mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Jakość kształcenia 

  Jakość kształcenia Proces Boloński Krajowe Ramy Kwalifikacji Wzory dokumentów Dokumenty kierunkowe Badanie jakości kształcenia Raporty Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Jakość kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Skład Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia podany jest na stronie Wydziału:
wpips.us.edu.pl/jakosc.php

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia:
dr hab. Elżbieta Turska (przewodnicząca) elaturska@poczta.onet.pl
dr Magdalena Rode (z-ca przewodniczącej) magdalenarode@wp.pl
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych - dr Mariola Paruzel-Czachura
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała agata.chudzicka-czupala@us.edu.pl
dr Anita Gałuszka anita.galuszka@poczta.onet.pl
dr Yvona Woźniakova yvona.wozniakova@us.edu.pl
dr Aleksandra Wieteska redison@wp.pl
dr Izabela Rajska-Kulik irajska@us.edu.pl
mgr Michał Brol michal.brol@us.edu.pl (sekretarz)
mgr Aneta Kałmuk aneta.kalmuk@us.edu.pl
mgr Zuzanna Wałach-Biśta zuzanna.walach@us.edu.pl
mgr Elżbieta Sanecka (przedstawicielka doktorantów) e.sanecka@wp.pl
Krzysztof Wiesebach (przedstawiciel studentów psychologii) k.wiesebach@gmail.com

20.10.2016

REGULAMIN WSZJK WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII.pdf

Harmonogram prac WZJK i KZJK Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Uczelniany Zespół ds. Jakosci Kształcenia


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii