mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Cugowski 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

mgr Mikołaj Cugowski

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej


E-mail: --
Pokój: 441
Terminy dyżurów:
Rok akademicki 2019/2020 :

Wtorki godz. 13.00 - 13.45
W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy.
IMG_20200203_21535411.jpg

Mikołaj Cugowski jest psychologiem o specjalizacji psychologii sądowej oraz pracy i organizacji. Jako biegły sądowy z zakresu psychologii SO w Katowicach w pracy zawodowej zajmuje się diagnozą i opiniodawstwem sądowo – psychologicznym w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych oraz nieletnich.

W kręgu jego zainteresowań naukowych znajduje się psychologia rodziny i małżeństwa, psychologia LGB, zagadnienia dotyczące jakości związku, funkcjonowania w sytuacji rozwodowej i porozwodowej osób dorosłych i małoletnich dzieci, psychologiczne mechanizmy przemocy w rodzinie, jak również problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym, w kontekście opiniodawstwa w sprawach osób nieletnich.

Realizowane kierunki badawcze pozostają zbieżne z zainteresowaniami naukowymi i dotyczą: psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania kobiet – sprawczyń przemocy, problematyki opiniodawstwa w sprawach rozwodowych oraz osób nieletnich uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie, jak również dobrostanu psychicznego osób LGB oraz jakości związków w aspekcie porównawczym.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

- Podstawy interwencji kryzysowej
- Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
- Psychospołeczne problemy w sytuacjach kryzysowych i postkryzysowych
- Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach szczególnych - karnych i cywilnych
- Psychologiczne mechanizmy kryminogenezy nieletnich (zagadnienia szczegółowe)
- Pomoc psychologiczna - małżeńska i rodzinna
- Psycholog sądowy jako badacz i diagnosta
- Propedeutyka psychologii klinicznej
- Diagnoza psychologiczna w obszarze sądowym
- Opiniodawstwo sądowo-psychologiczne w sprawach karnych (dorosłych i nieletnich)
- Podstawy prawoznawstwa

Publikacje:

Cugowski M. (2018) Diagnostic Issues in Cases of Juvenile with Substance Abuse Problem in Forensic Psychology Field. European Journal of Social Science Education and Research : De Gruyter. Vol. 5. No. 3. p. 197-204. ISSN 2312-8429. DOI : 10.26417/ejser.v5i3.p197-204

Cugowski M. (2015). Zagrożenia dobrostanu rodziny – rodzaje, formy uwarunkowania przemocy domowej stosowanej przez kobiety – sprawczynie. W: Kornaszewska – Polak M. (red), Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas ISBN: 978-83-64788-29-1.

Cugowski M. (2015). Problemy diagnostyczne opiniodawstwa sądowo-psychologicznego w sprawach nieletnich z podejrzeniem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W: Rode D. (red.), Modele psychologicznego opiniodawstwa w sprawach karnych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN: 978-83-7489-617-7.

Rode D., Bolek M., Cugowski M. (2014) Individual and Educational Risk Factors for Violence Perpetrations. Prophylactic Aspect of Pedagogization. The New Educational Review (Vol. 37, No. 3)

Cugowski, M. (2011). Zamiar. Ujęcie prawne a współczesna psychologia motywacji. Psychologia-Społeczna, nr. 12/2011

Konferencje naukowe :

ICSS XVIII, 18th International Conference on Social Sciences, Lisbon on 17-18 Maja 2019 r. Wykład M. Cugowski Issues Concerning of Feminine Domestic Violence in Forensic Psychology Field.

ICSS XVI, 16th International Conference on Social Sciences, Paryż, 23 – 24 listopada 2018 r. Wykład M. Cugowski Diagnostic Issues in Cases of Juvenile with Substance Abuse Problem in Forensic Psychology Field.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", Lublin, 6 grudnia 2018 r. Wykład M. Cugowski Czynniki ryzyka agresywnego zachowania kobiet - sprawczyń przemocy.

XXII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, Kraków, 25 - 27 czerwca 2018 r. Wykład M. Cugowski Specyfika funkcjonowania kobiet sprawczyń przemocy.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dziecko chore we współczesnym świecie, 05 grudnia 2016 r. Wykład M. Cugowski: Obciążenie i choroba dziecka w kontekście konfliktu rozwodowego i rywalizacji rodzicielskiej o powierzenie władzy.

VIII Krakowska Międzynarodowa Konferencja Psychologii i Prawa, 28 – 29 listopada 2015 r. Referat M. Cugowski: Rola opiniowania sądowo – psychologicznego w kontekście podejmowania stacjonarnej terapii uzależnień przez osoby nieletnie.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Problematyka osób wykluczonych społecznie i formy niesienia im pomocy” pod tytułem „Odkrywanie fenomenu dzieci ulicy w ciągłości jego istnienia, 13 maja 2015 r. Referat M. Cugowski: Zachowania patologiczne dzieci ulicy: problematyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych – badania nad czynnikami ryzyka zjawiska oraz aspekt opiniowania sądowo – psychologicznego.

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zastosowanie psychologii klinicznej i nauk stykowych w praktyce sądowej w dniach 13 – 14 listopada 2014 r. w Katowicach. Współczesne modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego w sprawach karnych osób dorosłych i nieletnich. Referat Cugowski M. : Aspekty przyjmowania substancji psychoaktywnych w opiniodawstwie z zakresu spraw nieletnich.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w służbie rodziny – rodzina w dobrobycie – dobrostan w rodzinie w dniach 29 – 30 kwietnia 2014 r. w Gdańsku. Sesja tematyczna: Dysfunkcyjność rodziny a jakość życia, Referat M. Cugowski, M. Bolek Czynniki ryzyka agresywnych zachowań kobiet oraz charakterystyczne formy stosowanej przez nie przemocy w rodzinie.


Pliki do pobrania

2014-2015_Podstawy interwencji kryzysowej_sylabus_Cugowski.pdf

P2(3)_Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach karnych i cywilnych_Cugowski.pdf

PMKN_2014-2015_Syllabus_Psychologiczne mechanizmy kryminogenezy nieletnich (zagadnienia szczegółowe)_Cugowski.pdf

2016-2017_Pomoc psychologiczna małżeńska i rodzinna_syllabus_Cugowski.pdf

2016-2017_Propedeutyka psychologii klinicznej_sylabus_I.Rajska-Kulik,B.Leśniak, M.Cugowski.pdf

SYLLABUS DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA W OBSZARZE SĄDOWYM 2017-2018.pdf

sylabus praktyk zawodowych psych sądowa 20172018.pdf

Ramowy program praktyk zawodowych psych sądowa 2017-2018.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii