mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Kołodziej-Zaleska 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Anna Kołodziej-Zaleska

adiunkt


Tel. anna.kolodziej@us.edu.pl
E-mail: --
Strona WWW: http://www.ip.us.edu.pl/?fo_id=58145
Pokój: 235
Terminy dyżurów:
wtorki 13:00-13:45
W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy (anna.kolodziej.zaleska@gmail.com).
zdjęcie2.JPG

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
1.Kryzysy rodzinne i małżeńskie. Kryzys rozwodowy. Zasoby pomoce w przezwyciężaniu kryzysów (m.in. ego-resiliency, wsparcie społeczne, przekonania nt. powtórnego małżeństwa).
2.Dobrostan, wzrost po doświadczeniach kryzysowych - ich uwarunkowania.
3.Rodzice i dzieci wobec wyzwań współczesności
4.Zachowania autoprezentacyjne

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
psychologia rozwojowa, wykłady i ćwiczenia
psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, ćwiczenia
pomoc psychologiczna, ćwiczenia
stosowana psychologia rozwoju, ćwiczenia
psychologia rozwoju bliskich więzi, laboratorium

Publikacje:

Kołodziej-Zaleska A. i Przybyła-Basista, H. (2018). Przekonania osób rozwiedzionych o szansach powodzenia powtórnego małżeństwa i rodziny zrekonstruowanej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie, 123, s. 235-254.

Przybyła-Basista, H. i Kołodziej-Zaleska, A. (2018). Fascynacja dzieci Internetem a rodzicielski monitoring ich aktywności online. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie, 123, s. 443-460.

Ilska, M. i Kołodziej-Zaleska, A., (2018) Dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny w sytuacjach kryzysów normatywnych i nienormatywnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie, 123, s. 155-184.

Kołodziej-Zaleska, A. i Przybyła-Basista, H. (2018). Dobrostan psychiczny i jego pomiar
za pomocą polskiej wersji „Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia”. Czasopismo Psychologiczne, 24(1), 87-97.

Kołodziej-Zaleska, A. i Przybyła-Basista, H. (2018). „Ego-resiliency” jako zasób osobisty – narzędzie pomiaru i jego wykorzystanie w badaniach interdyscyplinarnych. Czasopismo Psychologiczne, 24(1), 159-170.

Kołodziej-Zaleska, A. i Ilska, M. (2017). „Małżonkowie powinni być najlepszymi przyjaciółmi.” Mity małżeńskie jako stereotypowe przekonania o małżeństwie – ich znaczenie w życiu pary i rodziny, HUMANUM. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 25(2), s. 53-69.

Kołodziej-Zaleska, A. i Przybyła-Basista, H. (2016). Psychological well-being of individuals after divorce: The role of social suport. Current Issues in Personality Psychology, 4(4), 206-2016. DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2016.62940

Kołodziej-Zaleska, A. i Ilska, M. (2016). Status socjoekonomiczny kobiet w okresie porozwodowym. Społeczeństwo i Edukacja, 20(1), 59-75.

Ilska, M., Kołodziej-Zaleska, A. (2016). „Dobrze być dziadkiem…”; „Dobrze mieć dziadka…” – znaczenie zaangażowania dziadków w pomoc rodzinom oraz w opiekę nad wnukami, Społeczeństwo i Edukacja, 20(1), 151-167.

Kołodziej-Zaleska A., Ilska M., (2015), Zaangażowanie w role dziadków – relacja między dziadkami i wnukami i poczucie dobrostanu dziadków. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 17(2), s. 193-206.

Ilska M., Kołodziej-Zaleska A., Ilski A., (2015). Obawy prenatalne kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej – analiza wpływu czynników ryzyka i czynników ochronnych. Ginekologia i położnictwo - medical project, 2 (36), s. 61-70.

Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2014). Przekonania osób rozwiedzionych na temat powtórnych małżeństw - ich pomiar i rola w osiąganiu satysfakcji małżeńskiej. Polskie Forum Psychologiczne, t. 19, nr 2, s. 190-208.

Przybyła-Basista, H., Kołodziej A., (2014). Parental Monitoring of the Internet Activity of Young Children and Preadolescents. The New Educational Review, vol. 36, no. 2, pp. 315-325.

Przybyła-Basista, H., Kołodziej A., (2012). Aktywność internetowa dzieci a postawy rodziców i poczucie bliskości w rodzinie. W: W. Tuszyńska-Bogucka (red.). Media-Społeczeństwo: Wpływy medialne. Szanse i zagrożenia dla współczesnej rodziny. Kraków: Wydawnictwo LIBRON, s. 63-87.

Kołodziej A., (2011), Attitudes of Parents towards the Internet and the Safiety of Children on the Internet. In. A. Anczyk (Ed.), Human Health Environment. Psychosocial Factors and Historical Background, Sosnowiec, pp. 75-105.

Kołodziej A., (2011), Wpływ międzypokoleniowych relacji na charakter i jakość więzi rodzinnych, [w:] M. Gwóźdź, A. Maliszewska (red.), Z rodziną nie tylko na fotografii, s. 28-44, Katowice: Wydawnictwo Emmanuel.

