mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Baza Absolwentów 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Baza Absolwentów

Zbliżający się koniec studiów wiąże się z nowymi wyzwaniami i wieloma zmianami w Waszym życiu. Dla wielu z Was będzie to początek pracy zawodowej i dalszego rozwoju osobistego. Kierując się chęcią utrzymania kontaktu ze swoimi absolwentami Uniwersytet Śląski zaprasza do przystąpienia do Bazy Absolwentów.

Rejestracja w Bazie daje możliwość otrzymywania informacji na temat bieżących wydarzeń w życiu Uczelni, oferty edukacyjnej skierowanej do absolwentów oraz zaproszeń do uczestnictwa w projektach badawczych, takich jak badanie losów zawodowych absolwentów, jakości kształcenia i wielu innych.

W związku z tym, (na podstawie Zarządzenia Rektora nr 22/2012 z dnia 29 kwietnia 2012r. w sprawie Bazy Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego), każdy student ostatniego roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) przed złożeniem dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu dyplomowego, powinien wypełnić "Deklarację przystąpienia Studenta do Bazy Absolwentów", dostępną po zalogowaniu w systemie USOS Web (zakładka Moduły dodatkowe). Po wypełnieniu i zapisaniu Deklaracji, należy pobrać ją z serwisu i wydrukować. Podpisane oświadczenie należy wraz z dokumentami niezbędnymi do przystąpienia do egzaminu dyplomowego w dziekanacie swojego kierunku studiów.

Bardzo istotne jest, aby wypełniając deklarację wpisać swój aktualny adres e-mail, który umożliwi utrzymanie kontaktu po ukończeniu studiów. Przewidziano także możliwość aktualizacji swoich danych. Po uzyskaniu statusu absolwenta, na adres e-mail wpisany do "Deklaracji" zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z instrukcją, umożliwiający dostęp do indywidualnego konta w serwisie skierowanym do absolwentów UŚ (www.absolwent.us.edu.pl) oraz dokonywanie zmiany danych.

Absolwenci są najlepszą wizytówką uczelni, dlatego zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, do jej tworzenia i doskonalenia także po ukończeniu studiów.

Zapraszamy na stronę http://absolwent.us.edu.pl

30.01.2014


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii