mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Jakość kształcenia > Raporty 

  Jakość kształcenia Proces Boloński Krajowe Ramy Kwalifikacji Wzory dokumentów Dokumenty kierunkowe Badanie jakości kształcenia Raporty Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Raporty


Sprawozdania z działalności zespołów ds. jakości kształcenia

05.05.2016

Ocena efektów kształcenia na kierunku PSYCHOLOGIA 2012_13.pdf

Ocena efektów kształcenia na kierunku PSYCHOLOGIA w roku akademickim 2014/2015 - RAPORT KOŃCOWY KZZJK PSYCHOLOGIA 2014-2015.docx

Raport z oceny własnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2012/2013

Ocena efektów kształcenia na kierunku PSYCHOLOGIA w roku akademickim 2013/2014

Raport z oceny własnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii w zakresie jakości kształcenia w roku akademickim 2013/2014 - przyjęty przez Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 16.12.2014Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii