mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Czech 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Kasper Czech

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 441
Terminy dyżurów:
wtorki 1ooo - 113o
czwartki parzyste 163o - 173o
Kas.jpg

Dnia 1o stycznia odwołuję zajęcia z Podstaw i Modeli Psychoterapii (g. o945 oraz 113o).

Publikacje:

Artykuły w publikacjach recenzowanych:
CZECH K. (2003): Osadzenie systemu grafologicznego Anny Teillard w psychologii C.G. Junga. „Pisma Humanistyczne. Zeszyty naukowe forum myśli studenckiej WNS U.ŚL.” [Katowice], zeszyt V.
KRUPKA-MATUSZCZYK I., JANAS-KOZIK M., CZECH K., MATUSZCZYK M. (2006): Zmaganie się pacjenta-lekarza z jąkaniem. „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, 15 (4): 319-320.
CZECH K., SYGUT M., KLASIK A., KRYSTA K. (2006): Zastosowanie terapii neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych w schizofrenii. „Badania nad Schizofrenią” [Lublin], VII,7.
(http://www.badanianadschizofrenia.org/index.php?get=page,172,10).
CZECH K. (2008): Zastosowanie terapii neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych. „Prace komisji naukowych PAN, Oddział w Katowicach.” [Katowice], zeszyt nr 32.

Rozdziały w publikacjach zwartych:
CZECH K. (2006): Neurobiologia a analiza marzeń sennych. Spotkanie nauk przyrodniczych i humanistyki. W: ADAMIEC M., BIAŁECKI F., CZECH K. (red.): Inspiracje Jungowskie. Metafory, sny, archetypy. Warszawa, Eneteia.
KLASIK A., CZECH K. (2006): Wiedeński System Testów (Vienna Test System) jako narzędzie diagnozy procesów poznawczych człowieka. W: STANIK J.M. (red.): Zastosowanie wybranych technik diagnostycznych w psychologicznej praktyce klinicznej i sądowej. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
CZECH K. (2007): Korzystanie z Internetu jako potencjalny czynnik przestępczości seksualnej. W: Stanik J.M. (red.): Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze. Warszawa. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
CZECH K. (2009): Relacja między figurą i tłem – złudzenie 1. W: STANIK J.M., ROSZKOWSKA A. (red.): Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach). Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
CZECH K. (2009): Spostrzeganie wzrostu osoby w zależności od kontekstu – złudzenie 2. W: STANIK J.M., ROSZKOWSKA A. (red.): Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach). Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
CZECH K. (2009): Efekt pierwszeństwa i świeżości – lista słów. W: STANIK J.M., ROSZKOWSKA A. (red.): Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach). Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
CZECH K. (2009): Efekt pierwszeństwa i świeżości – opowiadanie. W: STANIK J.M., ROSZKOWSKA A. (red.): Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach). Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
CZECH K. (2009): Krzywa zapominania. W: STANIK J.M., ROSZKOWSKA A. (red.): Psychologia zeznań świadków (w ćwiczeniach). Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
CZECH K., SYGUT M., BIAŁECKI F. (2011): Wykorzystanie zapisu qEEG w psychologicznej diagnozie różnicowej a implikacje opiniodawczo-sądowe. W: STANIK J.M. (red.): Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opinio dawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
CZECH K., WOJCIECHOWSKI B. (2016): Psychoterapia w sprawach opiekuńczych: przesłanki, cele, formy pracy terapeutycznej. W: Rode D. (red.): Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa - aspekty psychologiczne. Warszawa. Difin.

Publikacje zwarte:
ADAMIEC M., BIAŁECKI F., CZECH K. (red.) (2006): Inspiracje Jungowskie. Metafory, sny, archetypy. Warszawa, Eneteia.


Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych:

Konferencja „Dni Jungowskie”; Uniwersytet Śląski; 15-17 marca 2004 r.
referat: „Neurobiologia a analiza marzeń sennych. Spotkanie nauk biologicznych i humanistyki”.

Konferencja „Dni Jungowskie”; Uniwersytet Śląski; 17-20 października 2005 r.
referat: „Schizofrenia. Spojrzenie psychologii głębi a zaburzenia poznawcze”.

Konferencja „Psychospołeczne różnice w procesie kryminogenezy a rodzaje popełnianych przestępstw”Uniwersytet Śląski; 14-16 listopada 2005 r.
referat: „Wpływ Internetu na przestępczość seksualną”.

Konferencja „XII Lubelskie Spotkania Naukowe Badania nad Schizofrenią”; Akademia Medyczna w Lublinie; 11-13 maja 2006 r.
referat: „Zastosowanie terapii Neurofeedback w leczeniu zaburzeń poznawczych w schizofrenii”,
współautorstwo referatów:
„Zależność pamięci operacyjnej od uwagi u osób chorych na schizofrenię paranoidalną”,
„Zależność uwagi od lęku u osób chorych na schizofrenię paranoidalną”.

Konferencja 19th ENCP Congress; 16 – 20 września 2006; Paris; France.
postery:
1. “Correlation between short-term memory and attention in subjects suffering from paranoid schizophrenia” – A.Klasik, K.Krysta, M.Sygut, K.Czech, I.Krupka-Matuszczyk
2. “Neurofeedback in clinical practice-study of three cases”. M.Sygut, K.Czech, A.Klasik, K.Krysta

Konferencja: „15th European Congress of Psychiatry: European Psychiatry – Science and Art”; 17 - 21 marzec 2007; Madrid, Hiszpania.
poster:“Experiences of using neurofeedback in clinical practice”.

Konferencja: „42 Zjazd Psychiatrów Polskich”; 14-16 czerwca 2007; Szczecin.
referat: „Neurofeedback jako procedura terapeutyczna”.

Konferencja: 20th ENCP Congress; 13 – 17 pażdziernik 2007; Vienna, Austria.
poster"Impact of tianeptine on cognitive functions in depressed patients”.

Konferencja: „Kazuistyka w psychiatrii”. 11-13 październik 2007; Szczyrk, Polska.
referat:Kucia Krzysztof, Sygut Maria, Czech Kasper, Krysta Krzysztof: „Skuteczność terapii holistycznej u pacjentki z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych nawracających z 10 letnim wywiadem niesatysfakcjonującej farmakoterapii”.

Konferencja: „Funkcje poznawcze a farmakoterapia. Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii.” 13-15 grudnia 2007; Wisła; Polska
referat: Adam Klasik, Irena Krupka-Matuszczyk, Krzysztof Krysta, Jacek Przybyło, Kasper Czech, Marek Macyszyn: „Wpływ tianeptyny na funkcje poznawcze u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych w trakcie trzymiesięcznej obserwacji”,
poster: Maciuszek D., Czech K., Sygut M.: „Terapia Neurofeedback - paralelność zmian czynności bioelektrycznej mózgu ze zmianami w fenomenologii pacjenta”.

Konferencja: "Psychologiczne i pedagogiczne problemy w opiniodawstwie w sprawach cywilnych"; 18-19 listopada 2008; Katowice, Polska.
referat: Kasper Czech, Maria Sygut, Filip Białecki: „Wykorzystanie zapisu qEEG w psychologicznej diagnozie różnicowej - obserwacje kliniczne”.

Konferencja: „Czynniki leczące w psychoterapii”. 24-25 kwietnia 2014, Katowice, Polska
wykład: „Na co komu psychoterapia”

Konferencja: „Barwy Gestalt. Spotkanie z Irvingiem Yalomem”. 25 kwietnia 2014, Kraków, Polska.
warsztat:
Kasper Czech: “Od kiedy kontakt zaczyna być terapeutyczny?”


Pliki do pobrania

Przedmiot i Struktura Psychologii Klinicznej - sylabus.pdf

Podstawy Klinicznej Diagnozy Psychologicznej - sylabus.pdf

Wywiad.doc

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii