mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jeste¶ w >> Instytut > Dla Pracowników > Ustawy 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Ustawy Wynagrodzenia NOWI PRACOWNICY e-mail i wi-fi Wizytówki NIP i adres U¦ O365 Dokumentowanie dorobku Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodzin±  

Ustawy


Ważniejsze ustawy i rozporz±dzenia oraz regulamin studiów w Uniwersytecie ¦l±skim - wszystkie s± dostępne publicznie na stronach internetowych:

 • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym - tekst ujednolicony, opracowany przez MNiSW

 • Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - tekst ujednolicony, opracowany przez MNiSW

 • Punktacja czasopism i ksi±żek

 • Rozporz±dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych ¶wiadczeń zwi±zanych z prac± dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 • Regulamin studiów w Uniwersytecie ¦l±skim od roku akademickiego 2012/2013

 • Statut Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach

 • więcej m.in. na sejmowej stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych oraz na stronie http://bip.us.edu.pl/prawo.

  01.10.2014  Instytut Psychologii U¦ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

  Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


  Instytut Psychologii