mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Brandt-Salmeri Anna 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

mgr Brandt-Salmeri Anna

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną

asystent


E-mail: --
Pokój: 237
Terminy dyżurów:
wtorek: 11.30-13.00
zwiazki_w_sieci_infogmina_psycholog.jpg

Pracownik Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „Diada” w Gliwicach, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu oraz Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Miriada w Zabrzu. Posiada certyfikat uprawniający do używania Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, służącej do globalnej diagnostyki zaburzeń psychoruchowych dzieci w wieku 0-3, wydany przez Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego pod patronatem Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Monachium. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii poznawczo- behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu diagnozy neuropsychologicznej, wspierania dziecka chorego i jego rodziny oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Swoją pracę poddaje superwizji. Członek-założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży i Ich Rodzin "Diada".

Stopnie i tytuły zawodowe:
- magisteri filologii włoskiej (2010), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
- magister psychologii (2011), Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
- absolwentka podyplomowych studiów: Podstawy Psychoterapii (2013), Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zainteresowania:
- psychopatologia wieku dziecięcego i adolescencji
- interakcje rodzice-dziecko w kontekście psychopatologii rozwojowej
- zaburzenia rozwoju, problematyka zdrowia psychicznego dzieci do lat 3 i wczesna interwencja psychologiczna
-psychologia zdrowia i choroby w kontekście bliskich związków

1. "Metody wspomagania zaburzonego rozwoju oraz metody terapii"
2. „Analiza studiów przypadków w świetle wybranych problemów wychowawczo-klinicznych”
3. „Wybrane metody i techniki diagnozy i terapii”
4. „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”
5. "Metody wspomagania zaburzonego rozwoju oraz metody terapii"
6. „Promowanie optymalnego rozwoju”
7. Pomoc psychologiczna
8. Ścieżka specjalizacyjna 1 Moduł 9: „Profilaktyka i psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży”
9. Fakultet F5: „Obraz ciała w biegu życia”
10. „Psychologia rozwoju bliskich więzi – diagnoza i interwencja”

Publikacje:

1. Brandt A., La concettualizzazione di salute nella lingua italiana. Un paio di riflessioni dal punto di vista di psicologa e filologa – publikacja pokonferencyjna “L’italiano e l’Italia del Terzo Millennio: lingua, media, cultura” . Wydawnictwo Lingo, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7892-154-7, s. 145-156, liczba punków: 5
2. Brandt A., Occhio alla salute!” – riflessioni linguistiche sul concetto di salute nella lingua italiana. Neophilologica, 25, ISSN 0208-5550, pod red. W. Banysia, Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2013, s. 81-91, liczba punków: 12
3. Brandt A., Janikula B., L’immagine della salute raccontata attraverso le metafore. Il linguaggio giornalistico, publikacja w „Atti del Congresso di Helsinki”, Firenze, 2013, wyd F. Cesati, ISBN: 8876674721, s. 181-188, liczba punków: 5
4. Buszman K., Brandt A. (2015). Różne oblicza starości i międzypokoleniowych relacji rodzinnych z perspektywy dorosłych wnuków, Społeczeństwo i Edukacja. 17 (2), s. 193-206, ISSN 1898-0171, język publikacji: polski, liczba punków: 7
5. Brandt A., Przybyła-Basista H. (2016) Decyzja o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii – motywy, obawy, percepcja efektów, Psychoonkologia, ISSN: 1429-8538, liczba punktów: 6
6. Brandt, A., Buszman, K. (2016). Za gruba, za chuda, nieładna – problem społecznej stygmatyzacji osób o ciele „nieidealnym” Społeczeństwo i Edukacja, 20 (1), s. 103-115, ISSN 1898-0171, język publikacji: polski, liczba punków: 7
7. Buszman, K., Brandt, A. (2016). Ciało poza społecznym kanonem piękna – ciało odrzucone: perspektywa osób o ciele „nieidealnym” Społeczeństwo i Edukacja, 20 (1), ISSN 1898-0171, s. 225-237, język publikacji: polski, liczba punków: 7
8. Ilska Michalina, Przybyła-Basista Hanna, Brandt Anna, , Skala Satysfakcji Seksualnej Kobiet Cindy Meston i Paula Trapnella – właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia, Polskie Forum Psychologiczne 2017, język polski, Tom 22, Numer 3, ss 440-458, ISSN 1642-1043, liczba punktów: 12
9. Brandt Anna, Marcol-Cacoń Lucyna, Ricorso ai termini psychiatrii nel linguaggio della rete. Rispecchio Della realta’ o prestiti poco felici? Neophilologica 2017, Tom 29, w druku, liczba punktów: 12
10. Brandt Anna, „Rak piersi – kryzys egzystencjalny czy estetyczny? Decyzja o rekonstrukcji piersi – analiza jakościowa”, Journal of Health, Education and Sport, Tom 7, Numer 6, ss. 747-759, eISSN: 2391-8306, pół arkusza wydawniczego, liczba znaków: 29 77, liczba punktów: 7
11. Brandt Anna, Marcol-Cacoń , Fraseologismi sull-esperienza corporea dal punto di vista delle scienze cognitive e neurofisiologiche [w:] A. Paleta i M. Wrana L’Italia come specchio d’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni, Columbinum, Kraków, 2017, ss. 45-55, ISBN: 978-83-7624-189-0, liczba znaków: 25 356, liczba punktów: 5

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii