mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Kształcenie > Plan zajęć 

  Jakość kształcenia Akty prawne Opis kierunku Programy i sylabusy Profile zawodowe/ścieżki specjalizacyjne Praktyki Magisterium Zapisy na przedmioty Materiały dydaktyczne Organizacja roku Plan zajęć Dyżury Baza Absolwentów Studia doktoranckie Studia podyplomowe Blok Kształcenia Nauczycieli  

Plan zajęć

Plan zajęć:http://server-2.pip.us.edu.pl/

Na wniosek studentów, w porozumieniu z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego, zatwierdzone zostały nowe ramy czasowe dla planu zajęć na studiach stacjonarnych (dziennych) dla wszystkich kierunków realizowanych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (od poniedziałku do piątku):
8.00-9.30,
9:45-11:15,
11:30-13:00,
przerwa obiadowa 13:00-13:30,
13:30-15:00,
15:15-16:45.

Zmiana zacznie obowiązywać od nowego semestru 2013/14. Zajęcia dla psychologii wieczorowej pozostają bez zmian - zajęcia rozpoczynają się o godz. 16:00.

06.03.2014


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii