mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Wieteska 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Aleksandra Wieteska

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 238
Terminy dyżurów:
czwartek: 10.00- 12.00, 02.03 -06.03.2020 - zajęcia i dyżur odwołane z powodu choroby
Skanowanie 2009-10-31 16-54.jpg

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne:

pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży, psychoterapia psychodynamiczna, rozwój w okresie dorastania, psychologia rodziny, psychologia uczenia się, zdrowie dzieci i młodzieży, psychologia sportu i rekreacji.

Tytuł pracy doktorskiej: "Rola rówieśników w kształtowaniu wizerunku ciała adolescentów"

Konferencje naukowe:

II Ogólnopolska Konferencji Naukowej „Psychologia w służbie rodziny”, Uniwersytet Gdański i ATENEUM Szkoła Wyższa, Gdańsk, 21 – 22 maja 2008 r. – udział w sesji plakatowej: „Realizacja roli matki i żony przez kobiety w okresie wczesnej dorosłości”.

„Postpłciowowść? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie”, Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej, 14 kwiecień 2009 r. – referat: „Role płciowe w percepcji dorastających”.

III Festiwal psychoterapii „Podążając za potrzebami”, Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 24 – 26 listopad 2010 r. – referat: „Relacja psychoterapeutyczna w pracy z adolescentami”

„Dziecko w rodzinie – nadzieje i zagrożenia”, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Kielce 16 maja 2011 r. – referat: „Dziecko w rodzinie rozwodzącej się – nadzieje i zagrożenia”.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wyzwania Profilaktyki „Człowiek na rozdrożu w zmieniającym się świecie”, Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 21 – 22 maja 2012 r. – referat: Konstruowanie kwestionariusza „Relacje Ja – Inni”.

„Genetyka w profilaktyce wykrywania raka szyjki macicy”, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 15 listopad 2012 r . Katowice - referat –„ Dlaczego kobiety się nie badają?”

I Międzynarodowa Konferencja WWW. Człowiek w Cyberprzestrzeni Konteksty Pedagogiczne
i Społeczne – 12 – 13 marca 2013 r., Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Katedra Pedagogiki – referat: „Zdrowie i choroba w przekazach internetowych”. Współautorem referatu jest
dr Ewa Gwozdecka - Wolniaszek

I Ogólnopolska Konferencja "Transgender Transdyscyplinarnie" zorganizowana przez Koło Naukowe Seksuologii UŚ - 28 - 29 maj 2013 r. Katowice - referat: "Coming out osób homoseksualnych i pomoc rodzinie"

IV Ogólnopolska Konferencja "Dobrostan w rodzinie - rodzina w dobrostanie? 29 - 30 kwiecień 2014 r. Uniwersytet Gdański, referat: "Przeciwdziałąnie zagrożeniom rozwoju wizerunku ciała młodzieży - prezentacja programu profilaktycznego Kim jestem?"

II Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa" 7 kwietnia 2016 Katowie Uniwersytet Śląski, referat: Spostrzeganie wsparcia społecznego i krytyki wyglądu rówieśników przez młodzież o zróżnicowanym wskaźniku BMI".

XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nie rozpoznane" 16-18 czerwca 2016 r. Kraków Uniwersytet Jagielloński, referat: "Strategie zmiany ciała stosowane przez adolescencyjnych chłopców".

IV Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz Kooperacji - Współpracy - Przyjaźni" 19.06.2017 r. Gliwice Politechnika Śląska i Uniwersytet Śląski, referat: Spostrzeganie wsparcia społecznego i krytyki wyglądu rówieśników przez młodzież o zróżnicowanym wskaźniku BMI.

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku Lifelong learning w życiu współczesnego człowieka z perspektywy nauk społecznych, humanistycznych i medycznych, Zakopane 7-9.11.2018 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, referat: Moda na fitness - nowe wyzwanie edukacji zdrowotnej.

Bierny udział w konferencjach:

European Workshops on Traumatic Srtess 2009. Pomoc po traumie – nowe kierunki w teorii i praktyce, Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawa 17 – 18.09.2009 r.

„Seksualność człowieka w kulturze, nauce i terapii”, Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcja Seksuologii Koła nauk Psychologicznych Pragma Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studenckie Koło Seksuologii Uniwersytetu Śląskiego, Kraków 19 – 20 marca 2010 r.

XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Oblicza współczesnej psychologii – jedność w różnorodności?”, Katowice, 18 – 21 września 2011 r.

VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości", Kraków 12-13.09.2015 r.

VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej "Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości, Kraków 16-17.09. 2017 r.

VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków 15-16. 09.2018 r.

Projekty naukowe:

Diaprozamus – pakiet diagnostyczno metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - praca eksperta nad narzędziem diagnozującym kompetencje zawodowe dzieci i młodzieży.

Nauczyciel Zawodu z Przyszłością – Uniwersytet Śląski. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – prowadzanie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii uczenia się na Politechnice Śląskiej na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych do nauczania przedmiotów: Teleinformatyka, Mechatronika, Elektromechanika, Mechanika Automatyki Przemysłowej, Technika Urządzeń Informatycznych.

Tworzenie gier poważnych na potrzeby psychologii i psychiatrii z stereowanymi skryptowo aktorami symulacji. Numer NN 518385337. Projekt naukowo – badawczy realizowany przez Instytut Informatyki

Prowadzone zajęcia:

III rok - profil zawodowy: psychologia rozwoju i badań nad rodziną (w semestrze letnim)
IV rok - profil zawodowy: psychologia rozwoju i badań nad rodziną (w semestrze zimowym)
V rok - fakultet: Zaburzenia obrazu ciała (w semestrze zimowym)
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli - "Trening umiejętności społecznych", "Psychologia uczenia się i nauczania"

Publikacje:

„Zaburzenia depresyjne w okresie dorastania”. W: Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne, Nr 11, 2007, s. 64 – 70.

„Źródła wsparcia i zachowania ukierunkowane na poprawę samopoczucia wśród dorastających". W: Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne, Nr 13- 14, 2010 – 2011, s. 51 – 58.

"Dziecko w rodzinie rozwodzącej się – nadzieje i zagrożenia”. W: Dziecko w rodzinie. Nadzieje i zagrożenia, (red.) T. Sakowicz, K. Gąsior, B. Zawadzka. Kielce 2010 Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK oraz Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, s. 552 - 560.

Szczesna A., Tomaszek M., Wieteska A.: The Methodology of Designing Serious Games for Children and Adolescents Focused on Psychological Goals. Information Technologies in Biomedicine - Third International Conference, ITIB 2012, Gliwice, Poland, June 11-13, 2012. Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 7339, Springer 2012, s. 245-255.

Głębocka A., Wieteska A.: Konstruowanie kwestionariusza Relacje Ja – Inni. W: Zbigniew B. Gaś (red.) Młodzież zagubiona – Młodzież poszukująca. Lublin 2013, s. 259 – 290.Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.

Gwozdecka-Wolniaszek E, Wieteska A. (2014): Zdrowie i choroba w przekazach internetowych. W: Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik (red.) Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów. Kraków: Wydawnictwo Impuls i Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowie Górniczej, s. 209-220.

Wieteska A. (2016): Spostrzeganie wsparcia społecznego i krytyki wyglądu rówieśników przez młodzież o zróżnicowanym wskaźniku BMI. Społeczeństwo i edukacja, 20 (1), s.125-138.

Wieteska A. (2017): Spostrzeganie wsparcia społecznego i krytyki wyglądu rówieśników przez młodzież o zróżnicowanym wskaźniku BMI. Humanum 25 (2), s. 79-85.

Wieteska A. (2017): Opór w terapii psychodynamicznej dorosłych, dzieci i młodzieży. Chowanna 2 (49), s. 59-72.


Pliki do pobrania

V psychologia stacjonarna i niestacjonarna- optymalizowanie rozwoju - WieteskaVr..doc

III rok - plan zajeć z psychologii klinicznej - plan zajęć-psych.klin.docx

IV psychologia - Program zajęć IV psychologia.docx

propedeutyka- rozkład zajeć.docx

Psychologia rozwoju 2 rok.doc

zajęcia dla V roku pschologii - poradnictwo - V psychologia.docx

III rok psychologii - III rok - Psychologia społecznego rozwoju.docx

III rok psychologii - III rok - Psychologia społecznego rozwoju.docx

III rok psychologii - III rok - Psychologia społecznego rozwoju.docx

III rok - Podstawy diagnostyki rozwojowej - Podstawy diagnostyki roz.i klin..docx

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii