mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Akty prawne 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Akty prawne

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE STUDIÓW W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM:

http://bip.us.edu.pl/akty-prawne-dotyczace-studiow-w-uniwersytecie-slaskim

Obliczanie Oceny Końcowej Modułu (OKM):
3,00 do 3,25 - dostateczny;
3,26 do 3,75 - dostateczny plus;
3,76 do 4,25 - dobry;
4,26 do 4,60 - dobry plus;
4,61do 5,00 - bardzo dobry

06.02.2014

Dokumentacja toku studiów.pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INDEKSU.pdf


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii