Kosiedowski, (red.) (2010). Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowo – Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Wydawnictwo TNOiK , Toruń.

21. Chrupała – Pniak, M., Polak, J., (2010). Duch organizacji – próba stworzenia modelu na podstawie zaangażowania organizacyjnego, orientacji rozwojowej i religijności pracowników. W: T. Listwan, S.A. Witkowski, (Red.) (2010). Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
Pliki do pobrania

Materiały dla słuchaczy studiów podyplomowych_Kultury organizacyjne - Kultura_studia_podyplomowe_2017.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii