mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Jazłowska 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

mgr Anna Jazłowska

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną

asystent


Tel. jazlowska.anna@gmail.com
E-mail: --
Pokój: 234
Terminy dyżurów:
Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy.
14690891_933747923436003_8058177888903261566_n.jpg

Ukończyłam psychologię, podyplomowo oligofrenopedagogikę, Blok Kształcenia Nauczycielskiego, posiadam również kwalifikacje asystenta osoby niepełnosprawnej. Pracowałam jako psycholog w ośrodkach terapeutycznych i szkołach, w tym szkole specjalnej, a także jako asystent osoby niepełnosprawnej w fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”; prowadziłam i koordynowałam Trening Umiejętności Życiowych dla Osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie współpracuję ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa”.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki rodzicielstwa, ze szczególnym uwzględnieniem stresu rodzicielskiego oraz zasobów osobistych i relacyjnych w kontekście wychowywania dziecka z niepełnosprawnością (przede wszystkim z zespołem Downa).


Uczestniczyłam w następujących konferencjach:

1. II Transdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Teorie i Praktyka Rehabilitacji „Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością”, Lublin, 28-29 października 2015
Referat: Przybyła-Basista H., Kózka A. „Doświadczenia rodzicielstwa przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa. Analiza porównawcza”
2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunek-Rodzicielstwo”, Lublin, 17 marca 2016
Referat: Kózka A. „Percepcja własnego rodzicielstwa w wypowiedziach matek i ojców dzieci z zespołem Downa”
3. II Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa”, Katowice, 7 kwietnia 2016
Referat: Kózka A., Przybyła-Basista H. „Wsparcie społeczne jako czynnik ochronny dla rodziców dziecka z zespołem Downa”
4. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE RODZINY Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie, Gdańsk, 24-25 maja 2016
Referat: Kózka A., Przybyła-Basista H. „Zasoby indywidualne i relacyjne a dobrostan psychiczny rodziców dzieci z zespołem Downa”
5. XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Kraków, 16-18 czerwca 2016
Referat: Przybyła-Basista H., Kózka A. „Niepełnosprawność dziecka z Zespołem Downa jako wyzwanie dla rodzicielstwa matek i ojców oraz jego wyznaczniki”
6. VIII Międzynarodowa Konferencja „Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej - Miejsce Innego we współczesnej refleksji naukowej”, Poznań, 19-20 kwietnia 2017
Referat: Kózka, A. „Jesteś ważny dla mnie – znaczące relacje w percepcji młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ich przyjaciół, rodziców oraz opiekunów”
7. XI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia „Zdrowie w zmieniającym się świecie – wyzwania i zagrożenia”, Poznań, 12-14 maja 2017
Referat: Kózka, A., Przybyła-Basista, H. „Cienie i blaski wyjątkowego rodzicielstwa – stres rodzicielski w procesie wychowania dziecka z zespołem Downa”
8. IV Ogólnopolska Konferencja „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz: KOOPERACJI – WSPÓŁPRACY – PRZYJAŹNI”, Gliwice, 19 czerwca 2017
Referat: Kózka, A. „Osoby z niepełnosprawnością w percepcji społecznej – czy mogę się ‘z nimi’ przyjaźnić?”
9. 36. Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia dla zdrowia osoby i społeczeństwa”, Gdańsk, 21-24 września 2017
Referat: Kózka, A., Przybyła-Basista, H., Kołodziej-Zaleska, A. „Konceptualizacja stresu rodzicielskiego w perspektywie prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka oraz jego pomiar”
10. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w służbie rodziny „Relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia”, Gdańsk, 18-19 maja 2018
Referat: Jazłowska, A., Przybyła-Basista, H., Kołodziej-Zaleska, A. „Stres rodzicielski, jego wymiary i powiązania z zachowaniem dzieci – wyniki badań nad adaptacją skali PSS”
11. I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym” Poznań, 15-16 maja 2019
Referat: Jazłowska, A. „Współpraca między rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie matek i ojców dzieci z zespołem Downa”
12. XII Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, Warszawa, 12 czerwca 2019
Referat: Jazłowska, A. „Czynniki ryzyka oraz zasoby indywidualne i relacyjne w procesie wychowania dziecka z niepełnosprawnością”
13. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo" organizowana przez Wydział Organizacji i Zarządzania / Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej, Wisła, 25-27 września 2019
Referat: Jazłowska, A. „Współpraca rodzicielska matek i ojców dzieci z zespołem Downa”

Publikacje:

Artykuły naukowe:

1) Kózka, A., Przybyła-Basista, H. (2016). The relationships between perceived stress and psychological well-being among mothers and fathers of children with Down syndrome. The New Educational Review, 44 (2), 285-294.

2) Kózka, A., Przybyła-Basista, H. (2016). Wsparcie społeczne jako czynnik ochronny dla rodziców dzieci z zespołem Downa. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 20 (1), 139-150.

3) Kózka, A., Przybyła-Basista, H. (2017). Ego-resiliency and parental satisfaction among parents of children with Down syndrome. The New Educational Review, 48 (2), 239-249.

4) Kózka A., Przybyła-Basista H., (2018). Perceived stress, ego-resiliency, and relational resources as predictors of psychological well-being in parents of children with Down syndrome. Health Psychology Report, 6 (1), 50-59.
Doi: https://doi.org/10.5114/hpr.2018.71212

5) Jazłowska, A., Przybyła-Basista, H. (2019). Doświadczanie stresu i odnajdywanie pozytywnych aspektów rodzicielstwa w kontekście wychowywania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 18(2), 76-105.


Rozdziały w monografiach:

1) Przybyła-Basista, H., Kózka, A. (2016). Doświadczenie rodzicielstwa przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa. W: W. Otrębski, K. Mariańczyk (red.) Przepis na rehabilitację. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością (s. 201-223). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

2) Kózka, A. (2017). Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością a funkcjonowanie małżeństwa – doświadczenia rodziców dzieci z zespołem Downa. W: Z. Struzik, M. Brzeziński (red.) W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu (s. 251-261). Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii