mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jeste¶ w >> Instytut > Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodzin± > Dydaktyka - Stary Program > PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZO-KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Dla Pracowników Fotoreportaże Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodzin± Dydaktyka - Nowy Program Dydaktyka - Stary Program Dyżury pracowników Konferencje naukowe Publikacje naukowe  

Dydaktyka - Stary Program

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZO-KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY III rok, 6 semestr: Psychologiczna analiza współczesnych ¶rodowisk wychowawczych III rok, 6 semestr: Problemy rozwojowe, wychowawcze i kliniczne dzieci i młodzieży w ¶wietle funkcjonowania rodziny i ¶rodowisk pozarodzinnych III rok, 6 semestr: Psychospołeczne problemy niepełnosprawno¶ci u dzieci i młodzieży III rok, 6 semestr: Analiza studiów przypadków w ¶wietle wybranych problemów wychowawczo-klinicznych IV rok, 7 semestr: Diagnoza kliniczno-wychowawcza wybranych obszarów funkcjonowania dzieci i młodzieży IV rok, 8 semestr: Specyfika diagnozy i interwencji psychologicznej w okresie dzieciństwa i adolescencji IV rok, 8 semestr: Wybrane metody i techniki diagnozy i terapii V rok, 9 semestr: Promowanie optymalnego rozwoju V rok, 9 semestr: Metody wspomagania zaburzonego rozwoju oraz metody terapii

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZO-KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Uwaga : Studenci, którzy wybrali realizację profilu Psychologia Wychowawczo-Kliniczna Dzieci i Młodzieży w roku ubiegłym (2013/14)
i latach wcze¶niejszych będ± realizować zajęcia zgodnie ze starym programem.

28.03.2014
Instytut Psychologii U¦ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii