mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Kucharewicz 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Joanna Kucharewicz

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 234
Terminy dyżurów:

Dyżury:
wtorek 13:00 - 13:45
czwartek (tydz.parzysty) 17:30 - 18:15

W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy!

Uwaga!
Egzamin poprawkowy z Psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia odbędzie się 3.03.2020r o godz. 14:00 w pok. 234
Kucharewicz Joanna1.jpg

Publikacje:

1.Zachowania asocjalne uczniów upośledzonych umysłowo na terenie szkoły.
W: Chowanna (2000), tom 1 (14). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
2.Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół specjalnych.
W: Psychopatologia i Psychoprofilaktyka. (2000).(red.) Margasiński A., Zajęcka B. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
3.Psychospołeczne determinanty przyjmowania roli ofiary przemocy przez dziecko upośledzone w stopniu lekkim. W: Materiały z XVII Międzynarodowej Konferencji nt. „ Przemoc w rodzinie – kto i dlaczego znęca się nad dziećmi?” (2000), Łódź
4.Uchybienia diagnostyczne w opiniach biegłych sądowych psychologów
o nieletnich w sprawach karnych. W: Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych. (2001) (red.) Stanik J.M., Majchrzyk Z. Wydawnictwo Anima, Katowice
5.Katolickie pojmowanie ubóstwa a jego percepcja. W: Chowanna (2002), tom 17. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
6.Using Juvenile Interest in Planning of their Educational and Recreational Activities. W: Materiały z Międzynarodowej Konferencji nt. „Making a World of Difference. (2001), Warszawa
7.Agresja jako podłoże zachowań przestępczych nieletnich. W: Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne. Wydawnictwo UŚl, 2005; s. 159 – 168
8.Styl funkcjonowania interpersonalnego nieletnich a uczestnictwo w podkulturze przestępczej. W: Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne. Wydawnictwo UŚl, 2005; s. 126 – 135
9.Psychologiczna diagnoza zachowań agresywnych w świetle badań Skalą Agresji Buss – Durkee (SABD) – wyniki badań i normalizacja testu (autorzy: Jan M. Stanik, Agnieszka Roszkowska, Joanna Kucharewicz). W: Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej, (red) J. M. Stanik. Wydawnictwo UŚl, 2006
10.Osobowościowe predyspozycje nieletnich do udziału przestępczości grupowej. Materiały Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Katowicach), Prace Komisji Naukowych (2007), zeszyt 31.
11.Psychologiczna diagnoza zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym dziewcząt
i chłopców w świetle badań Skalą Agresji (SABD) Buss-Durkee. W: Chowanna (2007), tom 1(28).
12.Warunki opiekuńczo-wychowawcze, a styl funkcjonowania nieletniego przestępcy. W: Materiały z I Międzynarodowej Konferencji "Międzynarodowe dni dziecka i rodziny"; Brenna, 2007.
13.Funkcjonowanie rodziny a ryzyko przestępczości nieletnich. W: Materiały
z I Międzynarodowej Konferencji "Międzynarodowe dni dziecka i rodziny"; Brenna, 2007.
14.Wybrane cechy osobowości nieletnich sprawców przestępstw działających indywidualnie i w grupie. W: Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, (red) J. M. Stanik. Warszawa, 2007.
15.Motywacyjne uwarunkowania przestępczości nieletnich (na przykładzie przestępstw agresywnych i nieagresywnych). W: Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy (red. B. Gull, M. i Wysocka-Plewczyk). Kraków, Wydawnictwo UJ, 2009.
16.Trudność dostrzegania – „Było zbyt ciemno”. W: Psychologia zeznań świadków (red. J.M.Stanik, A.Roszkowska). Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2009.
17.Adaptacja wzroku – „Od jasności do ciemności”. W: Psychologia zeznań świadków (red. J.M.Stanik, A.Roszkowska). Katowice, Wydawnictwo UŚ, 2009.
18. Hierarchia wartości a uczestnictwo w podkulturze przestępczej (na podstawie nastoletnich sprawców przestępstw. W: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria nr 2/2012; s. 245 - 256
19. Dlaczego dziecko staje się przestępcą? Funkcjonowanie rodziny a rodzaj zachowania przestępczego nieletnich chłopców. W: Zeszyty Naukowe politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie z. 85/2015; s. 245 - 261
20. Psychologiczne aspekty procesu adaptacji do starości - kierunki badań. W: Społeczeństwo i Edukacja, nr 16(1)/2015; s. 227 - 236
21. Inkluzja społeczna osób starszych, jako uwarunkowanie poczucia satysfakcji z życia w okresie późnej dorosłości. W: Społeczeństwo i Edukacja, nr 20 (1)/2016; s. 93 - 102


Pliki do pobrania

Dla studentów II roku psychologii.docx

IIIrok_Diagnoza_Kucharewicz.docx

Kucharewicz_Stosowana psychologia rozwoju.docx

Psychologia Kliniczna dzieci i mł.docx

Kucharewicz_Psych._zdrowia_i_zaburzen_.docx

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii