mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Wojtyna 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr prof. UŚ Ewa Wojtyna

Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii


E-mail: --
Pokój: 330
Terminy dyżurów:
UWAGA: w dniach 25.02.2020 do 04.03.2020 jestem nieobecna
Zapraszam do kontaktu od 05.03.2020

Dyżury od 10.03.2020:
wtorek 13:00-13:45
środa 16:00-17:00
W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy.
EW - EW3.jpg

lekarz psychiatra, psycholog, psychoonkolog i superwizor psychoonkologii, terapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej

Obszary zainteresowań: psychosomatyka, psychoonkologia, medycyna bólu, psychodiabetologia, terapia poznawczo-behawioralna, zachowania zdrowotne

Szczegółowe informacje na temat wykładów i zajęć: platforma e-learningowa - el2.us.edu.pl/wpip

Publikacje:

Knapik, K., Sieroń, K., Wojtyna, E., Onik, G., Romuk, E., Birkner, E., Stanek, A., Kawczyk-Kupka, A., Plinta, R. i Sieroń, A. (2019). Precompetitional weight reduction modifies prooxidative-antioxidative status in judokas. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, article ID 2164698, 1-9. DOI: https://doi.org/10.1155/2019/2164698
Full text: https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/2164698/?utm_medium=author&utm_source=Hindawi

Gramaglia, C., Gambaro, E., Delicato, C., Marchetti, M., Sarchiapone, M., Ferrante, D., Roncero, M., Perpina, C., Brytek-Matera, A., Wojtyna, E. i Zeppegno, P. (2019). Orthorexia nervosa, eating patterns and personality traits: a cross-cultural comparison of Italian, Polish and Spanish university students. BMC Psychiatry, 19, 235. DOI: https://doi.org/10.1186/s12888-019-2208-2
Full text: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2208-2

Herman, S., Lisowska, G., Herman, J., Wojtyna, E. i Misiołek, M. (2018). Genuine halitosis in patients with dental and laryngological etiologies of mouth odor: severity and role of oral hygiene behaviors. European Journal of Oral Sciences, 126, 101-109. DOI: 10.1111/eos.12404
Full text: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eos.12404/full

Pasek, M., Dębska, G. i Wojtyna, E. (2017). Perceived social support and the sense of coherence in patient-caregiver dyad versus acceptance of illness in cancer patients. Journal of Clinical Nursing, 26, 4985-4993. DOI: 10.1111/jocn.13997
Full text: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.13997/epdf

Dębska, G., Pasek, M. i Wojtyna, E. (2017). Does anybody support the supporters? Social support in the cancer patient-caregiver dyad. Family Medicine and Primary Care Review, 19(2), 110-113.
DOI: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2017.67863
Full text: https://www.termedia.pl/Does-anybody-support-the-supporters-Social-support-in-the-cancer-patient-caregiver-dyad,95,29979,1,1.html

Wojtyna, E., Łakuta, P., Marcinkiewicz, K., Bergler-Czop, B. i Brzezińska-Wcisło, L. (2017). Gender, body image and social support: biopsychosocial deter­minants of depression among patients with psoriasis. Acta Dermato-Venereologica, 97, 91-97.
doi: 10.2340/00015555-2483
Full text: http://www.medicaljournals.se/acta/content/?doi=10.2340/00015555-2483&preview=1

Warchala, A., Wojtyna, E. i Krysta, K. (2015). Mental state and its psychophysical conditions in patients with acute leukaemia treated with bone marrow transplantation. Psychiatria Danubina, 27, supl. 1, 415-422.
Strona internetowa:
http://www.hdbp.org/psychiatria_danubina/pdf/dnb_vol27_sup1/dnb_vol27_sup1_415.pdf

Wojtyna, E. i Popiołek, K. (2015). The pain of a heart being broken: pain experience and use of analgesics by caregivers of patients with Alzheimer’s disease. BMC Psychiatry, 15, 176.
Strona internetowa: http://www.biomedcentral.com/1471-244X/15/176
doi:10.1186/s12888-015-0571-1

Wojtyna, E., Palt, Ł. i Popiołek, K. (2015). From Polyanna syndrome to Eeyore’s Corner? Hope and pain in patients with chronic low back pain. Polish Psychological Bulletin, 46(1), 96-103.
Strona internetowa: http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2015.46.issue-1/ppb-2015-0013/ppb-2015-0013.xml?format=INT

Wojtyna, E., Banout, M. i Popiołek, K. (2014). Objawy depresyjne a więź emocjonalna z chorym u opiekunów pacjentów z otępieniem alzheimerowskim. Czasopismo Psychologiczne, 20(2), 259-265.

Wojtyna, E., Soroka, K. i Chełkowska, M. (2014). Percepcja choroby u pacjentów i ich partnerów a podejmowanie zachowań prozdrowotnych przez osoby z chorobą wieńcową serca. Problemy Medycyny Rodzinnej, 16(1-2), 13-21.
Strona internetowa: www.lekarzrodzinny.org/pmr/0414_2.pdf

Wojtyna, E. (2013). O bólu i radzeniu sobie z nim w kontekście współczesnej mentalności. W: M. Górnik-Durose (red.), Kultura współczesna a zdrowie (s. 137-153). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojtyna, E. i Stawiarska, P. (2013). O współczesnym rozumieniu zdrowia. W: M. Górnik-Durose (red.), Kultura współczesna a zdrowie (s. 51-76). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szymczyk, I., Wojtyna, E., Lukas, W., Kępa, J. i Pawlikowska, T. (2013). How does gender influence the recognition of cardiovascular risk and adherence to self-care recommendations?: a study in polish primary care. BMC Family Practice, 14, 165. Strona internetowa: http://www.biomedcentral.com/1471-2296/14/165

Wojtyna, E. i Nawara, I. (2013). Krótka grupowa racjonalna terapia zachowania a jakość życia chorych na nowotwory. Chowanna, 1(4), 179-196.

Wojtyna, E. i Wiszniewicz, A. (2013). The characteristics of nicotine addiction among patients with schizophrenia. W: R. Woolfolk i L. Allen (red.), Mental disorders - theoretical and empirical perspectives (s. 289-307). Rijeka: InTech.
Strona internetowa: http://www.intechopen.com/articles/show/title/the-characteristics-of-nicotine-addiction-among-patients-with-schizophrenia

Wojtyna, E. i Popiołek, K. (2012). Character of the relationship with Alzheimer patient and the psychological costs of care. Polish Psychological Bulletin, 43(4), 244–252.
Strona internetowa: http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2012.43.issue-4/v10059-012-0027-0/v10059-012-0027-0.xml?format=INT

Wojtyna, E. (2012). Irrational Suffering – An impact of cognitive behavioural therapy on the depression level and the perception of pain in cancer patients. W: L. L'Abate (red.), Mental Illnesses - Evaluation, Treatments and Implications (s. 227-244). Rijeka: InTech.
Strona internetowa: http://www.intechopen.com/articles/show/title/irrational-suffering-an-impact-of-cognitive-behavioural-therapy-on-the-depression-level-and-the-perc

Wojtyna, E. (2011). Irracjonalne myślenie a depresyjność i poziom dystresu u chorych na cukrzycę. W: K. Popiołek i A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie jednostkowej i społecznej (s. 208-223). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Stawiarska, P. i Wojtyna, E. (2011). Struktura roli zawodowej a syndrom wypalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek. W: M. Górnik-Durose i J. Mateusiak (red.), Psychologia zdrowia: Konteksty i pogranicza (s. 255-273). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Popiołek, K. i Wojtyna, E. (2011). Przeżyć pomiędzy młotem a kowadłem. Osobowościowe i psychospołeczne predyktory konfliktu praca-dom i dom-praca w grupie zawodowej pielęgniarek. Czasopismo Psychologiczne, 17(1), 97-106.

Wirga, M. i Wojtyna, E. (2010). Udręki zdrowego umysłu. Neuropsychologia cierpienia. W: J. Binnebesel, J. Błeszyński i Z. Domżał (red.). Wielowymiarowość cierpienia (s. 31-51). Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSEZ.

Wojtyna, E. i Stawiarska, P. (2010). Percepcja wsparcia społecznego a uczestnictwo w terapii poznawczo-behawioralnej u kobiet z rakiem piersi. W: K. Popiołek i A. Bańka (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej (s. 305-316). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Wojtyna, E. i Stawiarska, P. (2009). Humor styles and psychosocial working conditions in relation to occupational burnout among doctors. Polish Psychological Bulletin, 40(1), 20-28.
Strona internetowa: http://www.degruyter.com/view/j/ppb.2009.40.issue-1/issue-files/ppb.2009.40.issue-1.xml

Kwissa-Gajewska, Z. i Wojtyna, E. (2009). Psychologiczne aspekty leczenia cukrzycy typu 2. Medycyna Metaboliczna, 1, 54-58.

Wójcik, E. i Wojtyna, E. (2008). Interwencje poznawczo-behawioralne w oparciu o idiosynkratyczny model depresji Aarona Becka. W: K. Okulicz-Kozaryn i K. Ostaszewski (red.), Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce (s. 193-206). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Kwissa-Gajewska, Z. i Wojtyna, E. (2008). Czy nadzieja sprzyja zdrowiu? Nadzieja i radzenie sobie ze stresem a stan zdrowia oraz podejmowanie zachowań zdrowotnych u chorych na cukrzycę typu 2. W: I. Heszen i J. Życińska (red.), Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (s. 39-54). Warszawa: Academica.

Wirga, M. i Wojtyna, E. (2008). Grupowa Racjonalna Terapia Zachowania. W: M. Maultsby, Racjonalna Terapia Zachowania, wyd. 2. (s. 347-370). Żnin: Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan.

Wojtyna, E., Życińska, J. i Stawiarska, P. (2007). The influence of cognitive-behavior therapy on quality of life and self-esteem in women suffering from breast cancer. Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, 12(2), 109-117.
Strona internetowa: http://www.rpor.pl/index.php?m=3&a=2&id=62

Wojtyna, E., Dosiak, M. i Życińska, J. (2007). Wpływ wsparcia społecznego na przebieg zaburzeń depresyjnych u pacjentów w podeszłym wieku. Psychogeriatria Polska, 4(1), 17-26.

Tanasiewicz, M, Górnik-Durose, M., Mateusiak, J., Sikora, T., Bednarski, J., Rudnicka, P., Gwozdecka, E. i Wojtyna, E. (2007). Psychologiczne aspekty satysfakcjonującej współpracy dentysty z pacjentem. “Jaki musiałby być dentysta, którego polecił(a)byś swojemu przyjacielowi?”. Nowa Stomatologia, 4, 120-124.

Tanasiewicz, M, Górnik-Durose, M., Mateusiak, J., Sikora, T., Bednarski, J., Rudnicka, P., Gwozdecka, E. i Wojtyna, E. (2007). Psychologiczne aspekty satysfakcjonującej współpracy dentysty z pacjentem. Poszukiwanie informacji. Nowa Stomatologia, 4, 130-134.

Dosiak, M., Bojarowski, M. i Wojtyna, E. (2006). Psychospołeczne czynniki współistniejące w rozwoju uzależnienia od alkoholu u kobiet, mieszkanek Rudy Śląskiej. W: R. Pudlo i J. Matysiakiewicz (red.), Psychiatria ekologiczna. Próba bilansu. Tarnowskie Góry: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Dosiak, M., Wojtyna, E., Underman, T. i Bojarowski, M. (2005). Indukowane zaburzenia urojeniowe. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14, supl. 1(20), 30-32.


Rozdziały w podręcznikach:
Wojtyna, E. (2017). Psychologia na potrzeby lekarza rodzinnego. W: J.B. Latkowski, W. Lukas i M. Godycki-Ćwirko (red). Medycyna rodzinna (s. 127-148). Warszawa: PZWL.


Publikacje o charakterze popularno-naukowym:

Wojtyna, E. (2019). Kiedy bliski traci pamięć. Charaktery, 2, 52-57.

Wojtyna, E. (2013). Czujesz się tak, jak myślisz. W: P. Pająk (red.), Siły, które pokonają raka (s.73-82). Kielce: Charaktery.

Wojtyna, E. (2007). Syndrom Pollyanny czy Zakątek Kłapouchego. Kilka słów o roli nastawienia i terapii poznawczo-behawioralnej w procesie zdrowienia. W: Przekroczyć zwrotnik raka (s. 135-153). Łódź: Wydawnictwo Feeria.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii