mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Instytut > Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA > Sanecka 

  Kontakt i dojazd Władze i struktura Pracownicy - STRONA ARCHIWALNA Fotoreportaże Spacer po Wydziale Logotypy Historia Instytutu  

dr Elżbieta Sanecka

adiunkt


E-mail: --
Pokój: 328
Terminy dyżurów:
wtorki: 13.00-13.45

W przypadku konieczności wyznaczenia innego terminu konsultacji uprzejmie proszę o kontakt mailowy.

Zainteresowania naukowe:

- zachowania organizacyjne,
- przywództwo w organizacjach,
- osobowość w środowisku pracy,
- ujawnianie siebie online.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akademickim 2019/2020:

- Zarządzanie karierą
- Kariera i rozwój zawodowy
- Interwencja w sytuacjach stresu i patologii organizacyjnej
- Jakość pracy a jakość życia
- Zarządzanie relacjami społecznymi
- Trening interpersonalny

Publikacje:

Publikacje dostępne na stronach: ORCID, ResearchGate, Google Scholar.

1. Sanecka, E. (2017). The dark side of social media: Associations between the Dark Triad of personality, self-disclosure online and selfie-related behaviours. Journal of Education Culture and Society, 7(2), 71-88.

2. Sanecka, E. (2016). Nadużycia władzy a zachowania kontrproduktywne i obywatelskie w organizacji, Społeczeństwo i Edukacja, 21(2), 181-194.

3. Sanecka, E. (2015). Narcystyczne przywództwo w organizacjach: Analiza ujęć teoretycznych i empirycznych. Humanum, 16(1), 55-67.

4. Pilch, I., Sanecka, E., Hyla, M., Atłas, K. (2015). Polska adaptacja skali TriPM do badania psychopatii w ujęciu triarchicznym. Psychologia Społeczna, 4(35), 435-454.

5. Sanecka, E. (2015). Nadużywanie władzy w organizacji w perspektywie interdyscyplinarnej. Zarządzanie i Edukacja, 101, 5-24.

6. Sanecka, E. (2015). Etyczne przywództwo jako alternatywny styl przywódczy. Zarządzanie i Edukacja, 102, 53-77.

7. Sanecka, E., Baran, L. (2015). Explicit and implicit attitudes toward academic cheating and its frequency among university students. Polish Journal of Applied Psychology, 13(2), 69-92.

8. Sanecka, E. (2015). Efekt rozhamowania online wśród dzieci i młodzieży – przyczyny i konsekwencje. W: D. Morańska (red.), Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych (s. 55-68). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu.

9. Sanecka, E. (2014). Samoujawnianie online. Przegląd teorii i wyników wcześniejszych badań. W: K. Tucholska, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Człowiek zalogowany. Różnorodność sieciowej rzeczywistości (s. 34-45). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.

10. Sanecka, E. (2014). Perfekcjonizm – pozytywny czy negatywny? Adaptacyjne i dezadaptacyjne formy perfekcjonizmu. Ogrody Nauk i Sztuk, 4, 242-251.

11. Sanecka, E. (2013). Perceived supervisor’s subclinical psychopathy, and subordinate’s organizational commitment, job satisfaction and satisfaction with executive. Journal of Education Culture and Society, 2, 172-191.

12. Sanecka, E. (2013). Lider społeczny jako etyczny przywódca – osobowościowe determinanty skutecznego przywództwa. W: A., Piasecki (red.), Lider społeczny w XXI wieku (s. 30-49). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

13. Sanecka, E. (2013). Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży. Kultura-Media-Teologia, 13(2), 19-36.

14. Sanecka, E. (2013). Sprawiedliwość czy równość opodatkowania - czy możliwe jest sprawiedliwe opodatkowanie? Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 1(5), 5–11.

<< wróć do listy pracowników


Instytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii