mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną > Konferencje naukowe > Konferencje naukowe 2013 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Dydaktyka Dyżury pracowników Konferencje naukowe Publikacje naukowe  

Konferencje naukowe

Konferencje naukowe 2013 konferencje naukowe 2014 Konferencje naukowe 2015

Konferencje naukowe 2013

„Konferencje naukowe 2013 , w których uczestniczyli pracownicy Zakładu”

II Piotrowska Naukowa Konferencja Logopedyczna. Neurologia a mowa
w teorii i praktyce.

Piotrków Trybunalski, 25 styczeń 2013
1.Zrozumieć źródło lęku przed mówieniem u jąkających się(referat)
dr Ida Szwed

I Międzynarodowa Konferencja WWW.Człowiek w cyberprzestrzeni. Konteksty pedagogiczne i społeczne.
Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Katedra Pedagogiki.
Dabrowa Górnicza 12 -13 marzec 2013 r.
2. „Zdrowie i choroba w przekazach internetowych” (współautor dr Ewa Gwozdecka)
mgr Aleksandra Wieteska

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej – konteksty zmian
Bielsko – Biała, 18 – 19 kwietnia 2013
1. Zaburzenia przywiązania dzieci i młodzieży w kontekście funkcjonowania
2. w środowisku szkolnym (referat)
dr Joanna Kucharewicz

Spotkanie Naukowe Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Złożone konteksty rozwoju”
Katowice, 9-10 maj 2013 r
1. Ojcostwo w rozumieniu uwięzionych mężczyzn (referat)
mgr Joanna Knapik
2. Predyktory dobrostanu kobiet ciężarnych (referat)
mgr Michalina Ilska

II konferencja nt. Człowiek chory w środowisku. Wspieranie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie
Warszawa, 11 maj 2013.
1. Praca z rodzinami jako integralna część terapii oraz źródło wsparcia dla pacjentek z zaburzeniami jedzenia (referat)
mgr Krystyna Buszman
dr hab. Hanna Przybyła-Basista

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Seksualność człowieka - w biegu życia"
Kraków 16 maj 2013r.
1. Satysfakcja seksualna kobiet w ciąży prawidłowej i podwyższonego ryzyka. (poster)
mgr Michalina Ilska

Ist International Conference on Positive Psychology in Poland
Organizator: SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Sopot, 17-19 maj 2013
1. Prenatalne oczekiwania, ego-resiliency oraz wsparcie partnerów a poczucie dobrostanu kobiet ciężarnych – wstępne doniesienia z badań (poster)
mgr Michalina Ilska
dr hab. Hanna Przybyła-Basista
2. Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia – polska adaptacja narzędzia do badania dobrostanu: wyniki wstępne (poster)
mgr Anna Kołodziej
dr hab. Hanna Przybyła-Basista


IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Uniwersytet Warszawski
Warszawa, 24-26 maj 2013.
1. Znaczenie zasobów osobistych i wsparcia społecznego dla poczucia dobrostanu psychicznego pacjentek z zaburzeniami odżywiania się (referat)
mgr Krystyna Buszman
dr hab. Hanna Przybyła-Basista


XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, pt. Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego.
Gdańsk, 27 – 29 maja 2013
1. Funkcjonowanie rodziny a rodzaj zachowania przestępczego nieletnich chłopców (referat)
dr Joanna Kucharewicz


I Konferencja Transgender Transdyscyplinarnie
Organizator: Koło Naukowe Seksuologii przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Katowice 28 – 29 maja 2013 r.
1. „Coming out osób homoseksualnych i pomoc w rodzinie”
mgr Aleksandra Wieteska

VI Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
Kraków, 1-2 czerwiec 2013 r.
1. Przerwana historia ojcostwa: Jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo (poster)
mgr Joanna Knapik
Ogólnopolska konferencja naukowo-edukacyjna. Wczesna diagnoza logopedyczna w ujęciu interdyscyplinarnym, GWSP
Mysłowice, 8 czerwca 2013 r.
3. Relacja z matką a opóźniony rozwój mowy (referat)
dr Ida Szwed

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka nt.: „Trudności Rodzicielstwa”.
Organizator: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski we współpracy z Sekcją Psychologii Klinicznej Dziecka PTP
Warszawa, 11-13 październik 2013 r.
1. Wyznaczniki dobrostanu psychicznego kobiet w ciąży fizjologicznej oraz podwyższonego ryzyka (referat)
mgr Michalina Ilska
dr hab. Hanna Przybyła-Basista

01.09.2014
Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii