mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Centrum Zimbardo > Idea Centrum 

  Galerie zdjęć Idea Centrum Wsparcie - darowizna Zobacz wykłady Profesora Notka o Patronie Zwiedzanie Nikiszowca  

Idea Centrum

CMZ06.jpg
Centrum Zimbardo to miejsce dla każdego młodego człowieka z Nikiszowca, Janowa i ich gości z innych dzielnic i spoza Katowic. Jest to miejsce, gdzie można przyjść i spędzić czas robiąc zwykłe i niezwykłe rzeczy, spotkać zwykłych i niezwykłych ludzi. Po prostu - spotkać się. To miejsce, w którym ludzie z różnych środowisk mogą podzielić się swoją wiedzą i pasją. Jest to miejsce dla każdego, kto chce rozwijać swoją osobowość, zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, kto szuka swojego miejsca we współczesnym świecie. To tu równoważą się "lokalność" i "globalność". Centrum jest miejscem nowych pomysłów. Właściwie jest to więcej niż miejsce - jest to manifest młodych ludzi z Nikiszowca mówiący o tym, że pozytywna zmiana zaczęła się i będzie kontynuowana.

Idea Centrum Zimbardo w Nikiszowcu skupia się wokół słowa lokalność. Centrum jest umiejscowione w konkretnej niewielkiej społeczności i jest odpowiedzią na realne, zdiagnozowane potrzeby. Lokalność ma także znaczenie edukacyjne - w otoczeniu młodych ludzi, wśród sąsiadów, liderów lokalnych znaleźć można przykłady ludzi, którym się udało. Nie tylko osiągnąć sukces, ale po prostu robić w życiu rzeczy ciekawe, wartościowe i czasem nawet heroiczne. W lokalności upatrywać można też zasóbpozwalający na większe otwarcie się młodych ludzi na świat i swoje najbliższe otoczenie, które będzie zapraszane, będzie uczestniczyć w życiu Centrum. Lokalność to powód do dumy, to korzenie, punkt odniesienia i wartości z których warto czerpać. I niezwykle ważne jest by młodzi ludzie mieli swój wkład w budowanie tej lokalnej tożsamości, świadomie i aktywnie wzbogacali ją. Muszą stać się pełnoprawnymi członkami społeczności, świadomie uczestniczyć i współdecydować.

7 słów kluczowych:
Lokalność - Polegam na lokalnych zasobach, tradycji i rzeczywistych potrzebach społeczności;
Mobilność - Doceniam zmiany i poszukiwanie optymalnych rozwiązań;
Heroizm - Każdy może zrobić "dobry uczynek";
Integracja - Jestem otwarty na wszystkich, bez względu na ich poglądy, sytuację społeczną i materialną, religię lub narodowość;
Uczestnictwo - Uczę się, jak stać się częścią zaangażowanej społeczności i przyczynić się do rozwoju Centrum;
Tworzenie - Ustanawiam nowe cele, odpowiednie dla mnie i mojego otoczenia;
Wiedza - Buduję moje kompetencje, oparte na wiedzy i wymianie doświadczeń.

07.02.2014


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii