mapa serwisu
zaloguj się - załóż konto
 Jesteś w >> Student > Erasmus + > Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 

  Pierwszy rok Wsparcie i rozwój Dziekanat Erasmus + Program Buddy Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020 Rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019 WYNIKI REKRUTACJI na rok 2018/2019 Psychology of Entrepreneurship MOST Staże i praktyki Wolontariat - Pomoc Ofiarom Przestępstw  

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2019/2020

REKRUTACJA NA STUDIA ORAZ PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+!


Nasz Instytut współpracuje z 17 Uniwersytetami w 10 krajach! Możecie wybrać Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Niemcy, Francję, Estonię, Rumunię, Turcję, Litwę oraz Czechy.


Kryteria oceny kandydatów:


• średnia ocen (od początku studiów, potwierdzona przez Dziekanat),


• poziom znajomości języka obcego, w którym realizowany jest program studiów za granicą (proszę zwrócić uwagę na wymagane języki),


• rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której kandydaci będą proszeni o przedstawienie swoich zainteresowań i zamierzeń naukowych w języku wymaganym przez przyjmujący ich ośrodek.


TERMIN ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ - 09.04. 2019 (Wtorek), 13:30, Pokój 339.


Na wyjazd stypendialny zostają zakwalifikowane w pierwszej kolejności te osoby, które wykazały się najwyższą średnią ocen na studiach, nienagannym przebiegiem studiów, potwierdziły znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie, a także potrafią jasno określić cel swojego wyjazdu w kategoriach zdobywania wiedzy i kompetencji w interesującej je dziedzinie pedagogiki lub psychologii.


Od roku akademickiego 2019/2020 Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mają możliwość składania wniosków na wyjazdy objęte programem Erasmus poprzez komponent "Wymiana studencka", który dostępny jest po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb. Szczegółowa instrukcja korzystania z systemu rekrutacji poprzez system USOSWeb w pliku pdf poniżej. 


W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorem programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii - mgr Marcin Langer

05.04.2019

BWZ - instrukcja dla studentów.pdf

Erasmus+ 2019-2020 SMS wyjazdy studentów w celu realizacji części studiów - zasady rekrutacji i realizacji wyjazdów.pdfInstytut Psychologii UŚ ul. M. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice tel. (32) 3599 739 e-mail ips@us.edu.pl

Administracja serwisem: mgr Michał Brol, mgr Olga Tadla


Instytut Psychologii