Kołodziej A., (2010), Kreowany (auto)portret menedżera. Kwestionariusz do diagnozowania wizerunków autoprezentacyjnych, Personel i Zarządzanie, nr 11, s. 78-81.

Kołodziej A., Biedrycka M., (2006), „Przyciasne lakierki” czy „rozczłapane kapcie”? Rozważania nad komunikacją międzykulturową, [w:] T. Gut i K. Makles (red.) Rocznik Kulturoznawczy. Kultura – Film – Teatr – Literatura, Katowice: Oficyna Wydawnicza „Szóste Wrota, s. 147-161 (recenzent naukowy: prof. dr hab. M. Pytasz).

KONFERENCJE NAUKOWE
Kołodziej-Zaleska, A. (2019). Doświadczanie trudności i straty po rozwodzie przez inicjatorów i nie-inicjatorów procesu rozwodowego a ich poziom adaptacji do sytuacji porozwodowej. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pod hasłem "W zdrowiu i w chorobie - trajektorie jakości życia", Katowice 17-18 maja 2019 roku/referat.

Kołodziej-Zaleska, A. i Przybyła-Basista, H. (2018). Przekonania osób rozwiedzionych na temat powodzenia powtórnego małżeństwa i rodziny zrekonstruowanej. IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ROZWÓJ SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI. ETYKA – TECHNIKA – SPOŁECZEŃSTWO, Wisła, 27-29 września 2018 roku/ referat.

Przybyła-Basista, H. i Kołodziej-Zaleska, A. (2018). Fascynacja dzieci Internetem a monitoring rodzicielski ich aktywności w sieci. IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ROZWÓJ SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI. ETYKA – TECHNIKA – SPOŁECZEŃSTWO, Wisła, 27-29 września 2018 roku/ referat.

Ilska, M. i Kołodziej-Zaleska, A. (2018). Dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny w sytuacjach kryzysów normatywnych i nienormatywnych. IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ROZWÓJ SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI. ETYKA – TECHNIKA – SPOŁECZEŃSTWO, Wisła, 27-29 września 2018 roku/ referat.

A. Kołodziej-Zaleska, H. Przybyła-Basista, (2017): Dobrostan psychiczny i jego ocena za pomocą polskiej wersji Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia (OHQ-23) – opis narzędzia pomiaru oraz jego możliwości aplikacyjnych, V Ogólnopolska Konferencja pt. „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych”, Politechnika Śląska i Wydział Zamiejscowy Uniwersytet SWPS w Katowicach, Katowice, 29 września 2017 roku.

A. Kołodziej-Zaleska, H. Przybyła-Basista, (2017): "Ego-resiliency" jako zasób osobisty – narzędzie pomiaru i jego wykorzystanie w badaniach interdyscyplinarnych, V Ogólnopolska Konferencja pt. „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz promocji i rozwoju badań interdyscyplinarnych”, Politechnika Śląska i Wydział Zamiejscowy Uniwersytet SWPS w Katowicach, Katowice, 29 września 2017 roku.

A. Kołodziej-Zaleska, H. Przybyła-Basista, (2017): Znaczenie nowego bliskiego związku w budowaniu dobrostanu osób po doświadczeniu kryzysu rozwodu, ), 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla Zdrowia Osoby i Społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017.

A. Kózka, H. Przybyła-Basista, A. Kołodziej-Zaleska, (2017): Konceptualizacja stresu rodzicielskiego w perspektywie prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka oraz jego pomiar (wstępne wyniki i analizy), 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla Zdrowia Osoby i Społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017.

A. Kołodziej-Zaleska, M. Ilska, (2017): „Małżonkowie powinni być najlepszymi przyjaciółmi” a „małżeństwo to partnerstwo doskonałe” – znaczenie mitów małżeńskich w życiu pary i rodziny, IV Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz WSPÓŁPRACY – KOOPERACJI - PRZYJAŹNI”, Politechnika Śląska Gliwice, 19 czerwca 2017 roku.

Kołodziej-Zaleska A., Przybyła-Basista H., (2016): Doświadczenie straty a dobrostan psychiczny rodziców po rozwodzie – znaczenie wsparcia społecznego i posiadania nowego bliskiego związku, XXV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej – Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 16-18 czerwca 2016.

Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2016): Rola wsparcia społecznego w budowaniu dobrostanu psychicznego osób po rozwodzie, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY - Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie, organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 24-25 maja 2016.

Ilska M., Kołodziej-Zaleska A., (2016): „Dobrze być dziadkiem...” – znaczenie pomocy udzielanej dzieciom i wnukom w budowaniu poczucia przynależności społecznej osób starszych, II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne –zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”, Katowice, 7 kwietnia 2016 roku.

Kołodziej-Zaleska A., Ilska M., (2016), Status socjoekonomiczny kobiet w okresie przed- i porozwodowym, II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne –zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”. Katowice, 7 kwietnia 2016 roku.

Ilska M., Kołodziej-Zaleska A., (2015): Zaangażowanie w role dziadków – więzi pomiędzy dziadkami i wnukami a poczucie dobrostanu. I Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa”, Katowice, 19 czerwca 2015, organizator: Instytut Psychologii Zakład Psychologii Pracy i Organizacji.

Kołodziej-Zaleska A., Przybyła-Basista H., (2014): Rola ego-resiliency w osiąganiu dobrostanu przez Inicjatorów i Nie-Inicjatorów procesu rozwodowego, II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, Zdrowie i odporność psychiczna – ujęcie interdyscyplinarne, Kraków, 25-26 września 2014, organizator: Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński.

Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2014): Powtórne małżeństwa i przekonania osób rozwiedzionych na ich temat: kierunki badań i prezentacja narzędzia, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY - Rodzina w dobrobycie-dobrostan w rodzinie, organizator: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 29-30 kwietnia 2014.


Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2013): Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia – polska adaptacja narzędzia do badania dobrostanu: wyniki wstępne (poster). Ist International Conference on Positive Psychology in Poland, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Sopot, 17-19 maja 2013.

Kołodziej A., Przybyła-Basista H., (2012): Rola resiliency w pokonywaniu kryzysu rozwodowego: analiza teoretyczna i sposoby pomiaru. Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna nt.: Zdrowie i Odporność Psychiczna, Kraków, 20-21 października 2012 r. zorganizowana przez Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński. (Health and mental resilience International Interdisciplinary Conference nt.: Health and mental resilience, Krakow, 20-21 October, 2012, Institute of Applied Psychology, Jagiellonian University)

Kołodziej, A., Przybyła-Basista H., (2011),: I co dalej po rozwodzie? Nadzieje i obawy rozwiedzionych małżonków na nowy udany związek. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu: Kryzysy, katastrofy, kataklizmy nt. „ Kryzysy jako wyzwania dla jednostek
i społeczeństwa”, organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Katowicach, Katowice 14-16 października 2011.

Kołodziej A., Przybyła-Basista, H., (2011): Nadzieje i obawy rozwiedzionych małżonków
w tworzeniu nowego związku. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: „Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności”. Katowice: dn. 18-21.09.2011.

Przybyła-Basista, H., Kołodziej A.(2011): Rodzice wobec Internetu: wartości, postawy oraz poczucie wzajemnej bliskości w rodzinie a monitoring aktywności internetowej dzieci. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt.: „Oblicza współczesnej psychologii: Jedność w różnorodności”. Katowice: dn. 18-21.09.2011.

Kołodziej A., (2011): Postawy rodziców wobec Internetu a bezpieczeństwo dzieci w Internecie,
III Ogólnopolska Konferencja Człowiek – zdrowie – środowisko z cyklu „Humanistyka w dialogu
z naukami przyrodniczymi” zorganizowana przez Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, 13.04 – 14.04.2011.

Kołodziej A., (2011): Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – doświadczenia uczestnictwa w pilotażu projektu, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz” w Katowi¬cach, 29-30 marca 2011.

Przybyła-Basista H., Kołodziej A., (2010): Internet a wartości, postawy i poczucie bliskości
w rodzinie, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy Współczesnej Rodziny. Rodzina
a media” zorganizowana przez Zakład Psychologii Wychowawczej
i Psychologii Rodziny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 18-19.10.2010.

Kołodziej A., (2010),:Oddziaływania psychologa szkolnego w profilaktyce i przeciwdziałaniu problemom edukacyjnym i wychowawczym uczniów, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filo¬logicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz” w Katowicach, 28 maja 2010 r.

Kołodziej A., (2010): Wpływ międzypokoleniowych relacji na charakter i jakość więzi rodzinnych, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka „Z rodziną nie tylko na fotografii” zorganizowana przez doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 29.04 2010 r.

Kołodziej A., (2010): Rola zachowań autoprezentacyjnych w bliskich związkach interpersonalnych, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „LO/V1E1 – współczesne dyskursy
o miłości” zorganizowana przez zespół kół naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 20-22 maja 2010 r.

Kołodziej A., (2010): Autoprezentuję się, więc jestem – autoprezentacja jako forma komunikacji, Ogólnopolska Konferencja studencko-doktorancka „Komunikuję się, więc jestem” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 20-22 maja 2010 r.
Pliki do pobrania

Stosowana psychologia rozwoju_program_zajęć_2015_2016.docx

bliskie_więzi_sylabus_Kołodziej_Zaleska.docx

psychologia bliskich wiezi_studia_niestacjonarne.docx

ZAGADNIENIA_kolowium_2016.docx

psychologia bliskich wiezi_studia_stacjonarne.docx

stosowana_ps_rozw_25luty2016_3marzec2016_10marzec2016_17.31marzec_7.14.21kwietnia_5.12.19maja_2.9czerwca.doc

sylabus_psychologia_rozwojowa_Kołodziej-Zaleska_2018_zaktualizowany.doc

sylabus_psychologia_rozwojowa_niestacjonarne_Kolodziej-Zaleska_Olszowka_2018.doc

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii