mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Magisterium > Praca magisterska 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Praca magisterska Egzamin magisterski Prowadzenie badań Archiwum Prac Dyplomowych Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Praca magisterska


Informacje zawarte są w plikach poniżej:

03.03.2014

UMOWA LICENCYJNA.pdf

FORMULARZ RECENZJI PRACY DYPLOMOWEJ.doc

WYMAGANIA MERYTORYCZNE I FORMALNE DLA PRAC MAGISTERSKICH_2014.pdf

Projekt strony tytułowej pracy.pdf

Zarządzenie Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia prcocedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych.pdf

Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej.pdfInstytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii