mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Nauka > Konferencje > VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia" > O konferencji 

  Książki pracowników Badania naukowe Komisja Etyki Badań Naukowych Projekty Konferencje XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pod hasłem "W zdrowiu i w chorobie - trajektorie jakości życia" VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia" Biblioteki i bazy Programy statystyczne  

O konferencji Organizatorzy Miejsce i data wydarzenia Zgłoszenia wystąpień Opłaty konferencyjne Noclegi i transport Program konferencji Kontakt

O konferencji

logo konferencji 100x120.jpg
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia", która odbędzie się w dniach 19-20 września 2018 r. w Katowicach. Organizowany od 2009 roku cykl konferencji ma na celu integrację perspektyw teoretycznych, prezentację wyników badań oraz wymianę myśli badaczy zainteresowanych procesami związanymi z szeroką pojętą sferą konsumpcji i jej wpływem na jakość życia człowieka.

Hasło nadchodzącej konferencji to „Ewolucja w wolnorynkowym panopticum”. Wiodącymi tematami obrad będą nie tylko rola, jaką w podejmowaniu decyzji ekonomicznych na współczesnych rynkach dóbr, usług i idei odgrywają czynniki o naturze biologicznej oraz kontekst aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-kulturowych, ale przede wszystkim ich wzajemne powiązania. "Ewolucja", pozostając terminem o przyrodniczo-biologicznej proweniencji, we współczesnej nauce osiągnęła status docelowego eksplanansu każdej zmiany opartej o reguły replikacji, konkurencji i interakcji z elementami środowiska. Jednocześnie wyzwanie modelom ewolucyjnym na wolnorynkowym ringu idei ciągle rzucają teorie o charakterze społeczno-kulturowym. Konfrontacja obu podejść może okazać się ważnym krokiem w wyjaśnieniu specyfiki zachowań ekonomicznych człowieka i wskazać nowe kierunki działań aplikacyjnych.

Tematyka konferencji obejmuje także zagadnienia tradycyjnie podejmowane na styku psychologii i ekonomii, takie jak na przykład stosunek do pieniądza i dóbr materialnych, zachowania konsumenckie, podejmowanie decyzji, promocja i reklama. Odnosi się również do problematyki wartości i moralności oraz kwestii związanych z efektywnością ludzkich działań we wskazanych obszarach.

Przyjmując, że jedynie podejście uwzględniające różnorodność perspektyw jest w stanie trafnie uchwycić wielorakie uwarunkowania zachowań konsumenckich i poczucia jakości życia, do udziału w konferencji zapraszamy psychologów, kognitywistów, antropologów, socjologów, ekonomistów, specjalistów w zakresie zdrowia publicznego oraz przedstawicieli innych nauk, którzy w swojej działalności zajmują się wskazanymi zagadnieniami.

06.01.2018
Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii