mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną > Publikacje naukowe 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Dydaktyka Dyżury pracowników Konferencje naukowe Publikacje naukowe  

Publikacje naukowe

Publikacje 2013 Publikacje 2014 Publikacje 2015 Publikacje 2016 Publikacje 2017 Publikacje 2018

Publikacje naukowe - 2018

Kózka Anna., Przybyła-Basista Hanna. (2018). Perceived stress, ego-resiliency, and relational resources as predictors of psychological well-being in parents of children with Down syndrome, Health Psychology Report vol. 6, no 1, s. 50-59,

Kołodziej-Zaleska, Anna., Przybyła-Basista Hanna. (2018). Ego-resiliency jako zasób osobisty – narzędzie pomiaru i jego wykorzystanie w badaniach interdyscyplinarnych, Czasopismo Psychologiczne, vol. 24, nr 1, s. 159-170,

Kołodziej-Zaleska, Anna., Przybyła-Basista Hanna. (2018). Dobrostan psychologiczny i jego pomiar za pomocą Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia, Czasopismo Psychologiczne, vol. 24, nr 1, s. 87-97,

Ilska, Michalina., Przybyła-Basista, Hanna., Ilski, Aleksander., Cnota, Wojciech., (2018). Sexual activity and sexual satisfaction of women in low-risk and high-risk pregnancy, Ginekologia i Położnictwo Medical Project, vol. 48, no 2, s. 9-16,

Przybyła-Basista, Hanna., Kołodziej-Zaleska, Anna. (2018). Fascynacja dzieci Internetem a monitorowanie ich aktywności online, Zeszyty Naukowe Politechniki Śl., Organizacja i Zarządzanie, t. 123, s. 443-460,

Kołodziej-Zaleska, Anna., Przybyła-Basista, Hanna. (2018). Przekonania osób rozwiedzionych o szansach powodzenia powtórnego małżeństwa i rodziny zrekonstruowanej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śl., Organizacja i Zarządzanie, z. 123, s. 235-254,

Brandt-Salmeri, Anna., Przybyła-Basista, Hanna. (2018). Obraz ciała a samoocena kobiet z rakiem piersi – rola akceptacji ciała, Psychoonkologia, vol. 22, nr 1, s. 1-10

Ilska Michalina, Kołodziej-Zaleska Anna (2018). Dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny w sytuacjach kryzysów normatywnych i nienormatywnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śl., Organizacja i Zarządzanie, z. 123, s. 155-184,

Olszówka Aleksandra, Kucharewicz Joanna (2018). Dialog i lojalność jako konstruktywne strategie rozwiązywania konfliktów, gwarantujące bezpieczeństwo w relacji małżeńskiej, Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja,

Dąbrowska-Wnuk Marianna. (2018). Przesądy ciążowe – nasilenie i wybrane uwarunkowania zjawiska mitologizacji ciąży
Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja,

Kucharewicz, J., Kornatka, M., (2018). Rola wybranych predyktorów dobrostanu psychicznego u dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnoscią. Rozdział w monografii.

Kucharewicz, J., Stryjniak, E., (2018). Wybrane uwarunkowania jakości życia małżeńskiego bezdzietnych kobiet i mężczyzn. Rozdział w monografii.

Kucharewicz, J. (2018). Norma a zaburzenie psychiczne u osób w wieku podeszłym. Rozdział w monografii (Monografia pod redakcją Katarzyny Sitnik-Warchulskiej i Magdaleny Gruszczyńskiej)

Kucharewicz, J. (2018). Młodzi naukowcy – adepci nauki. Wybrane uwarunkowania dobrostanu psychicznego młodych naukowców. Rozdział w monografii (monografia pod redakcją Alicji Żywczok)

Aleksandra Wieteska, A., Ewa Gwozdecka-Wolniaszek, E. (2018). Moda na fitness – nowe wyzwania edukacji zdrowotnej. Przegląd Naukowo –Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

20.01.2019Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii