mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Kleszcz-Szczyrba 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Renata Kleszcz-Szczyrba

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 238
Terminy dyżurów:
Rok akademicki 2019/2020:
WTORKI: 13:00-13:45
CZWARTKI (parzyste): 15:20-15:50

Dyżur administracyjny dla potrzeb WNS
(wtorki 11:30-13:00)

Uwaga dyżur dla Studentów w dn. 3.03 będzie do 13:30


ZDJĘCIE.jpg

Zainteresowania naukowe:
psychoterapia (w szczególności podejście ericksonowskie i systemowe)
niespecyficzne czynniki leczące w psychoterapii
zjawiska transowe w hipnozie ericksonowskiej i ich spożytkowanie w procesie psychoterapii
psychoterapeutyczna praca z traumą
psychologiczne aspekty żałoby
żałoba specyficzna i niespecyficzna
psychologia prenatalna i perinatalna
trauma prenatalna

Prowadzone zajęcia:
Wprowadzenie do terapii ericksonowskiej - wykład i ćwiczenia (fakultet F2 - psychologia rok 4)
Propedeutyka psychologii zdrowia i jakości życia - ćwiczenia (psychologia 2 rok)
Podstawy i modele psychoterapii - ćwiczenia (profil PKiS)
Wprowadzenie do psychoterapii - wykład (profil PZiJŻ - psychologia rok 4)
Zastosowanie psychoterapii w praktyce - laboratorium (profil PZiJŻ - psychologia rok 4)

Publikacje:

Najważniejsze (recenzowane):

Kleszcz – Szczyrba R. (2001). Dynamika wsparcia w okresie żałoby u kobiet po stracie współmałżonka, W: K. Popiołek [red.], Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy. Wydawnictwo SPA, Poznań, s. 223-243.

Kleszcz – Szczyrba R. (2010). "Pomagać sobą" - rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty. W: Psychoterapia, 4 (155), s. 61-72.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Specyficzny objaw (psycho)somatyczny jako sygnał restymulacji traumy - perspektywa psychoterapeutyczna. W: M. Górnik – Durose, J. Mateusiak (red.), Psychologia zdrowia - konteksty i pogranicza. Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 305-320.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Postrzeganie zmian w autoportrecie psychologicznym przez kobiety po stracie współmałżonka. W: Przegląd Psychologiczny, tom 54, nr 2, s. 141-157.

Kleszcz – Szczyrba R. (2011). Czynniki utrudniające przebieg żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym - rozważania teoretyczne. W: B. Bereza, M. Ledwoch (red.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. Tom 2, Wydawnictwo CPPP Scientific Press, Lublin.

Kleszcz – Szczyrba R. (2012). Uwarunkowania zmiany w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka. W: Przegląd Psychologiczny, tom 55, nr 1, s. 41-57.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). Wybrane cechy pacjenta i terapeuty a powodzenie psychoterapii na przykładzie filmu „Buntownik z wyboru”. W: M. Brol, A. Skorupa (red.), Psychologiczna praca z filmem, s. 151-181, ISSN 0208-6336.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). "Nikomu o tym nie mówiłam" - psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym. Etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim. W: Psychoterapia 2 (169), s. 19-30.

Kleszcz – Szczyrba R. (2014). Czas i przestrzeń w psychoterapii – ujęcie problemowe. W: Psychiatria i Psychoterapia, tom 10, nr 1, s. 23-36, ISSN 1895-3166

Kleszcz-Szczyrba R. (2014), Witraże w ciemności, czyli o przedwczesnej śmierci dziecka. Książka niosąca światło, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice, ISBN 978-83-7030-942-8.

Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) (2016). Utrata i żałoba - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, ISSN 0208-6336.

Kleszcz-Szczyrba R. (2016). Czy każdej utracie potrzebna jest żałoba i czy każdej żałobie potrzebna jest terapia?, W: Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) Utrata i żałoba - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 111-121, ISSN 0208-6336.

Kleszcz-Szczyrba R. (2016). Strata prenatalna i perinatalna jako wyzwanie naszych czasów?, W: Kleszcz-Szczyrba R., Gałuszka A. (red.) Utrata i żałoba - teoria i praktyka, Wydawnictwo UŚl, Katowice, s. 145-154, ISSN 0208-6336

Kleszcz-Szczyrba R., (2017), Specyfika żałoby rodziców po okołoporodowej stracie dziecka (w kontekście hospicyjnej opieki perinatalnej), W: Buczek M., Cieśla A., Ocalić nadzieję - rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej, Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Tischnera, Kraków, s.73-79.

Kleszcz-Szczyrba R. (2018), Żałoba jako doświadczenie transowe, W: Bomber K., Ochotny P. (red.) Oswoić jaskółkę... czyli ze śmierci do życia, Wydawca: Doktoranci Teologii Pastoralnej UKSW, Warszawa, s. 13-27, ISBN: 978-83-940856-3-6

Kleszcz-Szczyrba R., (2018), "Godna śmierć u początku życia" - idea hospicjum perinatalnego jako realizacja prawa człowieka do życia, [w:] B. Kmieciak, K. Stępniak (red.), Prawa człowieka i ich ochrona. Księga rocznicowa z okazji 70 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Wydawnictwo Think & Make, Warszawa, s. 198-218, ISBN 978-83-950934-2-5

Kleszcz-Szczyrba R. (2019), Rozwód małżonków czy rozwód rodziców? - pomieszanie ról w sytuacji rozwodowej i ich wpływ na dobro dziecka. Refleksja psychologiczna. [w:] B. Kmieciak (red.), Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 119-135, ISBN 978-83-8160-697-4

Kleszcz-Szczyrba R. (2019), Rodzina ekologiczna przyszłością ludzkości. Wspólne elementy zawarte w nauczaniu Pawła VI, Jana Pawła II oraz w pedagogice szensztackiej i koncepcjach antropologicznych prof. W. Fijałkowskiego. W: Fides et Ratio, tom 39, nr. 3, s. 239-251, ISSN 2082-7067

Kleszcz-Szczyrba R. (2019), „Wczoraj, jutro i w międzyczasie” – ciągłość tożsamości ukazana w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury. Analiza psychologiczna. W: Brzoska S., Płynna tożsamość. Przeszłość i przyszłość w rysunkach dzieci reprezentujących zanikające kultury, Wydawca: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań, s. 86-98, ISBN 978-83-66015-65-4.

CZYNNE UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH:

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Żyć godnie…”, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008
Referat: „Nikomu o tym nie mówiłam” – psychoterapia pacjentki z jąkaniem psychogennym (etap pracy z traumą w ujęciu ericksonowskim).

(2008) XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Żyć godnie…”, Poznań 24 – 27 wrzesień 2008
Referat: „Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze” – psychoterapia pacjenta z katarem psychogennym w kontekście systemowym.

(2008) I Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „Szlaki w psychoterapii”, Katowice 23-25 listopad 2008.
Referat: Miejsce terapii ericksonowskiej na mapie psychoterapii

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Psychologia zdrowia – konteksty i pogranicza”, Zakopane 15-17 maja 2009.
Referat: Specyficzny objaw (psycho)somatyczny jako sygnał restymulacji traumy – perspektywa psychoterapeutyczna.

(2009) VII Ogólnopolska Konferencja Ericksonowska pt. „Zaburzenia psychosomatyczne i somatopodobne”, Poznań 29-30 maja 2009.
Referat: „Dialogi z jedzeniem w tle” – transowe ujęcie problematyki zaburzeń odżywiania się.

(2009) II Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii „I co po Freudzie?”, Katowice 25-27 listopad 2009
Referat: Czas i przestrzeń w psychoterapii – od Freuda do wczoraj.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: "Luzik i zapięty guzik" - psychoterapia pary małżeńskiej w ujęciu ericksonowskim.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: "Śmierć nieuznana" - psychologiczne komplikacje w przebiegu żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym. Analiza uwarunkowań.

(2011) XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?”, Katowice 18 – 21 wrzesień 2011
Referat: Zmiana w autoportrecie psychologicznym kobiet po stracie współmałżonka i jej uwarunkowania.

(2011) II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Psychologia w medycynie, medycyna w psychologii" pt. "Jakość życia w zdrowiu i chorobie", Lublin 23 – 24 wrzesień 2011
Referat: Czynniki utrudniające przebieg procesu żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym - analiza teoretyczna.

(2012) Konferencja Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna”, Kraków 19-21 październik 2012
Referat: „Pomagać sobą” – rozważania na temat czynników niespecyficznych w psychoterapii związanych z osobą psychoterapeuty.

(2013) 27th Conference of the European Health Psychology Society "Well-being. Quality of Life and Caregiving", Bordeaux, France,
July 16-20 2013
Poster: Change in psychological self-portrait of widows and conditions of this change.

(2014) I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", Katowice, 29-30 maja 2014
Referat: Czy każdej utracie potrzebna jest żałoba i czy każdej żałobie potrzebna jest terapia?

(2014) I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", Katowice, 29-30 maja 2014
Referat: "Ciche straty" - radzenie sobie ze strata prenatalnymi i perinatalnymi jako wyzwanie naszych czasów?

(2014) Konferencja Naukowa "Schizofrenia w rodzinie - pomoc rodzinom w sytuacji choroby", Rybnik, 23 października 2014
Referat: "Po co rodzinie schizofrenia?" - systemowe rozumienie choroby

(2015) II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", Warszawa: 22 maja 2015
Referat: "Proces żałoby jako doświadczenie transowe"

(2015) Konferencja Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty a dobrem systemu”, Kraków 16-18 październik 2015
Referat: „(Nie)pamiętana żałoba” – perinatalna strata bliźniaka jako determinanta jakości życia (studium przypadku).

(2017) Konferencja Naukowa "Doceńmy każde życie", Sejm RP, Warszawa 28 stycznia 2017
Referat: Hospicjum Perinatalne nadzieją na godne przyjęcie każdego życia - aspekt psychologiczny.

(2017) Konferencja Naukowa "Ocalić nadzieję", Rola i miejsce hospicjum perinatalnego w przestrzeni międzyludzkiej i w systemie opieki zdrowotnej, Kraków 11-12 marca 2017
Referat: Specyfika żałoby u rodziców po okołoporodowej stracie dziecka.


Pliki do pobrania

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 1 Życie Osobiste Terapeuty wprowadzenie.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 2 ŻOT małżeństwo ciąża rodzicielstwo.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 3 ŻOT przeprowadzka.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 4 ŻOT wiek średni - wstęp.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 5 ŻOT rozwód terapeuty.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 6 ŻOT odejście dzieci.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 7 ŻOT śmierć bliskiej osoby.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 8 ŻOT choroba i niepełnosprawność terapeuty.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 9 ŻOT późna dorosłość.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 10 ŻOT starzenie się i emerytura.pdf

PODSTAWY I MODELE PSYCHOTERAPII - 11 ŻOT choroba terminalna i nagła śmierć terapeuty.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii