mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Jakość kształcenia > Wzory dokumentów 

  Jakość kształcenia Proces Boloński Krajowe Ramy Kwalifikacji Wzory dokumentów Dokumenty kierunkowe Badanie jakości kształcenia Raporty Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Wzory dokumentów


Wzory dokumentów Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

25.01.2014

Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ

Protokół z analizy pracy dyplomowej

Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznychInstytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii