mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Dyżury 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Dyżury

Zasady ustalania i odbywania dyżurów obowiązujące pracowników Instytutu Psychologii (zatwierdzone przez Radę Instytutu):
  • 1. Pracownik powinien być dostępny w Instytucie we wtorki od godz. 10:00-12:00 (dyżur przeznaczony na sprawy organizacyjne zakładu/katedry/instytutu/wydziału).
  • 2. Pracownik jest zobowiązany do wyznaczenia dwu co najmniej jednogodzinnych dyżurów (w terminach adekwatnych do obu trybów studiów, a więc jeden w godzinach od 8 do 16, a drugi od 16 do 21).
  • 3. Dyżur dla studentów stacjonarnych może mieć miejsce we wtorek (w godzinach dostępności pracownika w Instytucie). Jeżeli jednak z powodu obowiązków organizacyjnych (takich jak Zebrania Katedr/Zakładów Instytutu, Rad Instytutu, Rad Wydziału etc.) nie jest możliwe odbycie dyżuru dla studentów, pracownik powinien z wyprzedzeniem poinformować studentów o innym terminie dyżuru na swojej stronie internetowej.
  • 4. Jeżeli w danym semestrze pracownik nie prowadzi zajęć dla określonego trybu studiów może rozpisać dwa dyżury dla jednego trybu studiów, ale konieczne jest też poinformowanie studentów (zwłaszcza niestacjonarnych!) o możliwości indywidualnych spotkań w godzinach (adekwatnych do trybu studiów) w drodze indywidualnych ustaleń mailowych.


Zestawienie terminów dyżurów pracowników Instytutu Psychologii:

20.10.2016

dyżury w semestrze letnim r.ak. 2016-2017.pdf


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii