mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy > Adamek 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną  

mgr Dominik Adamek

Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

asystent


Tel. 32 359 97 01
E-mail: --
Pokój: 328
Terminy dyżurów:
W letniej sesji egzaminacyjnej:
wtorek: 10:00 - 11:30
Adamek.jpg

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję że w czasie od 1 sierpnia do 20 września przebywam na urlopie. W sprawach ważnych i pilnych proszę o kontakt mailowy.

Zainteresowania naukowe i praktyczne:


 • Psychologiczne, organizacyjne i relacyjne uwarunkowania radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy

 • Interwencja w przypadku kryzysów, patologii pracy i organizacji

 • Zastosowanie psychologii w kształtowaniu kariery i rozwoju zawodowym

 • Metody i narzędzia wspierania rozwoju osobowości

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2018/2019:


 • Stan psychospołeczny organizacji (Psychologia, IV rok, studia stacjonarne - semestr zimowy)

 • Projektowanie warsztatów umiejętności psychospołecznych (Psychologia, V rok, studia stacjonarne - semestr zimowy)

 • Personnel development and training (Psychology, Erasmus+ students - semestr zimowy i semestr letni)

 • Szkolenia i rozwój personelu (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, II rok, studia stacjonarne i niestacjonarne- semestr zimowy)

 • Derekrutacja i outplacement (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, II rok, studia stacjonarne i niestacjonarne - semestr zimowy)

 • Praktyki modelowe (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, III rok, studia stacjonarne i niestacjonarne - semestr zimowy)

 • Kultura organizacyjna (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, I rok, studia stacjonarne i niestacjonarne - semestr letni)


Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych i zawodowych


 • Studenckie Koło Psychologii Organizacji (opiekun)

 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (członek zwyczajny)

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (członek zwyczajny)

 • Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii (psycholog, trener)

Publikacje:

Artykuły w czasopismach naukowych:


 • Chudzicka-Czupała, A., Grabowski, D., Adamek, D. (2017). Kto bywa cyniczny w pracy? Zaangażowanie w pracę, przywiązanie do organizacji i etyka pracy a cynizm organizacyjny. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1 (114)/17. 69-86.

 • Kuta, T., Adamek, D. (2016). Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Społeczeństwo i edukacja, 20 (1). 215-224.

 • Kożusznik, B., Pollak, A., Adamek, D., Grabowski, D. (2015). Development and validation of the Influence Regulation and Deinfluentization Scale (DEI-beh). Polish Journal of Applied Psychology, 13 (4). 91-108.

 • Adamek, D., Kożusznik, B., Pollak, A., Smorczewska, B., Paliga, M. (2015). Praktyki HR organizacji jako szansa rozwoju własnego potencjału dla pracowników w różnym wieku. Społeczeństwo i edukacja, 16. 169-180.

 • Paliga, M., Kożusznik, B., Pollak, A., Smorczewska, B., Adamek, D. (2015). Wiek jako przesłanka zachowań wspierających efektywność organizacji. Społeczeństwo i edukacja, 17 (2). 45-54.Wystąpienia na konferencjach naukowych:


 • III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Lublin, 24-25 maja 2018. Adamek Dominik: Styl zarządzania i definicja sukcesu w organizacji a cynizm organizacyjny. Rola motywacji pracownika. Referat.

 • Konferencja Naukowa "Seksualność bez tabu". Wrocław, 18-19 maja 2018. Adamek Dominik: Klimat miejsca pracy a satysfakcja z pracy wśród pracowników LGB. Referat.

 • II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Sopot, 19-20 maja 2016. Adamek Dominik, Brol Michał: Skrawanie pracy na miarę. Radzenie sobie w obliczu rozdźwięku między oczekiwaniami i percepcją kultury organizacji. Referat.

 • III Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz poprawy monitorowania potrzeb i zjawisk na rynku pracy". Katowice, 8 kwietnia 2016. Adamek Dominik, Pollak Anita: Percepcja relacji człowiek-organizacja a radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Referat.

 • II Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa". Katowice, 7 kwietnia 2016. Chudzicka-Czupała Agata, Grabowski Damian, Adamek Dominik: Psychospołeczne korelaty cynizmu organizacyjnego. Referat.

 • I Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa". Katowice, 19 czerwca 2015. Adamek Dominik, Kożusznik Barbara, Pollak Anita, Smorczewska Barbara, Paliga Mateusz: Praktyki Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizacji jako szansa dla rozwoju i wykorzystania potencjału ludzi dojrzałych. Referat.

 • I Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa". Katowice, 19 czerwca 2015. Paliga Mateusz, Kożusznik Barbara, Pollak Anita, Smorczewska Barbara, Adamek Dominik: Wiek jako przesłanka zachowań wspierających efektywność organizacji. Referat.

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM. Wyzwania - Kompetencje - Innowacje. Poznań, 21 maja 2015. Adamek Dominik, Chudzicka-Czupała Agata, Grabowski Damian: Etyka pracy, przywiązanie do organizacji i zaangażowanie organizacyjnego cynika. Plakat.

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji IP UAM. Wyzwania - Kompetencje - Innowacje. Poznań, 21 maja 2015. Szędzielorz Anna, Adamek Dominik, Chrupała-Pniak Małgorzata: Biznesowy savoir-vivre. Psychologiczne uwarunkowania zachowania według standardów etykiety zawodowej. Referat.

 • 17th Congress of The European Association of Work and Organizational Psychology. Oslo, 20-23 maja 2015. Kożusznik Barbara, Kożusznik Małgorzata, Więcek-Jakubek Katarzyna, Adamek Dominik, Tordera Nuria, Rodriguez Isabel: Human Resources Practices and HRM crafting as antecedents of well-being and performance among white-collar workers in Poland. Referat.

 • Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Kobieta bezpieczna IV". Katowice, 9 i 10 marca 2015. Adamek Dominik: Drugi dom – czyli o znaczeniu zapewniających poczucie bezpieczeństwa praktyk HR organizacji dla satysfakcji kobiet z pracy. Referat.
 • << wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii