mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Adamek 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

mgr Dominik Adamek

asystent


Tel. 32 359 97 01
E-mail: --
Pokój: 328
Terminy dyżurów:
W semestrze zimowym 2019/2020:
wtorek: 11:30 - 13:00 (dyżur administracyjny)
wtorek: 13:00 - 13:45
środa: 13:00 - 13:45
czwartek: 13:00 - 13:45
Adamek.jpg

Zainteresowania naukowe i praktyczne:


 • Psychologiczne, organizacyjne i relacyjne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych w organizacji i życiu zawodowym

 • Interwencje w przypadku sytuacji trudnych, kryzysów, oraz patologii pracy i organizacji

 • Opiniowanie psychologiczne w obszarze HRM

 • Interwencja kryzysowa i poradnictwo psychologiczne w grupie mniejszości seksualnych, osób nadużywających substancji psychoaktywnych i żyjących z HIV

 • Profilaktyka wykluczenia społecznego, chorób zakaźnych i szkodliwego używania substancji psychoaktywnych. Ograniczanie szkódWykształcenie:


 • 2019 - 2020 Kryzys i interwencje kryzysowe - studia podyplomowe

 • 2017 - 2018 Doradztwo zawodowe - kwalifikacyjne studia podyplomowe

 • 2016 - 2017 Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym - studia podyplomowe

 • 2016 - 2017 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - studia podyplomowe

 • 2015 - 2016 Szkoła trenerów - certyfikowana szkoła trenerów warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • 2014 - 2015 Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacyjne studia podyplomowe

 • 2009 - 2014 Psychologia - pięcioletnie jednolite studia magisterskie


Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2019/2020:


 • Projektowanie warsztatów umiejętności psychospołecznych (Psychologia, V rok, studia stacjonarne - semestr zimowy)

 • Metody poprawy jakości życia w cyklu życia (Psychologia, specjalność: psychologia zdrowia i jakości życia, V rok, studia stacjonarne - semestr zimowy)

 • Stan psychospołeczny organizacji (Psychologia, specjalność: psychologia pracy i organizacji, IV rok, studia stacjonarne - semestr zimowy)

 • Psychologia organizacji (Psychologia, specjalność: psychologia pracy i organizacji, III rok, studia stacjonarne - semestr zimowy)

 • Propedeutyka psychologii klinicznej (Psychologia, II rok, studia stacjonarne i niestacjonarne - semestr letni)

 • Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych (Psychologia, specjalność: psychologia kliniczna, III rok, studia stacjonarne i niestacjonarne - semestr letni)

 • Personnel development and training (Psychology, Erasmus+ students - semestr zimowy i semestr letni)


Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i zawodowych


 • Studenckie Koło Psychologii Organizacji (opiekun)

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (członek zwyczajny)

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (członek zwyczajny)

 • Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii (psycholog, trener)

Publikacje:

Artykuły w czasopismach naukowych:


 • Chudzicka-Czupała, A., Grabowski, D., Adamek, D. (2017). Kto bywa cyniczny w pracy? Zaangażowanie w pracę, przywiązanie do organizacji i etyka pracy a cynizm organizacyjny. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1 (114)/17. 69-86.

 • Kuta, T., Adamek, D. (2016). Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Społeczeństwo i edukacja, 20 (1). 215-224.

 • Kożusznik, B., Pollak, A., Adamek, D., Grabowski, D. (2015). Development and validation of the Influence Regulation and Deinfluentization Scale (DEI-beh). Polish Journal of Applied Psychology, 13 (4). 91-108.

 • Adamek, D., Kożusznik, B., Pollak, A., Smorczewska, B., Paliga, M. (2015). Praktyki HR organizacji jako szansa rozwoju własnego potencjału dla pracowników w różnym wieku. Społeczeństwo i edukacja, 16. 169-180.

 • Paliga, M., Kożusznik, B., Pollak, A., Smorczewska, B., Adamek, D. (2015). Wiek jako przesłanka zachowań wspierających efektywność organizacji. Społeczeństwo i edukacja, 17 (2). 45-54.Wystąpienia na konferencjach naukowych:


 • III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Lublin, 24-25 maja 2018. Adamek Dominik: Styl zarządzania i definicja sukcesu w organizacji a cynizm organizacyjny. Rola motywacji pracownika. Referat.

 • Konferencja Naukowa "Seksualność bez tabu". Wrocław, 18-19 maja 2018. Adamek Dominik: Klimat miejsca pracy a satysfakcja z pracy wśród pracowników LGB. Referat.

 • II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Sopot, 19-20 maja 2016. Adamek Dominik, Brol Michał: Skrawanie pracy na miarę. Radzenie sobie w obliczu rozdźwięku między oczekiwaniami i percepcją kultury organizacji. Referat.

 • III Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy". Katowice, 8 kwietnia 2016. Adamek Dominik, Pollak Anita: Percepcja relacji człowiek-organizacja a radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Referat.

 • II Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa". Katowice, 7 kwietnia 2016. Chudzicka-Czupała Agata, Grabowski Damian, Adamek Dominik: Psychospołeczne korelaty cynizmu organizacyjnego. Referat.

 • I Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa". Katowice, 19 czerwca 2015. Adamek Dominik, Kożusznik Barbara, Pollak Anita, Smorczewska Barbara, Paliga Mateusz: Praktyki Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizacji jako szansa dla rozwoju i wykorzystania potencjału ludzi dojrzałych. Referat.

 • I Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa". Katowice, 19 czerwca 2015. Paliga Mateusz, Kożusznik Barbara, Pollak Anita, Smorczewska Barbara, Adamek Dominik: Wiek jako przesłanka zachowań wspierających efektywność organizacji. Referat.

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM. Wyzwania - Kompetencje - Innowacje. Poznań, 21 maja 2015. Adamek Dominik, Chudzicka-Czupała Agata, Grabowski Damian: Etyka pracy, przywiązanie do organizacji i zaangażowanie organizacyjnego cynika. Plakat.

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM. Wyzwania - Kompetencje - Innowacje. Poznań, 21 maja 2015. Szędzielorz Anna, Adamek Dominik, Chrupała-Pniak Małgorzata: Biznesowy savoir-vivre. Psychologiczne uwarunkowania zachowania według standardów etykiety zawodowej. Referat.

 • 17th Congress of The European Association of Work and Organizational Psychology. Oslo, 20-23 maja 2015. Kożusznik Barbara, Kożusznik Małgorzata, Więcek-Jakubek Katarzyna, Adamek Dominik, Tordera Nuria, Rodriguez Isabel: Human Resources Practices and HRM crafting as antecedents of well-being and performance among white-collar workers in Poland. Referat.

 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Kobieta bezpieczna IV". Katowice, 9 i 10 marca 2015. Adamek Dominik: Drugi dom – czyli o znaczeniu zapewniających poczucie bezpieczeństwa praktyk HR organizacji dla satysfakcji kobiet z pracy. Referat.
 • << wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii