mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Student > Erasmus + > Psychology of Entrepreneurship 

  Pierwszy rok Wsparcie i rozwój Dziekanat Erasmus + Program Buddy Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019 WYNIKI REKRUTACJI na rok 2018/2019 Psychology of Entrepreneurship MOST Staże i praktyki Wolontariat - Pomoc Ofiarom Przestępstw  

Psychology of Entrepreneurship


Międzynarodowa szkoła letnia Erasmus IP "Psychology of Entrepreneurship”
NABÓR NA WYJAZD W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY LETNIEJ ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME "PSYCHOLOGY OF ENTREPRENEURSHIP”

Zapraszamy do składania zgłoszeń do udziału w szóstej edycji międzynarodowej szkoły letniej Erasmus Intensive Programme Psychology of Entrepreneurship odbywającej się w dniach 13-26 lipca 2013 w Rotterdamie, Holandia.

Tegoroczna edycja szkoły letniej koordynowana jest przez Erasmus Universiteit Rotterdam, a uczelniami partnerskimi są Technische Universität Dresden, Aston Univesrity, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Vysoká Škola Ekonomická v Praze oraz Universidad Nacional de Educación a Distancia. Każda z uczelni partnerskich dysponuje 4 miejscami dla swoich studentów.

Oferta skierowana jest do studentów 3, 4 i 5 roku psychologii, socjologii, administracji oraz zarządzania zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką przedsiębiorczości.

Program tegorocznej szkoły obejmuje warsztaty z zakresu projektowania badań, metod badawczych i umiejętności akademickich a także seminaria poświęcone zagadnieniom problematyki międzykulturowej, innowacji i przywództwa w kontekście stymulacji i zarządzania przedsiębiorczością.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkole letniej zapraszamy do przesyłania:
- formularza aplikacyjnego (do pobrania ze strony:http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/fsw/ipentrepreneur/bestanden/Application_form2014.docx
- CV oraz listu motywacyjnego w j. angielskim potwierdzających zainteresowania kandydata tematyką przedsiębiorczości
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (skan/wersja elektroniczna certyfikatu np. TOEFL, IELTS lub zaświadczenia ze szkół językowych, certyfikatu Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ)
na adres e-mail koordynatora szkoły letniej w UŚ dr Patrycji Rudnickiej: patrycja.rudnicka@us.edu.pl

Ostateczny termin nadsyłania dokumentów upływa dnia 17 marca 2014 o godz. 18.00. Wybrani kandydaci zostaną drogą mailową zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego obejmującego rozmowę w języku angielskim. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 18-19 marca 2014.

Szkoła letnia obejmuje 80 godzin zajęć prowadzonych w j. angielskim. Uczestnicy szkoły letniej otrzymują certyfikat oraz 4 punkty ECTS.

Uczestnictwo studentów UŚ w szkole letniej jest bezpłatne, organizatorzy pokrywają również koszty zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie oraz lunch) oraz 50% kosztów podróży Rotterdamu (maksymalnie 125 EUR).

Wyczerpujące informacje na temat szkoły letniej znaleźć można na stronie http://www.eur.nl/fsw/english/psychology/ipentrepreneur.

*) zgodnie z decyzją organizatora szkoły Erasmus University Rotterdam studenci psychologii mają pierwszeństwo uczestnictwa

01.02.2014Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii