mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Praktyki > Praktyki - Sąd 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Praktyki - Sąd Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Praktyki - Sąd


Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie studentów realizujących praktyki z profilu: psychologia sądowa i odbywających te praktyki w Sądzie Okręgowym w KATOWICACH i placówkach mu podległych.

Dokumenty wymagane w Sądzie Okręgowym w Katowicach i w placówkach mu podległych:

1. Skierowanie na praktykę - na skierowaniu powinien widnieć podpis opiekuna praktyk, a samo skierowanie powinno być opatrzone pieczątką Zakładu Psychologii Klinicznej (pok. 320) lub Instytutu Psychologii (sekretariat Instytutu Psychologii - 320).

2. Do skierowania powinno być dołączone oświadczenie studenta - Oświadczenie wymagane przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Oświadczenie podpisują (w podanej kolejności): student, opiekun praktyk (mgr W. Friedrich lub mgr M. Cugowski) oraz koordynator Praktyk Psychologicznych (dr J. Mateusiak)

UWAGA: Opiekun praktyki przed rozpoczęciem praktyki i podpisaniem oświadczenia przez studenta informuje go, gdzie można znaleźć dokumenty, z którymi w oświadczeniu student zobowiązuje się zapoznać, a wiec: treść ustawy o ochronie danych osobowych - Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz treść zarządzenia o organizacji praktyk w placówkach podległych Sądowi Okręgowemu w Katowicach - Zarządzenie nr 7.2011 wydane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Student przed podpisaniem oświadczenia jest zobowiązany do zapoznania się z tymi dokumentami.

3. Sąd Okręgowy w Katowicach jako wiążący do przyjęcia studenta na praktykę uznał dokument podpisany przez Ministra Sprawiedliwości i Rektora UŚ - Porozumienie w sprawie praktyk studenckich (Minister Sprawiedliwości i Rektor UŚ) i nie wymaga innych porozumień. Tym samym student w celu uzyskania zaliczenia praktyki oprócz spełnienia wymagań merytorycznych postawionych przez opiekuna z UŚ musi przedstawić opiekunowi rozszerzony raport z przebiegu praktyki. Na Raporcie musi widnieć:
- pieczęć placówki
- pieczęć i podpis osoby upoważnionej do przyjęcia studenta na praktykę
- podpis opiekuna (psychologa) sprawującego opiekę nad studentem w Sądzie lub placówce mu podległej

Wymagane dokumenty i wzory są po pobrania poniżej:

27.02.2019

OSWIADCZENIE wymagane przez Sad Okregowy w Katowicach.pdf

Porozumienie w sprawie praktyk studenckich Minister Sprawidliwosci i Rektor US.pdf

RAPORT Z PRAKTYKI_SAD OKREGOWY KATOWICE.pdf

Skierowanie na praktyke.pdf

Ustawa o ochronie danych osobowych.pdf

Zarzadzenie nr 7. 2011_Prezes Sadu Okregowego w Katowicach.pdfInstytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii