mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Student > Hospicjum 

  Pierwszy rok Wsparcie i rozwój Dziekanat Erasmus + MOST Staże i praktyki Wolontariat - Pomoc Ofiarom Przestępstw Hospicjum PROJEKTOR  

Hospicjum

Miło nam zawiadomić studentów kierunku PSYCHOLOGIA, że nasz Instytut rozpoczął formalną współpracę z Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci, której celem jest między innymi rozwijanie wśród naszych studentów umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych zajmujących się dziećmi nieuleczalnie chorymi i ich rodzinami objętych opieką hospicyjną. W ramach przedsięwzięcia planowane są dla studentów wyższych lat (III-V rok) poprzedzone wykładem zajęcia warsztatowe, które przeprowadzone zostaną przez psychologa hospicyjnego. W ich ramach studenci będą mieli możliwość:
  • poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej domowej opieki paliatywnej dla dzieci,
  • pracy nad umiejętnościami w zakresie komunikacji z chorym dzieckiem i jego rodziną,
  • zwiększenia swoich kompetencji w zakresie zbierania wywiadu z rodziną chorego dziecka,
  • poznania trudności w relacji z chorym i jego rodziną oraz nabywania umiejętności radzenia sobie z nimi,
  • pracy ze swoimi przekonaniami dotyczącymi śmierci.

Zarówno wykład, jak i warsztaty odbędą się na terenie Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Zajęcia będą miały charakter nieobligatoryjny i nieodpłatny i skierowane będą głównie do tych osób, które chciałyby się włączyć w pracę wolontaryjną mającą na celu pomoc chorym nieuleczalnie dzieciom i ich bliskim.

Zajęcia w semestrze letnim przewidziane są w następującym wymiarze czasowym: 90 minut wykładu oraz 8 godzin warsztatów (2 dni x 4 godziny) w godzinach popołudniowo-wieczornych. Planowane są warsztaty dla 4 grup (maksymalna wielkość 1 grupy – 12 osób).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo w zapisach będą mieli studenci profilu: Psychologia Zdrowia i Jakości Życia. Za stronę organizacyjną przedsięwzięcia (ze strony naszego Instytutu) odpowiedzialna będzie dr Patrycja Stawiarska – wszyscy zainteresowani proszeni są wstępny kontakt z Panią Doktor na adres mailowy: pstawiarska76@gmail.com.

06.03.2013


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii