mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Hyla 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu  

dr Magdalena Hyla

adiunkt


Tel. (32) 3599 813
E-mail: --
Pokój: 438
Terminy dyżurów:
Najbliższe dyżury (w sesji):
25.02 13:00 - 13:45

Dyżury w semestrze letnim:
wtorki 13:00 - 13:45
czwartki nieparzyste 17:00 - 17:25

egzamin poprawkowy z "Osobowości" 25.02 o 16:00 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - sala zostanie podana później
jo.jpg

Zainteresowania naukowe
Terapia Akceptacji i Zaangażowania oraz model elastyczności psychologicznej
Samoocena jawna i utajona, self-compassion, psychologia "Ja"
Teoria Ram Relacyjnych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne na kierunkach psychologia i arteterapia:
- Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)
- Fotografia w psychologii i psychoterapii
- Osobowość
- Psychologia ogólna
- Metodologia badań psychologicznych
- Praktyki terenowe uczestniczące (arteterapia)

Publikacje:

Hyla, M. (2019). Fotografia osobowości. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Pilch I., Baran, L., Bolek-Kochanowska, M., Bożek, M., Friedrich, W., Hyla, M., Sikora, J. (2018). Situational suppresion use and social hierarchy in non-individualistic and hierarchic society: A replication study, Journal of Research in Personality, 74, 114-123.

Pilch, I., Hyla, M. (2017). Narcissism and self-esteem revisited: The relationships between the subscales of the NPI and explicit/implicit self-esteem. Polish Psychological Bulletin, 48(2), 264-278.

Hyla, M. (2017). Dlaczego opieramy się własnym marzeniom? Rozwój osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej. Chowanna, 49(2), 373-390.

Hyla, M., Baran, L., Pilch, I. (2017). Między myślą a czynem – o pomiarze utajonych konstruktów psychicznych za pomocą Implicit Relational Assessment Procedure. Czasopismo Psychologiczne, 23(2), 347-358.

Baran, L., Hyla, M. (2015). Mental Health in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). W: T. M. Ostrowski, I. Sikorska, K. Gerc (Red.), Resilience and health in a fast- changing world (s. 153-166). Kraków: Jagiellonian University Press.

Hyla, M. (2015). Wybrane aspekty kultury wizualnej a obraz i akceptacja ciała oraz ich implikacje behawioralne. Chowanna, 45(2), 199 – 218.

Pilch, I., Sanecka, E., Hyla, M., Atłas, K. (2015). Polska adaptacja skali TriPM do badania psychopatii w ujęciu triarchicznym. Psychologia społeczna, 4(35), s. 435-454.

Hyla, M. (2015). Three faces of psychopathy in a romance: Triarchic Conceptualization of Psychopathy and the use of influence tactics in close relationship – preliminary study. W: M. McGreevy, R. Rita (Red.), Proceedings of the 4th CER Comparatitive European Research Conference – International Scientific Conference for PHD students of EU Countries (s. 188-191), Londyn: Sciemcee Publishing.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii