mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Student > Wolontariat - Pomoc Ofiarom Przestępstw 

  Pierwszy rok Wsparcie i rozwój Dziekanat Erasmus + MOST Staże i praktyki Wolontariat - Pomoc Ofiarom Przestępstw Hospicjum PROJEKTOR  

Wolontariat - Pomoc Ofiarom Przestępstw

 • Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw • 11 lutego 2005 r. zawarto Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Śląską Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na podstawie, którego studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość odbywania wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Punkty te działają w większości miast na terenie województwa śląskiego, a prowadzone są przez samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe.

  Spotkanie informacyjne organizowane są w każdym roku akademickim - prosimy śledzić stronę aktualności Instytutu Psychologii oraz stronę Biura Karier UŚ.

  Wolontariat skierowany jest przede wszystkim do studentów i absolwentów prawa, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej oraz socjologii, którzy ukończyli co najmniej II rok studiów.

  W ramach przygotowania do wolontariatu odbędą się dwa obligatoryjne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej, prowadzone przez pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

  19.04.2016


  Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

  Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


  Instytut Psychologii