mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne

Po II roku studenci kierunku PSYCHOLOGIA wybierają zajęcia specjalizacyjne, które dla rocznika 2011/12 i wcześniejszych realizowane były w ramach profilów zawodowych, a dla rocznika 2012/13 i późniejszych realizowane są w ramach ścieżek specjalizacyjnych.

Student dokonuje wyboru dwóch spośród pięciu oferowanych profili/ścieżek:

Psychologia pracy i organizacji zajmuje się wykorzystaniem metod, wyników badań i praw psychologii w zarządzaniu oraz w rozwiązywaniu i przeciwdziałaniu problemom pojawiającym się w miejscu pracy. Wybierając tę specjalizację student poznaje sposoby rekrutacji, selekcji, szkolenia i oceny pracowników, uczy się zarządzać karierą własną i innych osób. Dowiaduje się również na czym polega zarządzanie, kierowanie i przywództwo, a także jaka jest specyfika pracy w grupie i zespole. Specjalizacja obejmuje również tematykę doradztwa zawodowego oraz diagnozy i kreowania innowacyjnych rozwiązań w organizacji.

Psychologia zdrowia i jakości życia skupia się na zagadnieniu relacji pomiędzy kondycją psychiczną człowieka a jego zdrowiem somatycznym oraz czynnikach wpływających na poczucie szczęścia. Wybierając ten profil student zdobywa wiedzę na temat sposobów poprawy jakości życia, profilaktyki zdrowotnej i efektywnego wykorzystywania własnych zasobów w procesie radzenia sobie z problemami życiowymi, takimi jak rozwód, choroba nowotworowa czy stres związany z pracą. Zapoznaje się ponadto z podstawowymi nurtami psychoterapeutycznymi oraz stosowanymi w nich metodami pracy.

Psychologia kliniczna człowieka dorosłego obejmuje szczegółowe poznanie zaburzeń zachowania i osobowości, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń spowodowanych zażywaniem środków psychoaktywnych. W jej ramach student poznaje specjalistyczne techniki diagnostyczne z zakresu psychopatologii oraz podstawy i modele psychoterapii. Dowiaduje się również na czym polega małżeńska i rodzinna pomoc psychologiczna.

Psychologia sądowa pozwala zapoznać się z mechanizmami kryminogenezy osób dorosłych i nieletnich, psychologicznym opiniodawstwem sądowym oraz rolą psychologa jako biegłego sądowego. Wybierając ją student uczy się na czym polega poradnictwo i interwencja psychologiczna w sprawach sądowych oraz jak pod kątem psychologicznym analizowane są zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych. Ta specjalizacja obejmuje także psychologię resocjalizacyjną i profilaktykę społeczną.

Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia daje podstawy przygotowujące psychologa do zadań związanych z pomocą najmłodszym z uwzględnieniem podstawowego kontekstu jakim jest rodzina. Student uczy się rozpoznawać zwiastuny różnorodnych problemów dzieci i młodzieży oraz dowiaduje się na czym polega interwencja, pomoc i profilaktyka psychologiczna w okresie dzieciństwa i dorastania, a także jakie techniki wykorzystywane są w jej ramach. Ścieżka ta jest uzupełnieniem i znaczącym rozszerzeniem dotychczasowej propozycji specjalizacyjnej psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży. Program tej ścieżki znaleźć można w dziale Instytut > Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną > Dydaktyka - Nowy Program.

Uwaga! Studenci, którzy wybrali realizację profilu psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży w roku akademickim 2013/14 i latach wcześniejszych będą realizować zajęcia zgodnie ze starym programem.

27.04.2017

WYKAZ PRZEDMIOTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PROFILI ZAWODOWYCH.pdf

WYKAZ MODULOW REALIZOWANYCH W RAMACH SCIEZEK SPECJALIZACYJNYCH.pdf


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii