mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Różycka 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Jagoda Różycka

Adiunkt


Tel. DODATKOWY MAIL jp.rozycka@gmail.com
E-mail: --
Pokój: 332
Terminy dyżurów:
Dyżury w semestrze letnim:
Wtorki: 13.00 - 13.45
Czwartki 15.00 - 15.30
Poniedziałki nieparzyste 16.45-17.25

W dniu 12.03 i 16.03 dyżur odwołany, zapraszam 17.03 w godzinach 12 - 14.
Twarz.jpg

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, psychodietetyk, socjoterapeuta i trener warsztatu psychologicznego. Praca doktorska została napisana w dziedzinie adaptacji psychologicznej do stwardnienia rozsianego ze szczególnym uwzględnieniem czynników indywidualnych i poznawczych.

W ramach działalności badawczej zajmuje się adaptacją do choroby przewlekłej, prężnością psychiczną (odpornością psychiczną) oraz poznawczym obrazem choroby. Szczególnie interesuje się obszarem zasobów osobistych w przewlekłych chorobach somatycznych (szczególnie tworzeniem kompleksowych interwencji wspierających osoby w adaptacji do trudnych zdarzeń) oraz zastosowaniem psychologii pozytywnej w medycynie. Dodatkowym obszarem badawczym jest neuropsychologia, w tym rehabilitacja neuropsychologiczna.

Prowadzi także własną praktykę psychologiczną współpracując z osobami w kryzysie psychicznym, trudnościami adaptacyjnymi, chcących dokonać zmiany osobistej i wdrożyć nowe zachowania. Udziela wsparcia osobom chorym przewlekle w ramach terapii indywidualnej oraz warsztatów grupowych.

W pracy klinicznej integruje wiedzę z dziedziny psychodietetyki, Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, narzędziami terapii poznawczo-behawioralnej i nurtów trzeciej fali.
Praktykę zdobywała w jednostkach klinicznych, głównie na oddziałach somatycznych pracując z osobami przewlekle chorymi. Łączy psychologię pozytywną z psychodietetyką w ramach warsztatów psychodietetycznych organizowanych dla instytucji publicznych, korporacji oraz wybranych grup zamkniętych.

Podstawy psychodietetyki.
Zdrowie i psychologia pozytywna - perspektywa praktyczna.
Psychosomatyka.
Somatopsychologia.

Publikacje:

• Różycka, J. (2016). Człowiek, choroba i stres. O roli zasobów osobistych w doświadczaniu stwardnienia rozsianego. W: H. Liberska, A. Malina, D. Suwalska-Barankiewicz (red.). Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty. Warszawa: Difin.s. 166-180.
• Lasek-Bal, A., Jędrzejowska., Różycka, J., Bal, W., Holecki, M., Duława, J., & Lewin-Kowalik, J. (2016). The presence of tau protein in blood as a potential prognostic factor in stroke patients. Tau protein in the ischemic acute stroke. Journal of Physiology and Pharmacology, 67(5), 691-696.
• Lasek-Bal, A., Jędrzejowska., Różycka, J., Bal, W., Holecki, M., Duława, J., & Lewin-Kowalik, J. (2015). Low Concentration of BDNF in the Acute Phase of Ischemic Stroke as a Factor in Poor Prognosis in Terms of Functional Status of Patients. Medical Science Monitor : International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 21, 3900–3905.
• Pilecka, K. Sekuła, A., Różycka, J. (2014). Obserwacja poprawy funkcji umysłowych metodą Mini-Mental u chorych Oddziały Geriatrycznego po zaprotezowaniu niedosłuchu. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 68,3.
• Prochwicz, K., Różycka, J.(2013). Poznawcze mechanizmy powstawania urojeń. Rola zjawiska przedwczesnego wnioskowania. Psychiatria Polska, 47(6), 1041-1050.
• Prochwicz, K., Różycka, J. (2013). The neutral stimuli detection deficits in delusion-prone individuals. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 15(1).p.5-10.
• Prochwicz, K., Rożycka, J. (2012). Semantic satiation of faces in individuals with subclinical forms of delusions. European Psychiatry, Volume 27, Supplement 1, 2012, pp.1, P-1291.
• Prochwicz, K., Różycka, J. (2012). Rozpoznawanie emocjonalnej ekspresji mimicznej przez osoby chore na schizofrenię. Psychiatria Polska, 6, 1073–1088.
• K. Prochwicz, J. Rozycka, A. Rataj, D. Skrzypinska, I. Nowak, (2012). Deficits in facial affect recognition in schizophrenia. The role of semantic satiation in fear and happiness perception, European Psychiatry, Volume 27, Supplement 1, 2012, Page 1, P-1289.
• Różycka, J. (2012). Aspekty pomocy terapeutycznej w transseksualizmie. W: Mechanizmy przestępczości. Psychologiczne aspekty seksualności (red.). M. Perz, T. Zawadzki. Kraków: Koło Nauk Psychologicznych Pragma, Instytut Psychologii Stosowanej UJ, s.71-81.
• Różycka, J. (2012). Udar mózgu i jego konsekwencje jako następstwa choroby naczyniowej mózgu i zaburzeń rytmu pracy serca. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 9(1), Supl. 1, s. 63.


KONFERENCJE

• Różycka, J. (2015). Człowiek, choroba i stres. O roli zasobów osobistych w doświadczeniu stwardnienia rozsianego. V Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Dylematy współczesnych: radzenie sobie z wielością ról i zadań”, 23-25 kwietnia 2015, Bydgoszcz.
• Różycka, J., Smoter, B. Strzelczak, A. (2013). Rola obrazu ciała w kontekście satysfakcji seksualnej. Czy zawsze gorszy znaczny mniej szczęśliwy? V Konferencja „Seksualność w biegu życia”, 16 maj, Kraków.
• Różycka, J. (2013). Pozytywna Prężność czyli efektywna adaptacja do choroby przewlekłej. Związki z jakością życia w stwardnieniu rozsianym. Wystąpienie podczas I Międzynarodowej Konferencji Psychologii Pozytywnej,17-19 maja, Sopot
• Prochwicz, K., Różycka, J. (2012). Semantic Satiation Effect among individuals with high level of psychoticism. 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology. Kazimierz Dolny, August 13-16, 2012, SWPS Warszawa.
• Różycka, J. (2012). Udar mózgu i jego konsekwencje jako następstwa choroby naczyniowej mózgu i zaburzeń rytmu pracy serca. Wystąpienie podczas VI Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio- i Torakochirurgicznego, 24-27 maj, Kraków.
• Błaszczuk, E., Różycka, J. (2012). The executive dysfunction and depression after ischemic stroke. Poster przedstawiany podczas IBRO&IRUN Neuroscience Forum NEURONUS 2012, 20-22 kwiecień, Kraków
• Różycka, J. (2011). On czy ona? Transseksualizm jako postać zespołu dezaprobaty płci. Wystąpienie podczas II Studenckiej Konferencji Naukowej, 16 kwiecień, Kraków.
• Różycka, J. (2011). Kliniczne znaczenie zaburzeń funkcji poznawczych w okresie okołooperacyjnym w kardiochirurgii. Wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odkrywając sekrety ludzkiego umysłu – współczesne wyzwania neuropsychologii”, 18-20 listopad, Lublin.
• Różycka, J. (2011). Otępienia w kontekście planowanych operacji medycznych. Wystąpienie w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców „Oblicza Neuronauk”, 4-6 listopad, Warszawa.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii