mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną > Publikacje naukowe > Publikacje 2014 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Dydaktyka Dyżury pracowników Konferencje naukowe Publikacje naukowe  

Publikacje naukowe

Publikacje 2013 Publikacje 2014 Publikacje 2015 Publikacje 2016 Publikacje 2017 Publikacje 2018

Publikacje 2014

Publikacje naukowe - 2014


1. Dąbrowska-Wnuk M. (2014) Uwarunkowania więzi emocjonalnej między rodzicami a ich prenatalnym dzieckiem, (w:) Żywczok A. (red.) Koleżeństwo. Przyjaźń. Dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s. 23-39.

2. Dąbrowska-Wnuk M. (2014) Biopsychospołeczne aspekty cyklicznej zmienności w obszarze realizowania przez kobiety funkcji prokreacyjnych na przykładzie zespołu napięcia przedmiesiączkowego (w:) A. Dworak, K. Leksy (red.) Kobieta-zdrowie-ciało. Perspektywa biopsychospołeczna, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 53-72.

3. Gwozdecka-Wolniaszek E, Wieteska A. (2014) Zdowie i choroba w przekazach internetowych, (w:) Z. Dacko-Pikiewicz, M. Walancik (red.) Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości - wielość szans i dylematów, Wydawnictwo WSB i Impuls, Kraków, s.209-220

4. Ilska M., Przybyła-Basista H.(2014) Measurement of womens prenatal attitudes towards maternity and pregnancy and analysis of their predictors, Health Psychology Report, 2(3), 176-188
DOI (digital object identifier): 10.5114/hpr.2014.45300

5. Kołodziej A., Przybyła-Basista H. (2014) Przekonania osób rozwiedzionych na temat powtórnych małżeństw - ich pomiar i rola w osiąganiu satysfakcji małżeńskiej, Polskie Forum Psychologiczne, tom 19, numer 2, s. 190-208

6. Knapik J., Przybyła-Basista H. (2014) Ojcowskie zaangażowanie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności i jego pomiar, Polskie Forum Psychologiczne, tom 19, numer 3, s. 375-390

7. Przybyła-Basista H., Kołodziej A. (2014) Parental Monitoring of the Internet Activity of Young Children and Preadolescents, The New Educational Review, 36(2), 315-328

8. Rode, M. (2014) Criminal thinking styles of minors. Social and personality correlates, Current Issues in Personality Psychology 2(4), 237-250

9. Rode, M. (2014) Czynniki ryzyka stylów myślenia przestępczego nieletnich, Polskie Forum Psychologiczne, XIX(2), 258-274

19.01.2015




Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii