mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Nauka > Konferencje > XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pod hasłem "W zdrowiu i w chorobie - trajektorie jakości życia" > Program konferencji 

  Książki pracowników Badania naukowe Komisja Etyki Badań Naukowych Projekty Konferencje XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pod hasłem "W zdrowiu i w chorobie - trajektorie jakości życia" VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia-Konsumpcja-Jakość Życia" Biblioteki i bazy Programy statystyczne  

O konferencji Organizatorzy Miejsce i data wydarzenia Zgłoszenia wystąpień i harmonogram rejestracji Opłaty konferencyjne Program konferencji Kontakt Partnerzy konferencji Patronat Honorowy Noclegi Publikacja pokonferencyjna Wydarzenia towarzyszące

Program konferencji

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej konferencji odbędą się cztery wykłady plenarne. Zaproszenie do ich wygłoszenia przyjęli:


Profesor dr hab. Ewa Małecka- Tendera (Pediatra, endokrynolog, w latach 2005-2012 Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, obecnie kierownik Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej SUM w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Była Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Członek rad redakcyjnych Endokrynologii , Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Wieku Rozwojowego, Wiadomości Lekarskich, Endokrynologii Pediatrycznej, redaktor naczelna Endokrynologii, Otyłości i Chorób Metabolicznych. Zajmuje się zagadnieniami otyłości prostej u dzieci, problemami zaburzeń wzrastania, prewencją miażdżycy u dzieci, zaburzeniami okresu dojrzewania i chorobami tarczycy u dzieci. W 2008 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski)


Profesor dr hab. Zygfryd Juczyński (Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.Współzałożyciel Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Psychoonkologia. Jest autorem i adaptatorem kilkudziesięciu narzędzi pomiaru, wykorzystywanych w promocji i psychologii zdrowia oraz w badaniach stresu. Aktualnie zajmuje się badaniami nad negatywnymi i pozytywnymi konsekwencjami zdarzeń traumatycznych).


Dr hab. prof. UŁ Eleonora Bielawska- Batorowicz (Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w przeszłości przewodnicząca Oddziału PTP w Łodzi, członek Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego PTP, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, The Society of Reproductive and Infant Psychology – członek zarządu towarzystwa, tzw. Committee Member. Redaktor naczelna Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, członek International Advisory Board czasopisma Journal of Reproductive and Infant Psychology oraz Editorial Board czasopisma International Journal of Fertility and Sterility. Członek rad redakcyjnych czasopism: Menopause Review, Health Psychology Report, Nauki o Wychowaniu. Czasopismo Interdyscyplinarne. W swoim dorobku naukowym koncentruje się ostatnio na problematyce psychologicznych wyznaczników menopauzy, wcześniej na zagadnieniach związanych z psychologią prokreacji i leczeniem niepłodności oraz funkcjonowaniem systemów rodzinnych, dotkniętych tymi problemami. Autorka licznych publikacji z obszaru psychologii zdrowia oraz wystąpień na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych).


Dr hab. Przemysław Bąbel (Zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zespołu Badania Bólu oraz prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Prowadzi badania nad placebo i bólem, których wyniki znajdują uznanie zarówno w kraju, jak i na świecie. Zajmuje się również zastosowaniami analizy zachowania i psychologii pamięci w edukacji. Jest autorem i współautorem wielu znaczących publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Association for Psychological Science, International Association for the Study of Pain, Society for Interdisciplinary Placebo Studies, Association for Behavior Analysis International oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. Za swoją działalność na rzecz popularyzacji nauki otrzymał w 2008 roku Nagrodę Prezesa PAN „Złoty Umysł – Mistrz Popularyzacji Wiedzy”, a w 2018 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego).


W piątek 17 maja od godziny 9.00 będzie możliwa rejestracja, o 10:00 rozpocznie się pierwszy wykład plenarny. Zakończenie Konferencji planujemy na sobotę 18 maja o godzinie 17:00.


Poniżej do ściągnięcia zaktualizowany plan konferencji.

07.05.2019

Plan Konferencji.pdf
Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii