mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kandydat > Specjalizacje 

  Studia podyplomowe Kierunek psychologia Specjalizacje Perspektywy zatrudnienia Rekrutacja Lokalizacja i kontakt Oferta dla Szkół  

Specjalizacje

Po drugim roku studiów sam zdecydujesz o dalszym kierunku kształcenia wybierając dwie spośród pięciu specjalizacji psychologicznych. Oprócz tego wszyscy studenci odbywają zajęcia przewidziane dla całego kierunku, takie jak np. psychologia poznawcza, psychologia rozwojowa i psychologia społeczna. Jednoczesne podążanie dwiema ścieżkami specjalizacyjnymi umożliwia Ci zdobycie bardzo szerokich kompetencji już na studiach.Możesz wybierać spośród następujących profili zawodowych, które tworzone są w zależności od poziomu zainteresowania studentów:

Psychologia pracy i organizacji zajmuje się wykorzystaniem metod, wyników badań i praw psychologii w zarządzaniu oraz w rozwiązywaniu i przeciwdziałaniu problemom pojawiającym się w miejscu pracy. Wybierając tę specjalizację poznasz sposoby rekrutacji, selekcji, szkolenia i oceny pracowników, nauczysz się zarządzać karierą własną i innych osób. Dowiesz się również na czym polega zarządzanie, kierowanie i przywództwo, a także jaka jest specyfika pracy w grupie i zespole. Specjalizacja obejmuje również tematykę doradztwa zawodowego oraz diagnozy i kreowania innowacyjnych rozwiązań w organizacji.

Psychologia zdrowia i jakości życia skupia się na zagadnieniu relacji pomiędzy kondycją psychiczną człowieka a jego zdrowiem somatycznym oraz czynnikach wpływających na poczucie szczęścia. Wybierając ten profil zdobędziesz wiedzę na temat sposobów poprawy jakości życia, profilaktyki zdrowotnej i efektywnego wykorzystywania własnych zasobów w procesie radzenia sobie z problemami życiowymi, takimi jak rozwód, choroba nowotworowa czy stres związany z pracą. Zapoznasz się ponadto z podstawowymi nurtami psychoterapeutycznymi oraz stosowanymi w nich metodami pracy.

Psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży daje podstawy przygotowujące psychologa do zadań związanych z pomocą najmłodszym. Jeśli wybierzesz tę specjalizację, nauczysz się rozpoznawania zwiastunów różnorodnych problemów dzieci i młodzieży oraz dowiesz się na czym polega interwencja, pomoc i profilaktyka psychologiczna w okresie dzieciństwa i dorastania, a także jakie techniki wykorzystywane są w jej ramach.

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego obejmuje szczegółowe poznanie zaburzeń zachowania
i osobowości, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych. W ramach tej specjalizacji poznasz specjalistyczne techniki diagnostyczne z zakresu psychopatologii oraz podstawy i modele psychoterapii. Dowiesz się również na czym polega małżeńska i rodzinna pomoc psychologiczna.

Psychologia sądowa pozwala zapoznać się z mechanizmami kryminogenezy osób dorosłych i nieletnich, psychologicznym opiniodawstwem sądowym oraz rolą psychologa jako biegłego sądowego. Wybierając ją dowiesz się na czym polega poradnictwo i interwencja psychologiczna w sprawach sądowych oraz jak pod kątem psychologicznym analizowane są zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych. Profil ten obejmuje także psychologię resocjalizacyjną i profilaktykę społeczną.

06.03.2013


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii