mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Jakubowski 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

mgr Tomasz Jakubowski

Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej

doktorant/asystent


E-mail: --
Pokój: 243
Terminy dyżurów:
Wtorek 10:00-13:00 i 16:00-17:00 (t. parzysty)

Czwartek (t. nieparzysty) 16:45-17:45


54433834_393566114764977_1000825163488428032_n (1).jpg

Zainteresowania naukowe:

- psychologia społeczna
- psychoterapia poznawczo-behawioralna
- seksuologia
- transpłciowość

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

- psychologia społeczna stosowana
- psychologia społeczna
- komunikacja interpersonalna
- laboratorium umiejętnośći społecznych
- wstęp do pomocy psychologicznej klientom z problemami seksuologicznymi
- trening interpersonalny (doradztwo filozoficzne i coaching)
- psychologia (filozofia)
- podstawy psychologii (komunikacja promocyjna i kryzysowa)
- podstawy psychologii (filologia angielska)

Publikacje:

Konferencje

Jakubowskim T.: "Zaburzenia psychotyczne czy transseksualizm? Studium przypadku", Międzynarodowa Konferencja
Seksuolog w procesie kształcenia ustawicznego część III pt. Norma i patologia rozwoju seksualnego, Collegium Iuridicum Novum, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 6-7.04.2019.

Jakubowski, T.: „Postawy wobec osób transpłciowych a płeć psychologiczna, agresja i prawicowy autorytaryzm wśród studentów psychologii", II Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych,Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 18-19. 10. 2018r.

Jakubowski, T.: „Kliniczne i etyczne aspekty diagnozowania trasseksualizmu.", Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Kobieta BEZPIECZNA 7, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 24.04.2018r.

Jakubowski, T.: „Transmęskości – studia przypadków osób transpłciowych typu k/m.”, V Konferencja
Naukowa: Nauki Społeczne i Humanistyczne - zakres współpracy, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Katowicach, 29.09.2017

Jakubowski, T.: „Psychoterapia z klientami transpłciowymi – diagnoza, konceptualizacja, techniki", Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Kobieta BEZPIECZNA 6, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 6- 7.03.2017r.

Jakubowski, T.: „Pomoc psychologiczna i psychoterapia z pacjentami transpłciowymi", I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych,Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 12-13. 10. 2016r.

Jakubowski, T.: „Żal podecyzyjny po zmianie płci czy detranzycja? Studia przypadków", I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych,Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 12-13. 10. 2016r.

Jakubowski, T., Mandal, E.: „Trans- and cis-women – differences and similarities in interpersonal functioning and gender identity", Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszkowski w Rzeszowie, 19.05.2016r.

Jakubowski, T.: „Różne oblicza transkobiecości”, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Kobieta BEZPIECZNA 5, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 7.03.2016r.

Jakubowski, T.: „Wyzwania i zadania stojące przed psychologiem w pracy z transpłciową kobietą”, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna: Kobieta BEZPIECZNA 4, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 9-10.03.2015r.

Jakubowski, T.: „Wyparta męskość. O niechcianej składowej tożsamości płciowej kobiet transseksualnych.”, II Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe: Oblicza męskości. Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Sosnowcu, 17-18.12. 2014.

Jakubowski, T.: „Zjawisko transpłciowości z perspektywy historycznej: od czasów prehistorycznych po wczesną epokę nowożytną”, II Ogólnopolska Konferencja: Transgender Transdyscyplinarnie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 15-16. 04. 2014.

Jakubowski, T.: „Transkobieta bezpieczna – o bezpieczeństwie i zagrożeniach napotykanych przez kobiety transseksualne”, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Kobieta ...BEZPIECZNA 3, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 8-9. 03. 2014.

Jakubowski, T.: „Różne oblicza inności – transpłciowość poprzez wieki”, Sosnowieckie Spotkania Międzywydziałowe: Inność/Różnorodność w języku, interakcji i kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 16. 12. 2013.

Jakubowski, T.: „Pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami tożsamości płciowej”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko chore we współczesnym świecie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2-3. 12. 2013.

Jakubowski, T.: „Akty transfobii a twarz i performatywność płci osób transpłciowych”, I Ogólnopolska Konferencja: Transgender Transdyscyplinarnie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 28-29. 05. 2013.

Jakubowski, T.: „Kobiety jako sprawcy przemocy w bliskich związkach interpersonalnych”, Śląska Konferencja Psychologii Śledczej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 19. 04. 2013.

Jakubowski, T.: „Kazirodztwo wśród rodzeństwa”, Konferencja Nadużycia seksualne w rodzinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach 14. 05. 2012.

Jakubowski, T.: „Zoofilia – parafilia czy „nowa” orientacja seksualna?”, III Studencka Konferencja Naukowa: Mechanizmy przestępczości. Psychologiczne aspekty seksualności, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21. 04. 2012.

Jakubowski, T.: „Perwersyjne piękno – alternatywne kanony urody”, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: (Nad)użycia ciała w kulturze. O pięknie, Katedra Filologii Angielskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 26-27. 05. 2011.

Jakubowski, T.: „Zoofilia”, Konferencja Psychologiczno-prawne aspekty przestępstw seksualnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 13. 04. 2011.


Publikacje

Książki
Kocur D. i Jakubowski T. (red.) (2015), Transpłciowość Transdyscyplinarnie tom I. Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.

Jakubowski T. (red.) (w przygotowaniu), Transpłciowość Transdyscyplinarnie tom II. Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.

Artykuły
Mandal E. i Jakubowski T. (2015). Masculinity, femininity, self-appeal, strategies of selfpresentation and styles of interpersonal functioning in transsexual women. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 5–13.

Jakubowski T. (2015), „Akty transfobii a twarz i performatywność płci osób transpłciowych”. W: D. Kocur i T. Jakubowski (red.), Transpłciowość Transdyscyplinarnie tom I, Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.

Jakubowski T. (2015), „Różne oblicza inności – transpłciowość poprzez wieki”. W: E. Bogdanowska-Jakubowska (red.), Inność/różnorodność w języku i kulturze (s. 109-122), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jakubowski T. (przyjęte do druku), Transkobieta bezpieczna – o bezpieczeństwie i zagrożeniach napotykanych przez kobiety transseksualne. W: J. Sabat (red.), Bezpieczeństwo kobiet – wybrane aspekty (12 stron), Katowice: Wydawnictwo Naukowe KMB Press.

Jakubowski T., Friedrich W. (2016). Wykluczenie społeczne sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci a jego wpływ na recydywę - aspekty psychologicznie i prawne. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno- Humanistyczne. 20 (1) 2016. 185-200.

Jakubowski T. (2017). Powrót do męskości. Studium przypadku detranzycji. W: E. Bogdanowska-Jakubowska (red.), Oblicza męskości (s. 25-37), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jakubowski T. (2017). Różne oblicza transkobiecości – studia przypadków osób transseksualnych typu m/k. W: A. Łukasik, K. Węgrzyn-Białogłowicz i A. Englert-Bator (red.), Kobiety i Mężczyźni. Różnice. Podobieństwa (s. 378-389), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego.

Jakubowski T.(2017). Transmęskości – studia przypadków osób transpłciowych typu k/m. Humanum. 26 (3) 2017,183-196.

Jakubowski T. (2017). Kobiety i mężczyźni nieheteroseksualni i transpłciowi – stres mniejszościowy i dyskryminacja społeczna. W: E. Mandal (red.), Kobiety, mężczyźni i bliskie związki (s.203-224). Warszawa: PWN

Mandal, E., Kocur, D., Jakubowski, T. (2017). I Ogólnopolska Konferencja Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych: „Kobiety – mężczyźni – romantyczne relacje” Uniwersytet Śląski w Katowicach, 12-13 października 2016 r. Przegląd Psychologiczny, 60(3), 487-489.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii