mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Piekacz  

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

dr Anna Piekacz

Zakład Psychologii Klinicznej i Sądowej

adiunkt


E-mail: --
Strona WWW:
Pokój: 442
Terminy dyżurów:
wtorki g. 10.30-11.30
środy parzyste 16.45-17.30

Główny obszar zainteresowań to szeroko pojęta problematyka instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej - traumatyczne doświadczenia strat dzieci i młodzieży umieszczanych w różnych formach pieczy zastępczej, procesy kryminogenezy nieletnich w różnych formach opieki instytucjonalnej, specyfika roli zawodowej psychologa instytucjonalnej pieczy zastępczej, problemy pomocy społecznej oraz psychologia neurofizjologiczna.

prowadzone zajęcia dydaktyczne:
- psychologiczne problemy profilaktyki społecznej
- biegły sądowy jako badacz i diagnosta
- psychologiczne mechanizmy kryminogenezy nieletnich
- propedeutyka psychologii sądowej
- podstawy interwencji kryzysowej
- psychopatologia procesów poznawczych

Publikacje:

Piekacz A., Panek W.: Ekspresja plastyczna dziecka osieroconego jako forma pracy terapeutycznej w nowatorskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W: Wymiary ekspresji dziecięcej, red. K. Krasoń, B. Mazepa – Domagała. Katowice, 2005, wyd.: Librus, str. 221-247.
Piekacz A., Panek W.: Ekspresja twórcza jako forma odreagowania i uświadomienia doznanych strat życiowych. W: W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące, red. K. Krasoń, B. Mazepa – Domagała. Katowice - Mysłowice 2006, wyd.: Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, str. 370-390.
Piekacz A.: Trening Zastępowania Agresji (TZA) w Domu Dziecka. „ABC wychowania i zdrowia. Żorski Biuletyn Profilaktyczno – Oświatowy”, Żory 2008, nr 19.
Piekacz A.: Styl życia w wybranych koncepcjach socjologicznych. „Zeszyty Naukowe Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej”, Gliwice 2008, nr 43, s. 183-202.
Lech A., Piekacz A., Smołka B.: Bariery mentalne innowacyjności w działaniach sfery publicznej adresowanych do osób niepełnosprawnych. W: A. Kuzior, J. Rąb (red.): Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, str. 103-142.
Piekacz A., Weryński P.: Klient i otoczenie. W: P. Weryński (red.): Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Wydawnictwo: Difin SA, Warszawa 2012, str. 37-48.
Piekacz A: Opis produktu finalnego. W: P. Weryński (red.): Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Diagnoza problemu i konstrukcja narzędzia. Wydawnictwo: Difin SA, Warszawa 2012, str. 201-211.
Piekacz A., Smołka B., Lech A.: E-services as a life quality factor. A research into the quality of life of disabled residents of Zabrze. W: A. Kuzior (red.): Contemporary developmental challenges. Wydawnictwo: Belianum, Matej Bel University Press, Banská Bystrica 2013, str. 58-84.
Piekacz A., Smołka B., Lech A.: Therapeutical - educational curriculum in special education programs at third stage of education. Study based on an example of the City of Zabrze. W: A. Kuzior (red.): Contemporary developmental challenges. Wydawnictwo: Belianum, Matej Bel University Press, Banská Bystrica 2013, str. 86-124.
Piekacz A.: Personalne poczucie bezpieczeństwa w relacji psycholog – wychowanek instytucjonalnej pieczy zastępczej. W: N. Dębowska (red.): Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, str. 113-130.
Piekacz A.: Warunki efektywnego wspierania wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. W: Współczesne problemy profilaktyki szkolnej i rodzinnej. Red. I.Bieńkowska, M.Fula, M.Kitlińska-Król, F.Kubik. Kraków-Gliwice 2014, s. 11-27.
Piekacz A.: Difficulties in implementation of innovative solutions in educational care facilities. W druku.
Piekacz A. (2015): Dojrzałość społeczna wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w perspektywie psychologicznej. „Organizacja i Zarządzanie". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice, nr 85, s. 407-419
Piekacz A., Kuzior P. (2015): Realizacja zadań rozwojowych w perspektywie kształcenia ustawicznego, Katowice, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, język polski, pod red. K. Jędralskiej i J. Biernas pt. : „Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie”.
Piekacz A. (2015): Specyfika udzielania pomocy rodzinom dzieci umieszczonych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej przez pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych. W: (red.) M. Pietrzykowska, D. Sarzała: Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno – kulturowych.
Piekacz (2016): Idee wychowania i edukacji dla zrównoważonego rozwoju w systemie pieczy zastępczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie. Etyka, technika, społeczeństwo. Aktualne problemy i perspektywy rozwoju. z. 95, 2016, ISNN 1641-3466

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii