mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Friedrich 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Wiola Friedrich

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 439
Terminy dyżurów:
W pilnych sprawach zapraszam do kontaktu mailowego

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020 po wcześniejszym kontakcie mailowym:
wtorki parzyste 13.00-13.45; 15.15-15.45
piątki od 11.15
Wiola Friedrich-kopia.jpg

Stopnie i tytuły naukowe:
- DOKTOR NAUK SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE PSYCHOLOGIA, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2018 rok;
- MAGISTER PRAWA, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2016 rok;
- MAGISTER PSYCHOLOGII, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2014 rok;

Zainteresowania naukowe
- diagnoza penitencjarna
- psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw
- rola psychologa w procesie karnym
- wykorzystanie wiedzy psychologicznej w prawie
- wpływ znajomości przepisów prawa na proces opiniodawstwa sądowo- psychologicznego
- psychologiczne determinanty skuteczności kary pozbawienia wolności

ŻYCIORYS NAUKOWY

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, psychologia, studia doktoranckie III stopnia: DOKTOR NAUK SPOŁECZNYCH W DZIEDZINIE PSYCHOLOGIA

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, psychologia, jednolite studia magisterskie stacjonarne: PSYCHOLOG

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, prawo zaoczne: PRAWNIK

Praca z osadzonymi;

Wykonywanie orzeczeń polegających na diagnostyce psychologicznej osób oddanych przez sąd pod dozór stowarzyszenia świadczącego pomoc postpenitencjarną;

Wsparcie psychologiczne grupowe i indywidualne skierowane do osób niewydolnych wychowawczo, zagrożonych patologiami społecznymi i uzależnionych w ramach unijnego projektu „Równi na rynku pracy” oraz "Pomysł na siebie";

Uczestnik licznych projektów naukowych, w tym NCN;

PEŁNIONE FUNKCJE
- opiekun praktyk dla profilu psychologia sądowa
- członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich
- redaktor działu "Mam Problem" Studenckiego Serwisu Rozwoju Osobistego www.wiecjestem.us.edu.pl

Publikacje:

Friedrich W. (2019). Zakres badań psychologicznych przeprowadzonych w związku z przesłuchaniem w trybie art. 185a-185c k.p.k na tle uwag ogólnych dotyczących przesłuchania świadków. Przegląd Sądowy. 5/2019 57-72.

Pilch, I., Baran, L., Bolek-Kochanowska, M., Bożek, M., Friedrich, W., Hyla, M., Sikora, J., (2018). Situational suppression use and social hierarchy in non-individualistic and hierarchic society: A replication study. Journal of Research in Personality. 74 (2018) 114–123.

Friedrich, W. (2018), Film a funkcjonowanie osób w izolacji penitencjarnej. Działania edukacyjne z zastosowaniem filmu Symetria, W: A. Skorupa, M. Brol,  P. Paczyńska-Jasińska (red.), Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie. Część 2. Warszawa: Difin. W druku. 259-276.

Friedrich, W. (2018). Film a profilaktyka uzależnień. Działania edukacyjne z wykorzystaniem filmu 28 dni, W: A. Skorupa, M. Brol,  P. Paczyńska-Jasińska (red.), Film w edukacji i profilaktyce. Na tropach psychologii w filmie. Część 2. Warszawa: Difin. 165-180.

Friedrich W. (2018). Oskarżony jako podmiot badań psychologicznych w procesie karnym- aspekty prawne i psychologiczne. Przegląd Sądowy. 4/2018.

Friedrich W. (2017). Wychowawczo- resocjalizacyjne środki oddziaływania na skazanych. Ogrody Nauk i Sztuk. 6/2016. 6, 6 (mar. 2017), 278-288.

Jakubowski T., Friedrich W. (2016). Wykluczenie społeczne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci a jego wpływ na recydywę - aspekty psychologicznie i prawne. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno- Humanistyczne. 20 (1) 2016. 185-200.

Friedrich, W., Sikora J. (2016).Wspieranie krytycznego myślenia jako cel w edukacji specjalistycznej z zakresu psychologii, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Pedagogika. t. XXV, nr 1. 175-185

Friedrich W. (2015). Przestępczość w kontekście uwarunkowań psychologicznych sprawców. Ogrody Nauk i Sztuk. 5/2015. 84-93.

Friedrich W. (2015). Diagnoza penitencjarna sprawców przestępstw. Resocjalizacja Polska. 9 (2015) 43-54.

Friedrich W. (2014). Osobowościowa, temperamentalna i sytuacyjna charakterystyka kobiety sprawczyni przestępstw. w: Plucińska M. (red.) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym. Poznań: wyd. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 285- 297.


Pliki do pobrania

matryca praktyki.docx

sylabus propedeutyka 2019:2020.pdf

podstawy prawoznawstwa.pdf

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii