mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną > Publikacje naukowe > Publikacje 2015 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy Fotoreportaże Dla Pracowników Spacer po Wydziale Tła do prezentacji Logotypy Historia Instytutu Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Dydaktyka Dyżury pracowników Konferencje naukowe Publikacje naukowe  

Publikacje naukowe

Publikacje 2013 Publikacje 2014 Publikacje 2015 Publikacje 2016 Publikacje 2017 Publikacje 2018

Publikacje 2015

Publikacje naukowe - 2015


1.Przybyła-Basista H. (2015), Rozwiązywanie konfliktów w kryzysie rozwodowym a psychologiczne uwarunkowania gotowości do udziału w mediacjach rodzinnych, W: D. Borecka-Biernat (red.) Sytuacje konfliktu społecznego: Przyczyny-Sposoby rozwiązywania-Skutki. Prace Psychologiczne LXIII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3601, Wrocław 2015, Roz. 13, 199 – 214, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2015

2. Przybyła-Basista H. (2015), Co oznacza skuteczność i satysfakcja stron z udziału w mediacjach rodzinnych?, W: D. Borecka-Biernat, M. Cywińska (red.) Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, s. 184-204, Roz. 11, Warszawa, (Engram) Difin, 2015

3. Przybyła-Basista H. (2015), Konflikty rodzinne pomiędzy dorosłym rodzeństwem o opiekę nad starzejącymi się rodzicami a mediacje rodzinne, „Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne”, 16 (1), 2015, s. 7-20

4. Przybyła-Basista H. (2015), Otwartość na dialog w mediacjach rodzinnych, „Kultura i Edukacja”, 3, 2015, s. 47-71, DOI: 10.15804/kie.2015.01.0

5. Kucharewicz J. (2015) Psychologiczne aspekty procesu adaptacji do starości - kierunki badań. W: Społeczeństwo i Edukacja, nr 16(1)s. 227 - 236

6. Buszman K., Brandt A. (2015) Różne oblicza starości i międzypokoleniowych relacji rodzinnych z perspektywy dorosłych wnuków Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne 17(2): 79-92

7. Kołodziej-Zaleska A., Ilska M. (2015) Zaangażowanie w role dziadków; relacja między dziadkami i wnukami i poczucie dobrostanu dziadków, Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne 17(2): 193-206

8. Ilska M., Kolodziej-Zaleska A., Ilski A. (2015) Obawy prenatalne kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej; analiza wpływu czynników ryzyka i czynników ochronnych, Ginekologia i położnictwo - medical project 2 (36), 61-70.

9. Kucharewicz J. (2015) Dlaczego dziecko staje się przestępcą? Funkcjonowanie rodziny a rodzaj zachowania przestępczego nieletnich chłopców. W: Zeszyty Naukowe politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie z. 85; s. 245 - 261

10. Ilska M., Przybyła-Basista H. (2015) Kultura wizualna a kształtowanie się rodzicielstwa w prenatalnym okresie rozwoju, Chowanna 2/2015, s. 161-181.

11. Knapik Joanna, Przybyła-Basista Hanna, Przerwana historia ojcostwa: jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo?, „Chowanna”, Tom 44, nr 1, 2015, s. 183-202

6. Ilska M., Przybyła-Basista H. (2015) Kultura wizualna a kształtowanie się rodzicielstwa w prenatalnym okresie rozwoju, Chowanna, 2/2015, s.

06.10.2016
Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii