mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Programy i sylabusy 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Wzory sylabusów Rocznik 2011/12 i wcześniejsze Rocznik 2012/13 Rocznik 2013/14 i późniejsze Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Programy i sylabusy

Studenci, którzy rozpoczęli studia psychologiczne w latach od 2007/2008 do 2011/12 realizują w ramach pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich program zgodny ze standardami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 lipca 2007 r. W programie uwzględniono również wytyczne zawarte w Uchwale Nr 33/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.06.2006r., a także rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 3.10.2006r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku 2012/13 i później realizują program uwzględniający wytyczne Krajowych Ram Kwalifikacji.

Studia psychologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (wieczorowym).

Zajęcia dla obu trybów studiów odbywają się w tygodniu (dla studiów stacjonarnych od godz. 8.00 do 16,45 , a dla wieczorowych od godz. 16.00 do 21.00).

Program realizowany przez studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2011/12 i wcześniej podzielony jest na trzy bloki: blok treści podstawowych, blok treści kierunkowych oraz blok obejmujący inne treści programowe. Dwa pierwsze bloki realizowane są zgodnie ze standardami ministerialnymi, natomiast blok trzeci uwzględnia zarówno treści obligatoryjne i fakultatywne oferowane studentom do wyboru. Wśród zajęć wybieranych przez studenta są fakultety trwające jeden semestr oraz zajęcia w ramach dwóch profili zawodowych, które student wybiera z pięciu możliwych:
1. Psychologia kliniczna człowieka dorosłego;
2. Psychologia pracy i organizacji.
3. Psychologia sądowa;
4. Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia;
5. Psychologia zdrowia i jakości życia;

Kształcenie na obu profilach ma formę równoległą, a więc obejmuje tą samą liczbę godzin dydaktycznych: dla studiów dziennych: 270 godzin dydaktycznych – w tym 60 godzin wykładów, 120 godzin ćwiczeń i 90 godzin laboratoryjnych, a dla studentów wieczorowych 195 godzin dydaktycznych – w tym 30 godzin wykładów, 105 godzin ćwiczeń i 60 godzin laboratoriów.

Dodatkowo dla obu profili łącznie przewidziany jest przedmiot: PODSTAWY INTERWENCJI KRYZYSOWEJ, który będzie realizowany w wymiarze 30 godzin (15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń) na studiach dziennych jak i wieczorowych w tym samym wymiarze.

Zajęcia profilowe realizowane są na III, IV i V roku studiów.

Dokładne informacje o programie znaleźć można w odpowiedniej zakładce w menu po lewej stronie.

Przy wprowadzaniu KRK zachowana została dotychczasowa idea kształcenia psychologicznego w ramach jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim. Respektowano dotychczasowe standardy przyjęte w roku 2007/8 i zachowano w ofercie zarówno zajęcia obligatoryjne jak i wybieralne (w tym moduły fakultatywne i dwie ścieżki specjalizacyjne wybieralne przez studenta spośród 5 oferowanych i realizowanych w takim samym, jak wcześniej, wymiarze godzinowym). Kształcenie na kierunku odbywa się w czterech wymiarach: teoretycznym, metodologicznym, aplikacyjnym i etycznym pozwalając studentom osiągnąć założone efekty kształcenia.

Dokładne informacje o programie realizowanym przez studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2012/13 oraz w roku 2013/2014 znaleźć można w odpowiedniej zakładce w menu po lewej stronie. Informacje o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia oraz o organizacji i procedurach toku studiów począwszy od roku akademickiego 2014/15 dostępne w Karcie Kierunku: https://informator.us.edu.pl/jednostki/06

27.04.2017

Wykaz przedmiotow realizowanych na kierunku PSYCHOLOGIA w roku akademickim 2013_14.pdf

PSYCHOLOGIA.wykaz przedmiotów.2014-2015.pdf

PSYCHOLOGIA.wykaz przedmiotów.2015-2016.pdf

PSYCHOLOGIA.wykaz przedmiotów.2016-2017.pdf


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii